عیب یابی پکیج- کدخطای پکیج دیواری-تنظیم شیرگاز

عیب یابی پکیج- کدخطای پکیج دیواری-تنظیم شیرگاز

پکیج ممکن است در طول زمان با خطاهایی مواجه شوند که در اثر عوامل درونی یا بیرونی برای دستگاهشان به وجود آمده باشد و طبیعتاً با کد خطای پکیج آشنایی نداشته باشند، هر چند قویا توصیه میشود در هر صورت نسبت به رفع عیب پکیج خود از یک تعمیر کار پکیج مجرب کمک بگیرید ولی جهت آشنایی تعدادی از کد خطاهای پکیج دیواری در ادامه مطلب اشاره می‌شود، هر چند کدهای خطا گاها در برندهای مختلف متفاوت هستند ولی در اکثر موارد مشترک میباشد، انواع کد خطای پکیج دیواری را در ادامه مطلب بخوانید :

در زیر فهرستی از ارورهایی که در برخی از رایجترین انواع پکیج ها یعنی مارک های مختلف پکیج ها بوجود می آیند و معنی این ارورها و خطاهای پکیج ها آورده می شوند.
کد:(۳۰٫۴۰)=مشکل داخلی برد
کد:(۴۰٫۶۰٫۸۰)یا(۴۰٫۶۰٫۷۰)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کد:(۴۰٫۷۰)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(۴۰٫۷۰٫۸۰)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد:(۵۰٫۶۰)یا(۵۰٫۷۰٫۸۰)=NTC مدارشوفاژ معیوب است.
کد:(۵۰٫۷۰)یا(۵۰٫۸۰)=NTC آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(۷۰٫۸۰)=نبود گازیاعدم تشخیص شعله
کدخطاهای پکیج ایران رادیاتورمدل دیجیتال(گونش صنعت)
کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد:(E8)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد:(E12.E30.E99)=مشکل داخلی برد
کد:(E31)یا(E32)= ترمیستور مدارشوفاژ معیوب است.
کد:(E42)یا(E41)=ترمیستور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(E50)یا(E51)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کدخطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت(گونش صنعت)
کد:(E0)=خطای سنسور ورودی
کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد:(E3)=سنسور رفت گرمایش معیوب است.
کد:(E4)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(E6)=مشکل فن یا دیفرانشیل هوا
کد:(E7)= دمای بیش از حد
کدخطاهای پکیج گلدیران-مرکوری-شوفاژکار-دئوترم-تاچیA(گونش صنعت)
کد:(E1)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله
کد:(E2)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.
کد:(E3)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش
کد:(E4)=کم بودن آب داخل دستگاه
کد:(E6)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.
کد:(E7)= سنسور رفت گرمایش معیوب است.
کدخطاهای پکیج آریستون مدل دیجیتال(کلاس.جینوس.ماتیس)
کد:(۳۰۳-۳۰۶-۳۰۷)=مشکل داخلی برد
کد:(۵۰۱)=نبودن گازیاعدم تشکیل شعله

کدخطاهای پکیج ایران رادیاتور مدل آنالوگ

کد:(۳۰٫۴۰)=مشکل داخلی برد

کد:(۴۰٫۶۰٫۸۰)یا(۴۰٫۶۰٫۷۰)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کد:(۴۰٫۷۰)=کم بودن آب داخل دستگاه

کد:(۴۰٫۷۰٫۸۰)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.

کد:(۵۰٫۶۰)یا(۵۰٫۷۰٫۸۰)=NTC مدارشوفاژ معیوب است.

کد:(۵۰٫۷۰)یا(۵۰٫۸۰)=NTC آبگرم مصرفی معیوب است.

کد:(۷۰٫۸۰)=نبود گازیاعدم تشخیص شعله

کدخطاهای پکیج ایران رادیاتورمدل دیجیتال

کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه

کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله

کد:(E8)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.

کد:(E12.E30.E99)=مشکل داخلی برد

کد:(E31)یا(E32)= ترمیستور مدارشوفاژ معیوب است.

کد:(E42)یا(E41)=ترمیستور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد:(E50)یا(E51)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کدخطاهای پکیج ایساتیس و مکس الیت

کد:(E0)=خطای سنسور ورودی

کد:(E1)=کم بودن آب داخل دستگاه

کد:(E2)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله

کد:(E3)=سنسور رفت گرمایش معیوب است.

