سنسور فتوالکتریک-photo electric sensor

images

سنسور فتوالکتریک، نوعی ابزار تشخیص موقعیت است. این سنسور از پرتو نور برای این کار استفاده می کند. این پرتو نور توسط شی مورد نظر یا منعکس شده یا قطع می‌گردد. این سنسورها دارای منبع انتشار نور، یک گیرنده برای دریافت نور ارسالی و مدارات الکترونیکی برای تقویت سیگنال دریافتی و انتقال آن به مدارات کنترلی می‌باشد. هوای محیطی که سنسور در آن نصب می‌شود (مخصوصا محیط های صنعتی) ممکن است حاوی گرد و خاک، دود و رطوبت باشد. در این شرایط، سنسور نیاز به ارسال نور قوی تری دارد.

images.jpgات

سنسور فتوالکتریک-photo electric sensor-C0NTROLPOINT

از کاربردهای این سنسورها می توان به شمارش محصولات تولیدی، تشخیص عیب در ظاهر محصولات، ورود و خروج، تشخیص ترکیبات داخل کنسروهای فلزی و کاربردهایی از این قبیل اشاره کرد.

index

سنسور فتوالکتریک-photo electric sensor-C0NTROLPOINT

روش های تشخیص موقعیت توسط سنسورهای فتوالکتریک(photo electric sensor):

سنسور های فتوالکتریک، عمل تشخیص موقعیت را به سه روش انجام می‌دهند:

1- روش پرتوی کامل (Through Beam): در این روش سنسور دارای یک فرستنده و یک گیرنده می‌باشد روبروی هم نصب می شوند. فرستنده نوری را فرستاده و گیرنده آن را دریافت می‌کند. اگر جسمی مانند شکل (1-ب) بین فرستنده و گیرنده قرار بگیرد، نور قطع شده و سنسور حضور جسم را اطلاع می‌دهد.

photo-electric1

(الف)

photo-electric2

(ب)
شکل (1)

2- روش بازتابی (Reflective): در این روش علاوه بر فرستنده و گیرنده، سنسور دارای یک بازتاب‌کننده نور نیز می‌باشد. فرستنده و گیرنده در یک طرف و بازتاب کننده روبروی آن‌ها نصب می‌شود. این بازتاب کننده نور ارسالی از فرستنده را دریافت کرده و بازتاب آن را به گیرنده می‌فرستد (شکل 2-الف). در این حالت نیز اگر شی ماننده شکل (2-ب) بین فرستنده و بازتاب‌کننده قرار بگیرد، سنسور اطلاع می‌دهد.

 photo-electric3

(الف)

  photo-electric-4

                       (ب)

شکل (2)

3- روش انتشار (Diffuse): در این حالت فقط گیرنده و فرستنده وجود دارد که هر دو در یک طرف نصب می‌شوند و شی مانند بازتاب‌کننده عمل می‌کند. به این ترتیب که نوری (اینفرارد، نور قرمز مرئی یا لیزر) از طرف فرستنده ارسال می شود، اگر شی در مقابل این نور قرار بگیرد، بازتاب‌هایی از آن را در فضا می‌فرستد که بخشی از این بازتاب‌ها به گیرنده می‌رسد. گیرنده با دریافت این پرتو حضور جسم را تشخیص داده و اطلاع می‌دهد (شکل3).

photo-electric5
شکل(3)

روش عملکرد سنسورهای فتوالکتریک (photo electric sensor):

 بعضی از سنسورهای فتوالکترونیک دارای دو عملکرد می‌باشند: عملکرد روشن (Light) و عملکرد تاریک (Dark). در عملکرد روشن سنسور زمانی عمل می‌کند که گیرنده سیگنالی دریافت کند (N.O) و در عملکرد تاریک زمانی عمل می‌کند که گیرنده سیگنالی دریافت نکند (N.C).
خروجی یک سنسور فتوالکتریک پس از فعال شدن، می‌تواند دو حالت داشته باشد. می‌تواند یک ولتاژ مثبت تولید کند (Source) که به آن نوع PNP می گویند یا می‌تواند ولتاژ منفی داشته باشد (Sink) که به آن نوع NPN می‌گویند. در حالت npn خروجی ممکن است به زمین نیز وصل شود.

پارامترهای مهم سنسورهای فتوالکتریک(photo electric sensor):

از مشخصات مهم این سنسورها عبارت است از:
–    فرکانس سوئیچینگ: حداکثر تعداد قطع و وصل يک سنسور در ثانيه می باشد (واحد آنHZ  می‌باشد).
–    فاصله سوئیچینگ (S): فاصله بين قطعه استاندارد و سطح حساس سنسور به هنگام عمل سوئيچينگ می باشد.
–    فاصله سوئیچینگ نامی (Sn): فاصله ای که در حالت متعارف و بدون در نظر گرفتن پارامترهای متغير از قبيل درجه حرارت ، ولتاژ تغذيه و غیره تعريف شده است.
–    نوع خروجی: روشن یا تاریک باشد. NPN یا PNP باشد.

images

سنسور فتوالکتریک-photo electric sensor-C0NTROLPOINT

 

Leuze offers an extensive line of optical-electronic products including safety light curtains and grids, laser area scanners, a full line of sensor products, bar code readers for both standard and 2D applications, optical data transmission as well as innovative positioning systems using barcode or laser measurement technology. Leuze products are designed to be reliable, durable and user friendly.

 

Sensors

The wide variety of available photo electric sensor types with their varying function characteristics makes is possible to solve nearly every “detection problem”.

