نقطه کنترل Articles 167

کلیه حقوق محفوط و متعلق به نقطه کنترل میباشد.