کد:(E4)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد:(E6)=مشکل فن یا دیفرانشیل هوا

کد:(E7)= دمای بیش از حد

کدخطاهای پکیج گلدیران-مرکوری-شوفاژکار-دئوترم-تاچیA

کد:(E1)=نبودن گاز یاعدم تشخیص شعله

کد:(E2)=دما بالای ۱۰۵درجه سنسور حد عمل کرده است.

کد:(E3)=مشکل فن یا سویئج ایمنی دودکش

کد:(E4)=کم بودن آب داخل دستگاه

کد:(E6)=سنسور آبگرم مصرفی معیوب است.

کد:(E7)= سنسور رفت گرمایش معیوب است.

کدخطاهای پکیج آریستون مدل دیجیتال(کلاس.جینوس.ماتیس)

کد:(۳۰۳-۳۰۶-۳۰۷)=مشکل داخلی برد

کد:(۵۰۱)=نبودن گازیاعدم تشکیل شعله
ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج سی وی cv

پکیج دیواری بوتان مدل سی وی cv دارای نمایشگری است که ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج سی وی cv را نمایش می دهد. ترکیب این کدها از بین اعداد و حروف است.

شرح ارور کد عیب یابی کد خطا پکیج سی وی cv

کد E1

عیب یابی پکیج- کدخطای پکیج دیواری-تنظیم شیرگاز

نبود شعله، قطع گاز

شعله تشکیل نشده است یا گاز ورودی به پکیج دیواری قطع است.

E2

فعال شدن کلید حرارتی مبدل، قطع ارتباط آن با برد

کلید حرارتی مبدل فعال شده است یا مسیر ارتباط کلید حرارتی قطع شده است.

E3

رفع نشدن مشگل دودکش، کلید ایمنی فشار دود پس از دو دقیقه

مشگل در سیستم تهویه پکیج می باشد یا کلید ایمنی فشار دود دچار مشگل شده یا مسیر دود کش ایراد دارد.

E4

خطا مدولاتور شیر گاز

شیر برقی گاز پکیج دیواری دارای سه قسمت است که این ارور برای بروز مشگل در مدولاتور شیر گاز می باشد.

E5

اشکال در سنسور حرارتی مدار گرمایش

سنسور NTC مدار گرمایش ایراد پیدا کرده است.

E6

اشکال در سنسور حرارتی مدار آبگرم مصرفی

سنسور NTC حرارتی مدار آب گرم مصرفی دچار مشگل است.

E7

وصل بودن کلید ایمنی فشار دودکش پیش از روشن شدن فن

E8

اشکال در حسگر دمای محیط خارجی

سنسور حرارتی دمای محیط خارجی با مشگل رو به رو شده است.

E9

دمای آب مدار گرمایش بیش از ۹۵ درجه می باشد.

E13

اشکال نرم افزاری برد

سیستم نرم افزاری برد با مشگل رو به رو شده است.

E15

وجود اشکال در دودکش و یا کلید ایمنی فشار دود

E17

فعال شدن ترموستات دود

ترموستات دود عمل میکند یا یکسره شده است.

E25

یخ زدن مبدل اصلی

آب موجود در مبدل حرارتی اصلی دچار یخ زدگی شده است.

E27

اشکال در کلید ایمنی حداقل فشار سیستم

فشار سیستم زیاد شده است و سیستم ایمنی آن عمل می کند.

E29

اشکال در مدار برق رسانی شیر گاز

سیم برق شیر گاز برقی پکیج قطع شده است.

E99

خطای عدم تشخیص فن دار بودن یا فن دار نبودن دستگاه

عیب یابی پکیج دیواری ایران رادیاتور

کد خطاپکیج ایران رادیاتور.نقطه کنترل

کد خطاپکیج ایران رادیاتور.نقطه کنترل

عیب یابی پکیج- کدخطای پکیج دیواری-تنظیم شیرگاز

عیب                                                            چراغهای چشمک زن

——————–

برد الکترونیک معیوب است                                                  ۴۰-۳۰
ترموستات حدی تا ۱۰۵درجه عمل کرده                                         ۸۰
پکیج بیش از حد گرم شده بیشتر از ۸۹درجه                                   ۷۰
سنسور شعله (یون)                                                           ۸۰-۷۰
یخ زدایی با پمپ روشن                                                      ۸۰-۶۰
یخ زدایی با مشعل روشن                                                    ۷۰-۶۰
سنسور آبگرم مصرفی اشکال دارد (مدار آن باز است )                      ۸۰-۵۰
سنسور آبگرم مصرفی اشکال دارد (اتصال کوتاه )                           ۷۰-۵۰
سنسور مدار شوفاژ اشکال دارد (مدار آن باز است )                        ۸۰-۷۰-۵۰
سنسور مدار شوفاژ اشکال دارد (اتصال کوتاه )                             ۶۰-۵۰
ترموستات حد قطع کرده                                                    ۸۰-۷۰-۴۰
پرشر سوئیچ آب قطع است (مدار آن باز است )                           ۷۰-۴۰
نشت دود به محیط (ترموستات دودکش قطع است )                    ۸۰-۴۰
فن روشن است اما پرشر سوئیچ هوا قطع است                           ۸۰-۶۰-۴۰
فن خاموش است اما پرشر سوئیچ هوا قطع است                         ۷۰-۶۰-۴۰


