شیر سه راهه پکیج -شیر پرکن-فلوسوییچ-شیراطمینان پکیج دیواری

شیر سه راهه پکیج -شیر پرکن-فلوسوییچ-شیراطمینان پکیج دیواری

 

شیر پر کن

شیر پرکن .نقطه کنترل

برای تنظیم فشار آب مدار گرمایش و رادیاتور ها از شیر پر کن استفاده می گردد

۱-عملکرد داخلی:
تنها رابط بین آب مصرفی و آب شوفاژ شیر پر کن است که در زمان کمبود فشار آب شوفاژ شیر پرکن را با چرخش باز کرده و زمانی که فاشار آب مدار گرمایش بین ۲ تا ۲٫۲ بار رسید آن را می بندیم

۲-روش تست:
با باز کردن خود شیر پرکن از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید

۳-در صورت معیوب بودن شیر پرکن:
فشار آب مدار گرمایش بدون باز کردن شیر پرکن کم کم بالا رفته و از شیر اطمینان سه بار آب خارج می گردد

۴-محل نصب در پکیج دیواری:
در بعضی از پکیج دیواری ها در بلوک برگشت بین محل اتصال شلنگ آب سرد و برگشت شوفاژ قرار دارد و در بعضی از پکیج دیواری ها در بلوک رفت زیر پکیج دیواری قرار دارد

شیر اطمینان سه بار

شیراطمینان.نقطه کنترل

شیراطمینان.نقطه کنترل

جهت جلوگیری از فشار آب بالای ۳ بار مدار گرمایش از شیر اطمینان سه بار استفاده می گردد

۱-عملکرد داخلی:
با رسیدن فشار آب مدار گرمایش به بالای ۳ بار شیر اطمینان سه بار عمل کرده و با خارج کردن آب از مدار گرمایش فشار را به زیر سه بار می رساند

۲-روش تست:
اگر قبل از رسیدن فشار آب مدار گرمایش به ۳ بار از شیر اطمینان آب چک کند شیر اطمینان سه بار معیوب است

۳-در صورت معیوب بودن شیر اطمینان سه بار
فشار آب مدار گرمایش کم کم افت کرده و پکیج دیواری خطای کمبود فشار آب مدار گرمایش می دهد

۴-محل نصب در پکیج دیواری:
عموما در بلوک رفت قرار می گیرد

بای پاس

جهت جلوگیری از کم آبی پمپ و سوختن آن از بای پاس استفاده می گردد

۱-عملکرد داخلی:
یک فنر می باشد که بین بلوک رفت شوفاژ و بلوک برگشت قرار دارد و در حالت عادی بسته می باشد اما در صورتی که به علت رسوب یا بسته بودن مسیر رفت شوفاژ تا برگشت آب به پمپ نرسد این فنر باز شده و آب از مسیر رفت به برگشت می رسد تا با مکش پمپ در برگشت در زمان درخواست شوفاژ پمپ به کم آب نباشد

۲-روش تست:
پکیج دیواری را در مود شوفاژ روشن کرده اگر شلنگ رفت شوفاژ شروع به گرم شدن کند فنر بای پاس سالم می باشد

۳-درصورت معیوب بودن بای پاس
پکیج دیواری در مود شوفاژ کار می کند و شعله تشکیل می شود اما دمای شوفاژ سریع بالا رفته ولی رادیاتور ها سرد می باشد

۴-محل نصب در پکیج دیواری:
در بعضی از پکیج دیواری ها در بلوک رفت و در بعضی دیگر در بلوک برگشت قرار دارد

فلوسوئیچ

فلوسوییچ.پکیج دیواری.نقطه کنترل

فلوسوییچ.پکیج دیواری

تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می کند

۱-عملکرد داخلی:
از یک اهن ربا و یک کلید تشکیل شده که با باز شدن آبگرم مصرفی آهن ربا بالا رفته و باعث وصل شدن مدار کلید می گردد و زمانی که آبگرم بسته شود با پایین آمدن آهن ربا کلید قطع می گردد

۲-روش تست:
در زمان باز بودن آبگرم مصرفی با استفاده از اهم متر از بسته بودن مدار فلوسوییج اطمینان حاصل کرده سپس با بستن آب گرم مصرفی مدار فلوسوییچ باید باز گردد

۳-در صورت معیوب بودن فلوسوییچ
پکیج دیواری در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد یا اینکه پکیج دیواری در مود تابستانه بدون باز کردن آبگرم مصرفی دائما روشن می ماند

۴-محل نصب در پکیج دیواری:
در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج دیواری و قبل از مبدل قرار دارد

نکته
در بعضی از پکیج دیواری ها به جای فلوسوییچ از فلومتر استفاده می گردد.

