زمان‌سنج–رله زمانی-Timer

زمان‌سنج--رله زمانی-Timer

زمان‌سنج–رله زمانی-Timer

imagesسسسسس

زمان‌سنج–رله زمانی-Timer

زمان‌سنج یا تایمر یک گونهٔ ویژه از ساعت است که برای اندازه‌گیری بازه‌های زمانی به کار می‌رود. زمان‌سنج‌هایی که از صفر شروع به اندازه‌گیری زمان می‌کنند معمولاً کرنومتر نامیده می‌شوند اما تایمرها معمولاً یک بازهٔ زمانی مشخص شده را تا صفر می‌شمارد. ساعت شنی یک نمونهٔ ساده از تایمر است. کلیدهای زماندار که دارای سازوکارهای اندازه‌گیری زمانی برای فعال‌سازی یک کلید هستند نیز گاهی تایمر نامیده می‌شوند.

سازوکار به کار رفته در تایمرها ممکن است مکانیکی یا الکترومکانیکی یا کاملاً الکترونیکی (با استفاده از شمارش سیکل‌های یک نوسان‌ساز) باشد. قابلیت زمان‌سنجی ممکن است توسط یک نرم‌افزار فراهم شده باشد که در این صورت برنامهٔ نوشته‌شده برای این کار تایمر نامیده می‌شود.

رله‌های زمانی

کلیدهای زمانداری که در طراحی مدارهای فرمانی که نیاز به زمان‌سنجی دارند به کار می‌روند رلهٔ زمانی یا تایمر گفته می‌شود. این رله‌ها را بر پایهٔ نوع عملکردشان به انواع مختلفی تقسیم می:کنند.

تایمر با تأخیر در وصل

رلهٔ با تأخیر در وصلپس از مدت معینی از آغاز تحریک‌شدن پایهٔ تریگر، خروجی‌اش فعال می‌شود. اگر پیش از سپرسی‌شدن زمان تعیین‌شده تحریک قطع شود، تایمر غیرفعال می‌شود.

تایمر با تأخیر در قطع

در این رله‌ها همزمان با تحریک پایهٔ تریگر تایمر فعال می‌شود، پس از قطع شدن تحریک، خروجی پس از زمان تعیین‌شده قطع خواهد گشت.

تایمر با تأخیر در قطع و وصل

در این تایمرها خاموش‌شدن و روشن‌شدن هردو با تأخیر همراه هستند.

تایمر با تأخیر در وصل ماندگار

تایمرهای دارای تأخیر در وصل ماندگاردو پایهٔ تریگر و ریست دارند که با تحریک تریگر و پس از گذشت زمانی تعیین‌شده خروجی تایمر فعال می‌شود و در این حالت باقی می‌ماند. برای غیرفعال‌شدن خروجی باید پایهٔ ریست را فعال کرد.

رله‌های زمانی 
کلیدهای زمانداری که در طراحی مدارهای فرمانی که نیاز به زمان‌سنجی دارند به کار می‌روند رلهٔ زمانی یا تایمر گفته می‌شود. این رله‌ها را بر پایهٔ نوع عملکردشان به انواع مختلفی تقسیم می:کنند.
;تایمر با تأخیر در وصل
رلهٔ با تأخیر در وصل<ref group>On-delay timer> پس از مدت معینی از آغاز تحریک‌شدن پایهٔ تریگر، خروجی‌اش فعال می‌شود. اگر پیش از سپرسی‌شدن زمان تعیین‌شده تحریک قطع شود، تایمر غیرفعال می‌شود.

تایمر با تأخیر در قطع
در این رله‌ها همزمان با تحریک پایهٔ تریگر تایمر فعال می‌شود، پس از قطع شدن تحریک، خروجی پس از زمان تعیین‌شده قطع خواهد گشت.

 

تایمر با تأخیر در قطع و وصل
در این تایمرها خاموش‌شدن و روشن‌شدن هردو با تأخیر همراه هستند

تایمر با تأخیر در وصل ماندگار
تایمرهای دارای تأخیر در وصل ماندگار<Retentive on-delay timer> دو پایهٔ تریگر و ریست دارند که با تحریک تریگر و پس از گذشت زمانی تعیین‌شده خروجی تایمر فعال می‌شود و در این حالت باقی می‌ماند. برای غیرفعال‌شدن خروجی باید پایهٔ ریست را فعال کرد.
تایمــــــــر مــــــــدار فرمــــــــان

سایت نقطه کنترل باتوجه به گستردگی انواع تایمرهای موجود در بازار و عدم دسترسی شما عزیزان به نقشه داخلی و طریقه وایرینگ انها اقدام به جمع آوری تعداری از نقشه تایمر در انواع مختلف نموده ودر زیر جهت دانلود تقدیم میگردد.

لینک دانلود شماره یک

لینک دانلودشماره دو

لینک دانلودشماره سه

لینک دانلودشماره چهار

لینک دانلودشماره پنح

لینک دانلودشماره شش

لینک دانلودشماره هفت

لینک دانلودشماره هشت

لینک دانلودشماره نه

 

منتظر شنیدن دیدگاه شما هستیم

ارسال دیدگاه

ایجاد حساب کاربری
نام و نام خانوادگی (ضروری)
شماره موبایل (ضروری)
تخصص
شهر
بازیابی رمز عبور
رفتن به نوار ابزار