در ضمن یادآور می شوم که کدخطاها و در واقع معنی ارورهای هر پکیج/شوفاژ دیواری باید در دفترچه راهنمای آن موجود باشد که با مراجعه به آن می توانید علت عیب و ارور پکیج را مشاهده کرده و درصورتیکه بتوانید خود نسبت به رفع آن عیب اقدام کرده و یا از مراکز سرویس پکیچ/تعمیرکار خبره کمک بگیرید.

سایت نقطه کنترل پیشنهاد میکند درصورت خرابی سنسور حرارتی دستگاه  به لینک زیر مراجعه کرده و ضمن سفارش قطعه مورد نظر با خیال راحت واصل خرید نمایید.

https://affstat.adro.co/click/bf2235f9-779c-47cc-9dc4-aa7bbd26aafb

همان طور که می دانید در مفاهیم الکترونیک، کمیتی به نام مقاومت وجود دارد که واحد اندازه گیری آن اهم می باشد. در صنعت الکترونیک از این کمیت به طرق مختلف استفاده می شود. در این حسگرها از مقاومت یک مدار الکترونیکی برای اندازه گیری دمای مدار استفاده می شود. در این مدار مقاومت به نسبت دما تغییر حالت می دهد که اگر با بالا رفتن دما مقاومت دما کم شود به آن NTC و اگر با بالا رفتن دما مقاومت آن هم افزایش یابد به آن PTC گفته می شود. در پکیج ها اکثرا از نوع NTC استفاده می شود.

چرا پس از یک حمام طولانی و پی در پی ، رادیاتورها سرد می شوند؟

با توجه به اینکه در پکیج ، اولویت اول با آب گرم مصرفی است.مادامی که در هر موقعیتی ، آب گرم مورد استفاده قرار می گیرد، پکیج از گرم نمودن آب گرم گرمایشی خودداری می نماید و آب گرم مصرفی را گرم می نماید لذا در صورت طولانی شدن زمان استفاده از آبگرم مصرفی رادیاتورها سرد می شوند .

به جهت جلوگیری از سرد شدن رادیاتورها بهتر است از باز نمودن بیش از ۵ دقیقه آبگرم مصرفی خودداری گردد و در فواصل ۵ دقیقه حداقل ۳ دقیقه مصرف آبگرم مصرفی را متوقف نمایید تا آب مسیر شوفاژها گرم شود و رادیاتورها سرد نگردند

عیب یابی پکیج- کدخطای پکیج دیواری-تنظیم شیرگاز

علت گرم نشدن آب مصرفی پکیج شوفاژ

یکی از علتها این امر این است که شیر بای پس آب به دلیل ورود رسوب و سنگ ریزه در حالت نیمه باز مانده و ابگرم ورودی به مبدل آبگرم مصرفی بای پس می شود و لذا امکان گرم نمودن آبگرم مصرفی در مبدل وجود ندارد و آگرم مصرفی سرد می شود .

پمپ پکیج دیواری چیست ؟

قطعه ای است که به منظور جلوگیری از  افت فشار مدار گرمایش در رادیاتورها و مبدل صفحه ای از یک پمپ گردشی (سیرکولاسیون) در یک مدار بسته استفاده می شود.

پمپ ها به صورت تک دور یا 3 دور می باشند که در نوع 3 دور توسط یک کلید چرخش پمپ (برحسب دور در دقیقه) قابل انتخاب است.

نوع دیگر پمپ ها از نوع الکترونیکی می باشد که با ایجاد سرعت متغیر، پمپ به طور مداوم خود را با بار حراراتی مورد نیاز تاسیسات وفق می دهد

علل استفاده از پمپ

صرفه جویی در مصرف انرژی

کاهش صدای جریان

عدم نیاز به مدار بای پس

در پکیج های دیواری عمدتا از دو مارک گرندفوس Grandfoss و یا ویلو Wilo می باشند که حداکثر ارتفاع پمپ ۶ متر می باشند. مهمتر اینکه اگر در پکیجی پمپ هم نام با پکیج بود مطمئن باشید که پوسته پمپ به صورت سفارشی و برای آن شرکت تولید شده است.