شیر برقی گاز

شیر برقی گاز.نقطه کنترل

شیر برقی گاز.نقطه کنترل

عبور میزان لازم گاز جهت تشکیل شعله و حداقل و حداکثر کردن میزان شعله

۱-عملکرد داخلی:
از دو بوبین یکی ۲۲۶ ولت برای باز و بسته کردن مسیر اصلی گاز و دیگری ۲۴ ولت برای حداقل و حداکثر کردن شعله تشکیل شده است

۲-روش تست:
شلنگ گاز پکیچ دیواری را از قسمتی که به لوله گاز خانه متصل شده باز می کنیم و در زمان جرقه زنی پکیچ دیواری اگر با فوت کردن درون شلنگ گاز مسیر فوت باز باشد شیر برقی گاز سالم و گرنه معیوب است البته بایستی با اهم متر برق ورودی به شیر برقی گاز را در زمان جرقه زنی بررسی کرد

۳-در صورت معیوب بودن شیر برقی گاز
پکیچ دیواری تا مرحله جرقه زنی پیش می رود اما شعله ی تشکیل نمی گردد

۴-محل نصب در پکیج دیواری:
زیر محفظه احتراق و قبل از منیفولد گاز قرار دارد و شلنگ گاز پکیچ دیواری به آن وصل شده است

ترانس جرقه زن

ترانس جرقه زن پکیج.نقطه کنترل

ترانس جرقه زن پکیج.نقطه کنترل

ایجاد جرقه قبل از باز شدن مسیر گاز تا زمانی که شعله تشکیل شود و الکترود تشخیص شعله ، شعله را تشخیص دهد

۱-عملکرد داخلی:
با دریافت برق ۲۲۶ ولت از برد اصلی جرقه پیوسته ای را ایجاد می کند تا شعله تشکیل گردد

۲-روش تست:
ابتدا درب محفظه احتراق را باز می کنیم سپس با اهم متر برق ورودی به ترانس جرقه زن را در زمان باز شدن مسیر شیر گاز کنترل کنید اگر برق ۲۲۶ به ترانس جرقه زن برسد و با ایجاد شعله دستی پکیچ دیواری روشن شده و کار کند ترانس جرقه زن معیوب است

۳-محل نصب در پکیج دیواری:
در بعضی از پکیچ دیواری ها ترانس جرقه زن بر روی شیر برقی گاز نصب شده و در بعضی دیگر زیر محفظه احتراق به بدنه پکیچ دیواری متصل شده است

الکترود تشخیص شعله
تشکیل شعله پکیچ دیواری را به برد اعلام می کند

۱-عملکرد داخلی:
با تشکیل شعله و گرم شدن نوک الکترود تشخیص جریانی در حد میکرو آمپر به برد فرستاده شده و برد با دریافت این جریان پی به تشکیل شدن شعله می برد و تا زمانی که مسیر شیر برقی گاز باز است برد این جریان را کنترل می کند و به محض قطع و عدم دریافت این جریان از الکترود تشخیص شعله به هر علت، مسیر شیر گاز قطع می گردد و پکیچ دیواریخطای عدم تشخص شعله می دهد

۲-روش تست:
تست این قطعه فقط با گرم کردن نوک آن به وسیله شعله امکان پذیر است اگر با تشکیل شعله و گرم شدن نوک الکترود تشخیص شعله جرقه زن قطع شده و شعله باقی بماند الکترود تشخیص شعله سالم وگرنه معیوب است

۳-در صورت معیوب بودن الکترود تشخیص شعله
پکیچ دیواری جرقه میزند و شعله روشن می شود اما جرقه زن قطع نمی گردد و شعله همراه جرقه زن قطع و پکیچ دیواری خطای عدم تشخیص شعله می دهد

نکته
ممکن است با تشکیل شعله و گرم شدن الکترود تشخیص شعله جرقه زن قطع نشود اما برد اصلی پکیچ دیواری معیوب باشد

۴-محل نصب در پکیج دیواری:
بر روی برنر و محل تشکیل شعله و به فاصله ۰ الی ۵ میلی متری از سطح برنر قرار دارد

شیر برقی ( شیر سه طرفه)

شیر برقی 3طرفه .نقطه کنترل

شیر برقی ۳طرفه .نقطه کنترل

شیر سه راهه(three way valve) کاربرد این نوع شیر ها در کنترل کردن درجه حرارت سیال خروجی از شیر سه راهه مخلوط کننده است . این شیر همواره دو راه را به هم مرتبط می کند . این شیر می تواند در یک مسیر اصلی نسب شود و طرف سوم آن به یک انشعاب وصل گردد و توسط آن می توان میزان عبور آب به انشعاب را تنظیم کرد .

