نقطه کنترل Articles 165

کلیه حقوق محفوط و متعلق به نقطه کنترل میباشد.