پمپ ویلو در پکیج های ایران رادیاتور و تعدادی از پکیج های بوتان استفاده می شود

پمپ گرانفوس بیشتر در پکیج های بوتان استفاده می شود

وظیفه  و عملکرد پمپ در پکیج دیواری

در پکیج تک مبدله پمپ فقط در حالت شوفاژ کار می کند و با چرخش روتر داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را از مسیر برگشت رادیاتورها مکش می کند و آن را به قسمت رفت رادیاتورها برمی گرداند.

در پکیج دو مبدله پمپ در زمان استفاده آبگرم مصرفی آب مدار شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه به گردش در می آورد تا آبگرم مصرفی را به صورت القائی گرم کند و در حالت شوفاژ مانند عملکرد پکیج های تک مبدله عمل می کند و با چرخش روتر داخل پمپ آب سیستم شوفاژ را از مسیر برگشت رادیاتورها مکش می کند و آن را به قسمت رفت رادیاتورها برمی گرداند.

نحوه تست  عملکرد پمپ

پشت پمپ را باز کرده و از روان بودن روتور اطمینان حاصل کنید سپس درهمین حالت پکیج را در حالت  شوفاژ روشن  و قرار داده و از گردش روتور اطمینان حاصل کنید البته در زمان روشن بودن پکیج در حالت شوفاژ می بایست برق ورودی به پمپ را با اهم متر تست کنید چون ممکن است برد معیوب باشد که در این صورت پمپ کار نمی کند.

چنانچه پمپ دستگاه شما ضعیف شده ونیاز به تعویض آن دارید جهت مقایسه و خریدسریع و مطمن به لینک مقابل رفته و اقدام نمایید.هم تخفیف هم ضمانت.

https://affstat.adro.co/click/1ddad438-7933-4d22-a4ee-2363e934a32b

پمپ پکیج

پمپ پکیج دیواری ویلو مدل ksl15/7-3c نقطه کنترل

نشانه های معیوب بودن پمپ

پمپ در پکیج های تک مبدله در حالت آبگرم مصرفی کار می کند ولی در حالت شوفاژ پس از چند ثانیه روشن شدن شعله پکیج خاموش شده و فشار آب مدار شوفاژ سریع بالا رفته و شیر اطمینان عمل می کند و مدار ترموستات حد شوفاژ را باز کرده و پکیج خطای گرمای بیش از حد می دهد.

 اما در پکیج های دو مبدله در هر دو حالت آبگرم مصرفی و شوفاژاین اتفاق می افتد

نشانه بارز کار نکردن پمپ این است که با روشن شده شعله در حالت شوفاژ دمای شوفاژ ثابت می ماند و بالا

نمی رود و پکیج پس از چند ثانیه روشن بودن شعله خطای باز بودن ترموستات حد می دهد

نکته

در زمانی که پمپ پکیج کار نمی کند برای اینکه مشخص شود پمپ معیوب است یا برد به وسیله یک کابل پمپ را مستقیما به برق وصل کرده اگر روتور پمپ شروع به چرخش کرد پمپ سالم و برد اصلی خراب است

محل نصب پمپ

در بلوک برگشت قرار دارد

نکاتی در مورد پمپ ها

هنگلم نصب پکیج در مسیر برگشت در ورودی پمپ حتما از صافی استفاده کنید

پس ار نصب پکیج مسیر شوفاژ شستشو و تمیز گردد تا عاری از هر گونه براده و ضایعات خارجی گردد

قبل از راه اندازی دستگاه، از عدم گیرپاژ پمپ اطمینان حاصل نمایید. به وسیله یک آچار ، محور پمپ را به راست و چپ چرخانده تا از حالت گیرپاژ خارج شود

هنگام رسوب زدایی پمپ را از مدار خارج نمایید

پمپ پکیج را به روش زیر از دستگاه جدا نمایید.

درپوش سیم برق پمپ را بردارید و اتصال برق پمپ به برد را جدا نمایید.

 اتصال لوله پمپ به مبدل اصلی را باز نمایید.

اتصال پمپ به مبدل ثانویه را جدا نمایید.

 اتصال منبع انبساط به پمپ را جدا نمایید.

پیچ هایی که باعث اتصال پمپ به براکت پایینی میباشد را باز نمایید. پمپ را از جای خود بیرون بیاورید.