شیرهای سه راهه در سیستم های کنترل تهویه مطبوع و سیستم های کنترل صنعتی به منظور کنترل دبی (میزان گذر) سیال که می تواند آب ، بخار ، روغن داغ و … ،که در نهایت موجب کنترل دما ، رطوبت ، فشار و … در کل و یا بخشی از سیستم ها می شود ، به کار گرفته می شوند.

طرز کار تمام شیرهای سه راهه اعم از پلاستیک ، نوریل یا برنج یکسان است از این نوع شیر در لوله کشی استخر ، جکوزی ، فیلتر ، تغذیه شونده و گرم کن استفاده می شود .

مدار کامل این شیر دارای یک ورودی و دو مسیر خروجی آب میباشد. به این شیر یک سیم نول و دو عدد سیم فاز متصل میشود. موتور آن از نوع AC میباشد. موتورهای AC نسبت به موتورهای DC ارزانتر هستند. آنها سرعت بالا و قدرت کمی دارند از همین رو برای افزایش قدرت و تنظیم دور آن از چند چرخ دنده پلاستیکی به عنوان گیربکس در شیرسه راه موتوری استفاده شده است. برد یکبار فاز را به شماره یک و بار دیگر به شماره ۳ وصل میکند (شماره دو برای وصل شدن نول مشترک میباشد). موتور همواره در یک جهت به حرکت در میآید و چنگکهای طراحی شده بروی شیربرقی باعث قطع گردش موتور میشوند و برای مرحله بعد همانطور که توضیح داده شد، برد الکتریکی، برق را به شماره دیگر وصل میکند.
در صفحه بزرگ و گرد پلاستیکی «موتور شیر سه طرفه»، دو شیار در بالا و دو شیار در پایین آن طراحی شده است که با قرارگیری چنگکها در هر شیار، جریان برق در آن مسیر قطع میگردد.
با حرکت شفت به جلو، مسیر مبدل ثانویه باز میگردد و با حرکت شفت به عقب مسیر مدار گرمایش باز میگردد و مسیر دیگر بسته میشود.
نکته: در بعضی از پکیجها گیربکس به صورت عمودی و در بعضی دیگر به صورت افقی نصب میگردد که در نصب گیربکس به حالت افقی دو ویژگی زیر وجود دارد:
ویژگی اول: شیر سه طرفه هم میتواند نقش بای پاس را بازی کند.
ویژگی دوم: اگر نشتی روی بدهد آب به داخل «موتور شیرسه طرفه» نمیریزد و دیگر موجب خرابی آن نمیشود (دستگاههایی که درپوش برنجی دارند معمولاً بخاطر نداشتن گریس، بصورت خشک حرکت میکنند و پس از مدتی نشتی میدهند)
از قطعاتی که در داخل «موتور شیر سه طرفه» وجود دارد میتوان به چهار فنر، دو پلاتین، دو چنگک و چند چرخ دنده که معمولاً پلاستیکی هستند اشاره نمود.
در صورت ورود آب به داخل آن اتصال کوتاه رخ میدهد که در بیشتر مواقع با خشک کردن قطعات داخلی، شیر موتوری به حالت اولیه برمیگردد و نیازی به تعویض آن نیست. این مشکل در شیر موتورهایی که جنس آنها از نوع باکالیت میباشد، کمتر مشاهده میشود. با گیربس کاری چرخ دهندهها میتوانیم چرخش آنها را روانتر نماییم.
در موقع بازنمودن شیر برقی باید به فنر موجود در چنگکها دقت نمود زیرا آنها براحتی از محل نصب خودشان، فرار میکنند و پیدا کردن آنها به آسانی نخواهد بود.

