نقطه کنترل Articles 166

کلیه حقوق محفوط و متعلق به نقطه کنترل میباشد.