صدای زیاد پکیج بوتان هنگام استفاده از آب گرم و سپس قرمز شدن چراغ و خاموش شدن پکیج از چیست؟

علت صدای زیاد پکیج بوتان هنگام استفاده از آب گرم و سپس قرمز شدن چراغ و خاموش شدن پکیج به علت رسوب گرفتن مبدل دستگاه می باشد و نیاز به اسید شویی مبدل پکیج می باشد .

نحوه هواگیری رادیاتور

برای هواگیری رادیاتور، پش از بازکردن مدار گرمایش و شیر رادیاتور،یک ظرف کوچک زیر شیر هواگیری نگه داشته و سپس شیر هواگیری را به کمک آچار مخصوص(در برخی از مدل ها می توان از پیچ گوشتی نیز استفاده نمود)مقدار بسیار جزپی شیر را در خلاف جهت عقربه های ساعت باز نمایید تا صدای خروج هوا را بشنوید

روش بالا آوردن فشار بار پکیج

برای بالا آوردن فشار بار پکیج در مواقعی که فشار سیستم زیر خط عدد ۱ روی گیج دستگاه باشد

همانطور که در تصویر فوق میبینید شیر کوچک و آبی رنگی زیر کلیه پکیج های ایران رادیاتور قرار دارد که با چرخاندن آن شیر در خلاف جهت عقربه های ساعت منوجه خواهیم شد که عقربه به سمت بالای عدد ۱ حرکت خواهد کرد {البته به شرطی که فشار آب شهر زیاد باشد در غیر اینصورت باید زمانی که پیک مصرف آب پایین است یعنی ساعات ۱۲ شب به بعد که فشار آب خوب است اینکار را انجام دهیم} و به محضی که عقربه مانومتر روی خط ۱٫۵ بار رسید در جهت عقربه های ساعت ولوم شیر پرکن پکیج را میبندیم

نکته : حتما از بسته شدن کامل شیر در پایان کار اطمینان حاصل کنید

توجه : در صورتیکه عقربه بالاتر از ۱٫۵ رفت برای پایین آوردن آن از دو راه میشه استفاده کرد اول اینکه از یکی از رادیاتورها {ترجیحا رادیاتور حوله خشک کن حمام} شیر هواگیری را باز کرده و مقداری آب تخلیه میکنیم تا درجه روی ۱٫۵ رسیده و سپس میبندیم

نکته : در فصل تابستان اگر شیرهای رفت و برگشت رادیاتور که زیر دستگاه قرار دارد بسته باشد با تخلیه آب رادیاتور عقربه اصلا تکان نمیخورد پس قبل از هواگیری یکی از شیرهای رفت و برگشت رادیاتور {معمولا زیر همه پکیج ها ۳ عد شیر وجود دارد که یکی از آن سه کوچکتر بوده و آن شیر ورودی آب سرد به دستگاه میباشد . آن دو شیر بزرگتر رفت و برگشت رادیاتورها میباشند} را باز کرده

راه دوم جهت تخلیه آب دستگاه و یا به عبارتی پایین آوردن فشار پکیج ایران رادیاتور به این طریق است که ورودی آب سرد به دستگاه را بسته و شیر پرکن پکیج را باز میکنیم و یک شیر آبگرم در ساختمان را باز کرده با این کار عمل پر کردن فشار سیستم بلعکس صورت گرفته و آب دستگاه تخلیه خواهد شد

نکته مهم : زمانی که فشار آب شهر کم بوده با روشن کردن پمپ دستگاه در حین باز بودن شیر پرکن گردش پمپ به افزایش فشار کمک زیادی خواهد کرد رفع گریپاژ پمپدر لحظه راه­اندازی اولیه پکیج یا در هنگامیکه به مدت طولانی پمپ خاموش بوده، بعلت ناخالصی و مواد موجود در آب ممکن است محور پمپ گیریپاژ وحرکت آن متوقف شود. بنابراین لازم است بوسیله پیچ گوشتی محور پمپ را چنددور درجهت فلش (به سمت چپ) به حرکت درآوریم. این کار باعث می­شود تا محور پمپ خلاص شود و براحتی به گردش درآید.۲-۲-۲  نمودار دبی (لیتر بر ساعت)Q [l/hr]  هد (متر آب ) H[m]برای پمپ دستگاه     GRUNDFOS – مدل UPS 15-50