اجازه بدهید که برای بار دیگر،مطالب را مرور کنیم:
ـ  در هر لحظه فقط یکی از کنتاکتها متصل میباشد و با گردش موتور کنتاکت دیگر وصل میگردد و کنتاکت متصل، قطع میشود.
ـ لازم به ذکر است که موتور همواره به یک سو گردش میکند و دو اهرم چنگکی چپ و راست عمل قطع و وصل جریان را با افتادن در شیارهای بالا و پایین چرخ دنده، انجام میدهند.
ـ جریان برق از طریق برد، یکبار به «شماره یک« و بار دیگر به «شماره ۳» موتور شیر سه طرفه ارسال میشود. در «شماره دو» نول قرار میگیرد که برای هر دو مشترک میباشد.
ـ جلو وعقب رفتن شافت توسط حالت سینوسی (فرو رفتگی و برآمدگی) که بروی شافت و همچنین چرخ دنده طرح ریزی شده است انجام میگیرد (لطفا به شیارهای بالای قطعه و شیارهای پایین قطعه و همچنین به طراحی سینوسی روی چرخ دنده توجه نمایید)
وجود دو فنر برای اتصال برق، برای آن است که حالت انعطاف فنر، مانع از قطر شدن مدار برق براثر حرکت و تکانهای موتور به مرور زمان گردد.
موتور شیر سه طرفه از نوع موتور AC است و با برق ۲۲۰ ولت که از طریق برد الکتریکی پکیج به آن میرسد، کار میکند.
چند نکته: در حالت زمستانه، اگر اورینگ شیر برقی نتواند مسیر را به درستی آببندی کند، در موقع باز کردن شیر آب گرم مصرفی، تمام آب گرم مبدل اولیه به سمت مبدل ثانویه نمیرود و مقداری از آب به سمت رادیاتورها میرود و در نتیجه آب سرد مصرفی به درستی گرم نمیشود و علاوه بر انکه بازدهی پکیج کاهش مییابد، موجب نارضایتی مشتری را فراهم میآورد.
برای فهمیدن وجود نشتی در شیر برقی کافی است که شیر آب گرم را باز کرده و دست خود را به قسمت فلزی اتصال لوله رفت رادیاتور قرار دهیم در صورتی که اتصال گرم شود، نشان دهنده آن است که اورینگ شیر برقی نمیتواند مسیر را بدرستی مسدود کند و باید تعمیر گردد.
شیر سه راه موتوری در پکیجهای دومبدله در حالت معمولی، همواره در وضعیت گرمایشی قرا دارد و عملکرد آن برای تغییر مسیر آب بین ۷ تا ۱۴ ثانیه طول میکشد. در نتیجه شاید یکی از عیبهای این نوع دستگاهها آن باشد که در زمستان، برای شستن دست با آبگرم، این مقدار زمان مورد نیاز هم موجب اتلاف آب میشود و هم اینکه پس از گذشت این زمان نسبتاً طولانی، مصرف کننده، دست خود را با آبسرد شسته و دیگر آب گرم فایدهای ندارد. اما این اشکال در آب گرم مصرفی برای حمام وجود ندارد زیرا این زمان برای استحمام بسیار ناچیز است.
مبدل ثانویه، به دلیل لایه لایه بودن، سطح تماس بالاتری نسبت به مبدلهای چندمنظوره دارد و راندمان بالاتری دارد ولی به دلیل آنکه مجراهای گذرآب در مبدل بسیار ریز هستند رسوب پذیری در آن نسبت به مبدل دو منظوره بیشتر است، در مبدلهای ثانویه بهتر است که قبل از راهاندازی پکیج سیستم را شستشو بدهیم تا خاک و آشغال موجود در لولهکشی موجب مسدود شدن مجراهای مبدل ثانویه نگردد. همچنین نصب فیلتر تصفیه آب برای جلوگیری از تشکیل رسوب ضروری است

موتور شیر ۳ راه پکیج

هنگام استفاده آب گرم مصرفی این تجهیز مسیر عبور آب گرم رادیاتور ها را بسته و مسیر آب گرم مصرفی را باز میکند.این کار به کمک پایه شیر ۳ راه انجام می شود.

به محض بسته شدن آب گرم مصرفی،موتور پایه شیر را به حالت قبلی برگردانده و مسیر آب گرم رادیاتورها باز میگردد و رادیاتور ها شروع به گرم شدن می کنند تا زمانیکه دوباره شیر آب گرم مصرفی برای استفاده باز شود.