 • Leuze Sensors
  more information

  Photoelectric

 • Cylindrical Sensors
 • Mini Sensors
 • Fiber Optic Amplifiers
 • Inductive Sensors
 • Fork Sensors
 • Measurement Sensors
 • Ultrasonic Sensors
 • Contrast Scanner
 • Color Sensors
 • Luminescence Scanners
 • Measuring and Switching Light Curtains

Leuze Sensors information


IdentificationLeuze ID

more information

The Leuze product unit Logistics develops and markets automatic identification systems, optical data transmission systems and distance measuring technology.

 • Stationary & Hand-held Bar code readers
 • 2D code readers
 • Machine Vision Systems
 • Optical distance measuring and positioning
 • Optical data transmission

Identification products information


جهت خرید داخلی محصولات LEUZE در ایران به نمایندگی فروش آن در سایت نقطه کنترل مراجعه نمایید.

Safety

Leuze light curtains have outstanding features with options such as muting, blanking and initiation. Leuze offers our customers the unique programmable software, Safety Lab, so they may utilize these features in any combination to their maximum. As a result, customers can easily custom-configure our light-curtains to their special needs and quite often experience higher efficiency and productivity.

 • Leuze Safety
  more information

  Safety Laser Scanners

 • Safety Light Curtains
 • Multi Beam Safety Devices
 • Safety Sensor Sets
 • Single Light Beam Safety Devices
 • AS-Interface Safety
 • Safety Switches, Interlocks & Locking Devices
 • Safety Relays

Safety Solutions information

Leuze Web site

سنسورهای با عملکرد مبتنی بر نور Photoelectric sensor

استفاده از پرتوهای نوری برای تشخیص نوری مجاورت شی بصورت بازتابنده Optical reflective Proximity Switch

سنسور فتوالکتریک-photo electric sensor-C0NTROLPOINT

 

دسته بندی های گوناگونی برای انواع ابزاردقیق وجود دارد، در این بخش سنسورهایی معرفی می شوند که عملکرد آنها مبتنی بر ظرفیت نور  Photoelectric sensor است. البته با توجه به توسعه صنعت و تکنولوژی در هر زمان ممکن است دسته ای به دسته های قبلی اضافه شود.

نمونه ای از کاربردهای این تکنولوژی برای ساخت گروه سنسورهای زیر استفاده شده است:

۱٫ تشخیص نوری مجاورت شی بصورت بازتابنده  Optical reflective Proximity Switch

 


۲٫ تشخیص نوری شی بصورت فرستنده، گیرنده ی یکجا Optical reflective for object detection

استفاده از پرتوهای نوری برای تشخیص نوری مجاورت شی بصورت بازتابنده Optical reflective Proximity Switch

استفاده از پرتوهای نوری برای تشخیص نوری مجاورت شی بصورت بازتابنده Optical reflective Proximity Switch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


۳٫ تشخیص قطع شدن interrupter sensor (تشخیص نوری شی) بصورت فرستنده، گیرنده ی جدا Optical transmissive

استفاده از پرتوهای نوری برای تشخیص قطع شدن interrupter sensor (تشخیص نوری شی) بصورت فرستنده، گیرنده ی یکجا Optical reflective for object detection

استفاده از پرتوهای نوری برای تشخیص قطع شدن interruptersensor (تشخیص نوری شی) بصورت فرستنده، گیرنده ی یکجا Optical reflective for object detection

استفاده از پرتوهای نوری برای تشخیص قطع شدن interrupter sensor (تشخیص نوری شی) بصورت فرستنده، گیرنده ی یکجا Optical reflective for object detection

استفاده از پرتوهای نوری برای تشخیص قطع شدن interrupter sensor (تشخیص نوری شی) بصورت فرستنده، گیرنده ی جداOptical transmissive for object detection

 

 

استفاده از پرتوهای نوری برای تشخیص قطع شدن interrupter sensor (تشخیص نوری شی) بصورت فرستنده، گیرنده ی جداOptical transmissive for object detection

استفاده از پرتوهای نوری برای تشخیص قطع شدن interrupter sensor (تشخیص نوری شی) بصورت فرستنده، گیرنده ی جداOptical transmissive for object detection

 

 

 

 

 

 

 

 

استفاده از پرتوهای نوری برای تشخیص قطع شدن interrupter sensor (تشخیص نوری شی) بصورت فرستنده، گیرنده ی جداOptical transmissive for object detection


۴٫ تشخیص نوری یک ناحیه یا کنترل ارتفاع جسم بصورت فرستنده، گیرنده ی جدا Optical transmissive for object detection – Layer Detection Sensor

استفاده از پرتوهای نوری برای تشخیص نوری یک ناحیه یا کنترل ارتفاع جسم بصورت فرستنده، گیرنده ی جدا Optical reflective Area detection

 

 

استفاده از پرتوهای نوری برای تشخیص نوری یک ناحیه یا کنترل ارتفاع جسم بصورت فرستنده، گیرنده ی جدا Optical reflective Area detection


۵٫ تشخیص حرکت و جهت قرار گیری گوشی در دست optical proximity/illumination sensor for motion detection

استفاده از پرتوهای نوری برای تشخیص حرکت و جهت قرار گیری گوشی در دست optical proximity/illumination sensor for motion detection

استفاده از پرتوهای نوری برای تشخیص حرکت و جهت قرار گیری گوشی در دست optical proximity/illumination sensor for motion detection

 


۶٫ساخت انکودر (محاسبه سرعت گردش) optical encoders

جهت خرید داخلی محصولات LEUZE در ایران به نمایندگی فروش آن در سایت نقطه کنترل مراجعه نمایید.

منتظر شنیدن دیدگاه شما هستیم

ارسال دیدگاه

ایجاد حساب کاربری
نام و نام خانوادگی (ضروری)
شماره موبایل (ضروری)
تخصص
شهر
بازیابی رمز عبور
رفتن به نوار ابزار