پکیج دومبدل آلزان

 کدهای خطا

پکیج آلزان.نقطه کنترل

پکیج آلزان.نقطه کنترل

عیب یابی پکیج های دیواری بوتان

عیب‌یابی  BENESSERE PRO
AL10 عدم تشکیل شعله (شیر گاز جرقه‌زنی و حسگر)
AL11 روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
AL20 قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی
AL22 قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
AL40 افت فشار آب پس از ۱ دقیقه
AL41 افت فشار آب تا ۱ دقیقه
AL42 خرابی یا قطعی ترانس ر
AL51- 59 خرابی برد
AL60 قطعی NTC آب گرم مصرفی
AL71 قطعی NTC مدار گرمایش
AL77 قطع شدن NTC گرمایش از کف
AL21* خرابی حسگر روی مشعل
AL22* قطع ارتباط مجموعه سیم با برد
AL30* وجود اشکال در حسگر فشار دودکش (پس از ۱ دقیقه)
AL31* وگود اشکال در حسگر فشار دودکش (تا ۱ دقیقه)
AL50* روشن شدن مشعل بدون ارسال فرمان از برد
J0 خرابی برد کنترل و برد نمایشگر
J1 قرار گرفتن شوفاژ در حالت کنترلی (پس از ۱ دقیقه)

عیب یابی پکیج- کدخطای پکیج دیواری-تنظیم شیرگاز

عیب‌یابی CV424S
E1 عدم تشکلیل شعله (شیر گاز جرقه‌زنی، حسگر) پس از ۳ مرتبه جرقه‌زنی
E2 قطعی، خرابی یا عمل کردن کلید حرارتی
E3 اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (پس از ۲ دقیقه)
E4 خطای مدولاتور شیر گاز
E5 قطعی NTC مدار گرمایش
E6 قطعی NTC آب گرم مصرفی
E7 وصل بودن پرشر دود قبل از روشن شدن فن
E8 اشکال در حسگر دمای محیط خارجی
E9 رسیدن دمای گرمایش به بالای ۹۵ درجه
E13 اشکال نرم‌افزاری برد
E15 اشکال در پرشر دود و مجموعه فن (۲ دقیقه)
E17 قطعی، خرابی یا عمل کردن ترموستات دود
E25 یخ زدن مبدل اصلی
E27 اشکال در کلید حداقل فشار آب
E29 اشکال در برق‌رسانی به شیر گاز
E99 عدم تشخیص فن‌دار بودن یا بدون فن

عیب یابی پکیج- کدخطای پکیج دیواری-تنظیم شیرگاز

پارامترهای BENESSERE PRO
کد پارامتر توضیحات محدوده پیش‌فرض
۵۳ ۱ نوع سوخت شهری=۱ و مایع=۲ ۱
۲ ظرفیت حرارتی ۲۸
۳ زمان تنظیم خودکار دستگاه یا پروب خروجی ۵-۲۰ ۵
۱۰ قابلیت استفاده از آب گرم مصرفی ۰-۳ ۱
۱۱ تعیین حداکثر دمای آب گرم مصرفی ۴۰-۶۰ ۶۰
۲۰ قابلیت استفاده از مدار گرمایش خاموش=۰ خودکار=۱ ۱
۲۱ تعیین حداکثر دمای مدار گرمایش ۴۵-۸۰ ۸۰
۲۲ تعیین حداقل دمای مدار گرمایش ۲۰-۴۰ ۴۰
۲۸ مدت زمان کار با ۰.۷۵ توان کار در مدار گرمایش ۰-۲۰ ۱۵
۲۹ زمان استراحت در مدار گرمایش ۰-۲۰ ۳
۳۰ تایمرها در مدار گرمایش خاموش=۰ روشن=۱ ۱
۴۰ نشت دما در آب گرم مصرفی خاموش=۰ خودکار=۱ روشن=۲ ۱
۴۱ فعال کردن پیش‌گرمایش در آب گرم مصرفی خاموش=۰ خودکار=۱ روشن=۲ ۱
۴۲ فعال کردن عملکرد سارا SARA خاموش=۰ خودکار=۱ ۱
۴۳ فعال کردن عملکرد سارا کمکی SARA BUSTER خاموش=۰ خودکار=۱ ۱
۴۴ سیستم تنظیم خودکار دستگاه یا پروب خارجی خاموش=۰ روشن=۱ ۱
۴۵ سیستم تنظیم خودکار دستگاه یا پروب خارجی (تعیین شیب نمودار آب و هوایی) ۵٫۲-۴۰ ۲۰
۴۸ ثابت کردن دور فن خاموش=۰ روشن=۱ ۰
۵۰ فعال کردن عملکرد T&G خاموش=۰ روشن=۱ ۱
۶۱ دمای سیستم ضدیخ در مدار آب گرم مصرفی ۰-۱۰ ۴
۶۲ دمای سیستم ضدیخ در مدار گرمایش ۰-۱۰ ۶
۸۵ فعال کردن شیرپرکن نیمه‌خودکار خاموش=۰ روشن=۱ ۱
۸۶ محدوده کارکرد کلید ایمنی حداقل فشار آب ۰/۴-۰/۶ ۰٫۶
۱۸ HH تنظیم حداکثر فشار گاز مکانیکی (مدار مصرفی) نیازی به باز کردن آب گرم ندارد.
LL تنظیم حداقل فشار گاز مکانیکی (مدار مصرفی) نیازی به باز کردن آب گرم ندارد.
۲۳ تنظیم حداکثر فشار گاز الکترونیکی (مدار گرمایش)
۲۴ تنظیم حداقل فشار گاز الکترونیکی (مدار گرمایش)