کیت شیر سه راهه

با فشار شفت موتور شیر برقی مسیر عبور آب شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه باز و بسته می کند

۱-عملکرد داخلی:
اگر کیت شیر سه راهه در بلوک برگشت باشد در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتورشیر برقی به کیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی بالا رفته و فنر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت اول برگشته و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه مسدود می گردد

اگر کیت شیر سه راهه در بلوک رفت باشد در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی به کیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه مسدود می گردد و در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتور شیر برقی بالا رفته و فنر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت اول برگشته و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه باز می گردد

۲-روش تست:
با بیرون آوردن موتور شیر برقی از جام بودن کیت شیر سه راهه اطمینان حاصل کرده و از نشتی آب به بیرون مطمئن شویم

۳-در صورت معیوب بودن کیت شیر سه راهه
پکیج دیواری در حالت شوفاژ یا آبگرم به درستی کار نمی کند

۴-محل نصب در پکیج دیواری:
در زیر شیر برقی قرار دارد

انتقال آب مبدل اصلی به سمت مبدل ثانویه در زمان درخواست آبگرم مصرفی

۱-عملکرد داخلی:
در زمان درخواست برای آبگرم مصرفی با جابجا شدن شافت موتور شیر برقی آب گرم شده مبدل اصلی را با چرخش پمپ به سمت مبدل ثانویه هدایت می کند تا با گردش آب شوفاژ بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه آبگرم مصرفی به صورت القایی در مبدل ثانویه گرم شود و پس از اتمام درخواست آبگرم مصرفی با تغییر شافت موتور شیر برقی  مسیر گردش آب بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه مسدود می گردد

۲-روش تست:
موتور شیر برقی را با کشیدن کلیپ نگه دارنده آن بیرون می آوریم سپس پکیچ دیواری را بین دو مود شوفاژ و آبگرم مصرفی تغییر وضعیت داده اگر شافت موتور جابجا گردد موتور شیر برقی سالم و گرنه معیوب شده است

۳-در صورت معیوب بودن شیر برقی
پکیچ دیواری در زمان درخواست آبگرم مصرفی روشن می شود ولی با وجود تشکیل شعله آبگرم مصرفی گرم نمی شود یا اینکه پکیچ دیواری در مود شوفاژ با وجود تشکیل شعله رادیاتور ها گرم نمی شود

۴-محل نصب در پکیج دیواری:
در بعضی از پکیچ دیواری ها در کنار پمپ روی بلوک برگشت و در بعضی دیگر روی بلوک رفت قرار دارد

نکته
اگر شیر برقی در بلوک برگشت باشد در زمان درخواست آبگرم شافت موتور شیر برقی پایین می آید و در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی بالا می رود و اگر شیر برقی در بلوک رفت باشد شافت موتور شیر برقی بر عکس می شود.

مبدل صفحه ای ( ثانویه )
گرم کردن آب گرم مصرفی به کمک گردش آب گرم شوفاژ

۱-عملکرد داخلی:
از دو مسیر مجزا و خلاف جهت تشکیل شده که در نقاط زیادی با هم برخورد نقطه ای آن را گرم می کند

۲-روش تست:
با بیرون آوردن مبدل صفحه ای از باز بودن هر دو مسیر عبور آب گرم و شوفاژ اطمینان حاصل کنید و رسوب احتمالی هر دو مسیر را با مواد رسوب گیر شستشو دهید

۳-در صورت معیوب بودن مبدل صفحه ای
اگر پکیج دیواری در مود تابستانه روشن شود ولی آب مصرفی گرم نشود، مسیر آب شوفاژ مبدل صفه ای گرفته یا رسوب دارد ولی اگر آب سرد با فشار وارد پکیج دیواری می شود ولی آب گرم با فشار کم خارج گردد مسیر آب سرد مبدل صفحه ای مسدود شده است

۴-محل نصب در پکیج دیواری:
معمولا بین دو بلوک رفت و برگشت قرار گرفته و دو بلوک را به هم متصل می کند

نکته
مبدل صفحه ای مخصوص پکیج دیواری های دو مبدله می باشد که شعله آب شوفاژ را درمبدل اصلی گرم کرده و سپس آب گرم شده شوفاژ با چرخش پمپ بین مبدل اصلی و مبدل صفحه ای باعث گرم شدن آب گرم مصرفی می گردد

مبدل دو منظوره
گرم کردن آب گرم مصرفی و آّب شوفاژ

۱-عملکرد داخلی:
کاملا درون ½ تشکیل شده که برای اینکه رسوب آب مصرفی کمتر گردد لوله ½ و دو لوله ¾ از دو لوله قرار دارد شعله به آب شوفاژ ½ و آب مصرفی درون لوله ¾قرار گرفته است آب شوفاژ درون لوله ¾ لوله برخورد کرده و آب شوفاژ گرمای خود را به آب مصرفی می دهد تا رسوب آب مصرفی کمتر گردد

