بی متال و رله های حرارتی

بی متال

بی متال چیست؟

برای حفاظت از موتورهای الکتریکی در مقابل اضافه بار از رله های حرارتی (بی متال) استفاده می شود. اساس کار این رله ها بر پایه اختلاف ضریب انبساط طولی دو فلز به کار رفته است.
بر اثر عبور جریان از بی متال ،دو فلز گرم می شوند و طول آنها افزایش می یا بد. از آن جایی که ضریب انبساط طولی یکی از فلزات بیشتر از دیگری است. دو فلز با هم به سمت فلزی که ضریب انبساط طولی کمتری دارد خم می شود. در نتیجه مسیر عبور جریان کنتاکتها باز و مدار قطع می شود

ساختمان داخلی بی متال

ساختمان داخلی رله حرارتی تشکیل شده است از دو فلز غیر همجنس با ضریب انبساط طولی متفاوت که در حالت سرد روی هم نورد (پرس) شده و به صورت یکپارچه درآمده است.این دو فلز تشکیل یک بی متال می دهند.

نحوه کار بی متال

در اثر افزایش درجه حرارت بی متال که ناشی از بالا رفتن مقدار جریان عبوری از جران نامی (تنظیم شده) می باشد، باعث افزایش طول دو فلز می گردد ولی چون انبساط طولی یکی از فلزها بیشتر از دیگری است. از این رو دو فلز باهم خم می شوند. این حرکت به طور مستقیم و یا به وسیله اهرم ها به کنتاکت منتقل شده و مدار را قطع یا وصل می کند، که از کنتاکت های وصل در حالت عادی برای قطع کردن مدار فرمان و از کنتاکت های قطع در حالت عادی برای آلارم کردن و یا تغییر وضعیت مدار استفاده می گردد.

گرم شدن بی متال میتواند توسط عبور مستقیم جریان از آن و یا توسط عبور جریان از یک سیم مقاومت دار که در روی بی متال پیچیده شده است، ایجاد می شود. شکل زیر نحوه کار بی متال هایی که جریان مستقیما از آن عبور می کند را نشان می دهد.

ساختمان داخلی بی متال

عملکرد بی متال

ساختمان داخلی بی متال

عملکرد بی متال

رله حرارتی

قسمت‌های مختلف یک رلهٔ حرارتی عبارتند از:

 

  • تیغه‌های اتصال به کنتاکتور
  • ترمینال‌های اتصال به کابل موتور
  • ترمینال مشترک مدار فرمان
  • پیچ تنظیم جریان
  • ترمینال‌های باز و بستهٔ مدار فرمان
  • پیچ تغییر وضعیت
  • دگمهٔ برگشت وضعیت

عملکرد رله حرارتی

در رله های حرارتی ، سه تیغه تعبیه شده که سیم حا مل جریان چند حلقه به دور آن پیچیده می شود. در اثر عبور جریان اضا فه بار، هادی ها گرم ، حرارات به بی متال منتقل می شود و با عث خم شدن تیغه می شود. حرکت هر یک از بی متالها به اهرمی فشا ر می آورد و با جا به جا شدن اهرم ، یک میکرو سوئچ که دارای کنتاکت تبدیل باز و بسته است تغییر وضعیت می دهد و مدار فرمان را قطع می کند.

تست بی متال

1-   حالت سرد COLD : در این روش دو برابر جریان نامی بی متال تزریق می گردد و زمان عملکرد رله بی متال یادداشت می شود.

2-  حالت گرم HOT : چون این تست پس از تست حالت سرد و پس از عمل کردن رله صورت می گیرد، تست گرم نامیده می شود. در این روش جریانی معادل شش برابر جریان نامی تزریق شده و زمان عملکرد رله بی متال یادداشت می گردد.

3-  حالت دو فاز : در این روش در مدار بالا یکی از فازها را قطع کرده و مدار را با دو فاز می بندند. و زمان عملکرد رله را یادداشت می کنند.

مقادير به دست آمده با نمودار بي متال مقايسه مي گردد.

 

 

منتظر شنیدن دیدگاه شما هستیم

ارسال دیدگاه

ایجاد حساب کاربری
نام و نام خانوادگی (ضروری)
شماره موبایل (ضروری)
تخصص
شهر
بازیابی رمز عبور
رفتن به نوار ابزار