عیب یابی پکیج- کدخطای پکیج دیواری-تنظیم شیرگاز

* موارد ستاره‌دار در عیب‌یابی دستگاه بنسره فقط مربوط به شوفاژ فن‌دار می‌باشد.
پارامترهای CV424S
پارامتر توضیحات محدوده پیش فرض
P0 توان گرمایش ۰-۹۹ ۹۹
P1 زمان استراحت در مدار گرمایش ۰-۳۰ ۳
P2 زمان پس‌گردش پمپ ۳۰
P3 فعال سازی پروب خارجی خاموش =۰ و روشن=۱ ۰
P4 توان روشن شدن با گاز شهری (P8=0) ۰-۹۹ ۵۰
P5 توان روشن شدن با گاز مایع (P8=1) ۰-۹۹ ۵۰
P6 تصحیح دمای بیرون برای رادیاتور با پروب خارجی -۲۰-۱۰ ۰
PP7 تصحیح دمای بیرون برای گرمایش از کف با پروب خارجی -۲۰-۱۰ ۰
P8 نوع سوخت شهری =۰ مایع=۱ ۰
P9 نوع مدار گرمایش رادیاتور=۱ گرمایش از کف=۲ ۱
P10 زمان پس‌گردش پمپ در آب گرم مصرفی ۰-۹۹ ۰
P11 انتخاب ترموستات اتاقی/ریموت کنترل ترموستات اتاقی =۰ وریموت =۱ ۰

پکیج بوتان مدل نوابنسره
کدخطا – ایراد شرح خطا – ایراد توضیحات
۰۱ شیر گاز، فاز ،نول و برد جرقه‌زن
۰۲ پمپ
۰۳ دودکش
۰۴ کمبود آب
۰۶   NTCمصرفی
۰۷ NTC گرمایشی

عیب یابی پکیج- کدخطای پکیج دیواری-تنظیم شیرگاز

مفهوم علامت علامت مشخص شده بر روی نمایشگر دیجیتال نوع آلارم وضعیت LED
آماده به کار در وضعیت تابستانی سبز چشمک‌زن
وضعیت خاموش OFF خاموش
وجود اشکال در روشن شدن مشعل E01 دائمی قرمز چشمک‌زن
عمل نمودن کلید حرارتی در اثر بالا رفتن بیش از حد دمای آب مدار گرمایش یا قطعی در کابل متصل به آن E02 دائمی قرمز چشمک‌زن
عمل نمودن کلید فشار ترموستات ایمنی یا قطعی دود در کابل متصل به آن * چشمک‌زن نمایش دما موقت زرد چشمک‌زن
کافی نبودن فشار آب مدار گرمایش چشمک‌زن نمایش دما موقت زرد چشمک‌زن
خرابی حسگر دمای آب گرم بهداشتی E06 دائمی زرد چشمک‌زن
خرابس حسگر دمای آب مدار گرمایش E07 دائمی زرد چشمک‌زن
حس شدن شعله توسط حسگر قبل از ارسال فرمان از سوی برد کنترل به شیر گاز E11 موقت زرد چشمک‌زن
تنظیم الکتریکی حداقل و حداکثر مدار گرمایش ADJ
فعال شدن کلید فشار با ترموستات ایمنی دود E03 دائمی قرمز چشمک‌زن
عدم وجود فشار آب در مدار گرمایش E04 دائمی قرمز چشمک‌زن
استفاده از حسگر دمای محیط خارج
عملکرد دستگاه در حالت آب گرم مصرفی * دمای آب مصرفی سبز ثابت روشن
عملکرد دستگاه در حالت گرمایش محیط دمای آب مدار گرمایش سبز ثابت روشن
فعال شدن سیستم ضدیخ‌زدگی سبز ثابت روشن
وجود شعله (مشعل روشن است.) سبز ثابت روشن