۲-روش تست:

اگر فشار آب گرم مصرفی کم گردد یا فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا رود نشان از خرابی مبدل دو منظوره می باشد

۳-در صورت معیوب بودن مبدل دو منظوره

فشار آب گرم مصرفی کم می گردد یا اینکه فشار آب شوفاژ بدون باز کردن شیر پر کن دائما بالا می رود

۴-محل نصب در پکیج دیواری:

بالای محفظه احتراق و تشکلیل شعله قرار دارد

13 دیدگاه‌ها
 1. Reply
  سیامک 2018-05-11 at 17:15

  بسیار عالی ممنون از زحمات تهیه و تنظیم مطالب فوق

  • Reply
   علیرضا معظمی 2018-06-02 at 11:46

   سلام.ممنون از نگاه خوب شما.باآرزوی پیروزی وموفقیت شما.لطفا گروه ما را ه به دیگر دوستان خود معرفی نمایید.

 2. Reply
  امید 2018-11-03 at 03:28

  خسته نباشید واقعا
  عالی بود
  موفق باشید

  • Reply
   خالدی.وحید 2019-12-31 at 18:49

   مطالب عالی بود و واضح با آرزوی اشاعه هر چه بهتر علم و آموزش به دیگران

   • Reply
    علیرضا معظمی 2020-02-13 at 15:32

    سلام ممنون از توجه شما

   • Reply
    علیرضا معظمی 2020-01-03 at 13:16

    سلام.
    ممنون از توجه شما.
    لطفا سایتما را به دیگر دوستان معرفی نمایید.

  • Reply
   نقطه کنترل 2018-11-12 at 09:48

   سلام.
   ممنون و موفق باشید.

 3. Reply
  حامد 2018-12-17 at 04:00

  سلام .
  دستگاه پکیج منزل بنده “بوتان ، اپتیما ۲۴ دو مبدله ” هستش
  در زمستان . وقتی اب مصرفی بسته میشه و باید برگرده به حالت گرمایشی حدود ۴ ثانیه قرچ قرچ صدا میده . صداش مث رد کردن چرخ درنده هاس . به همین دلیل هم در طی دو روز فشار سیستم گرمایش ۱ بار افت میکنه (اگر مصرفی استفاده نشه افت فشار پیش نمیاد)
  خواهشا کمک کنید بفهمم مشکلش چیه .

  • Reply
   علیرضا معظمی 2018-12-28 at 09:21

   سلام.
   چند احتمال وجود دارد.
   عملکرد نامناسب شیر ۳راهه موتوری.
   جرم گرفتگی مبدل ثانویه.
   نشتی و یا سوراخشدگی مبدل اصلی.
   ورود شن ویا رسوب در مجرای پمپ آب.

 4. Reply
  سینا 2019-01-01 at 20:15

  سلام، دوستان هر کسی پیام منو خوندش خواهشن کمکم کنه، شیر سه راهه موتوری پکیجم صدا میده دستگاه هم ایران رادیاتور هست، چکار کنم، اگه پیام بدید ممنون میشم۰۹۳۶۵۳۵۲۹۴۵

  • Reply
   علیرضا معظمی 2019-01-04 at 14:15

   سلام.
   صدادادن شیر سه راهی موتوری به شرط انکه با دریافت سیگنال پیام از بورد حرکت بکند و کار خود را انجام بدهد مشکلی نداره.ونیاز به تعویض ندارد.

 5. Reply
  محمد جواد 2019-01-28 at 12:21

  سلام پکیجم مدل اپتیماس
  مشکل من هم تقریبا شبیه مشکل اقا حامد
  وقتی شیر اب مصرفی رو باز میکنم صدایی مشابه صدای رد کردن چرخ دنده به گوش میرسه
  موتور شیر رو کاملا باز کردم و ظاهرا مشکل نداره ( هم چرخ دنده ها و هم لبه های سینوسی و هم پلاتین ها به خوبی کار میکنن) لطفا راهنمایی کنید که مشکل از کجاست

  • Reply
   علیرضا معظمی 2019-02-02 at 14:38

   سلام.
   لطفا جهت پاسخ سوال فرم مربوط به تماس با کارشناسان را تکمیل نموده تا در اسرع وقت با شما تماس ومشکل دستگاه بر طرف گردد.

ارسال دیدگاه

ایجاد حساب کاربری
نام و نام خانوادگی (ضروری)
شماره موبایل (ضروری)
تخصص
شهر
بازیابی رمز عبور
رفتن به نوار ابزار