عیب یابی پکیج- کدخطای پکیج دیواری-تنظیم شیرگاز

پکیج شوفاژ دیواری بوتان PERLA 24,28 RSI*

این پکیج شوفاژ دیواری به نوعی کلید ایمنی دودکش مجهز است که در صورت مسدود شدن مسیر دودکش و یا بروز مشکل در مدار تخلیه دود یا مکش هوا، بلافاصله دستگاه را به طور خودکار خاموش می‌نماید. در این حالت مشعل خاموش می‌گردد و بر روی نمایشگر دیجیتال علامت به حالت چشمک‌زن در می‌آید و LED در حالت زرد چشمک‌زن قرار می‌گیرد، اما فن همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. اگر ظرف مدت ۱۰ دقیقه مشکل در مدار تخلیه دود یا مکش هوا برطرف نگردد، سیستم به قفل دستگاه فعال می‌شود و بر روی نمایشگر دیجیتال کد E03 ظاهر می‌گردد و LED در حالت قرمز چشمک‌زن قرار می‌گیرد چنانچه این مشکل ظرف مدت ۱۰ دقیقه برطرف شود، دستگاه به طور عادی به کار خود ادامه می‌دهد.

روش رفع اشکال کدهای E01 , E02 , E03دسته انتخاب وضعیت ۳ را در حالت (قطع موقت / راه‌اندازی مجدد) قرار دهید سپس بعد از ۵ الی ۶ ثانیه با توجه به فصل، آن را در یکی از وضعیت‌های تابستانی و یا زمستانی بگذارید. در صورت بروز مجدد این مشکل، باید سیستم‌های احتراق (سیستم جرقه‌زن و خروج دود و.) و بخش مدار هیدرولیک توسط سرویس‌کار مجاز بررسی شود.

رفع اشکال کد E04دسته انتخاب وضعیت ۳ را در حالت (قطع موقت/ راه‌اندازی مجدد قرار دهید شیر پرکن را در وضعیت باز (آب‌گیری) بگذارید تا عمل پر کردن مدار گرمایش آغاز و فشار آب به  ۱-۵.۱ بار برسد. سپس دسته انتخاب وضعیت ۳ را با توجه به فصل در یکی از وضعیت‌های تابستانی یا زمستانی قرار دهید.پکیج شوفاژ دیواری به صورت خودکار و به وسیله شیر تخلیه هوا که بر روی پمپ سیرکولاتور قرار دارد، هوای سیستم را تخلیه می‌نماید.چنانچه نمایشگر دیجیتال پس از طی مراحل فوق مجددا کد E04 را نمایش دهد، باید عملکرد کلید فشار آب توسط سرویس‌کار مجاز کنترل گردد.

روش رفع اشکال کد E06 , E07دسته انتخاب وضعیت ۳ را در حالت (قطع موقت / راه‌اندازی مجدد) قرار دهید، سپس آن را با توجه به فصل روی یکی از وضعیت‌های تابستانی یا زمستانی بگذارید. در صورت بروز مجدد خطاهای مذکور، به شرح زیر اقدام نمایید.کد E06: در این حالت پکیج شوفاژ دیواری به طور موقت به کار خود ادامه می‌دهد ولی قادر به کنترل دقیق دمای آب گرم مصرفی نبود و دمای آب را در حدود C°۵۰ نگه می‌دارد. جهت رفع عیب دستگاه با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید

.کد E07: فورا با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.چنانچه پکیج شوفاژ دیواری به دلایل ایمنی به طور خودکار خاموش شده باشد، باید پیش از روشن کردن مجدد آن به مدت ۱۰ ثانیه صبر نمایید.
پکیج بوتان مدل اپتیما

کد خطا – ایراد شرح خطا – ایراد
LED سبز ثابت مشعل روشن
چشمک‌زن ۱ تا ۵ ثانیه آماده به کار – عدم تقاضا
چشمک زن سریع ورود یا خروج محدود سارا
LED زرد ثابت NTC مصرفی قطع است.
چشمک زن وضعیت حداکثر توان
LED قرمز ثابت NTC گرمایش، ترموستات دود، عدم تشکیل شعله و برد کنترل
چشمک زن کلید حرارتی

پکیج بوتان مدل OPTIMA 24,28 KIدر صورت بروز اشکال در روشن شدن یا عملکرد دستگاه سیستم توقف ایمنی فعال می‌گردد و نمایشگر وضعیت عملکرد شوفاژ (۵) به رنگ قرمز در می‌آید. در چنین شرایطی پیش از راه‌اندازی مجدد (ریست) دستگاه به مدت ۱۰ ثانیه صبر نمایید، سپس مراحل زیر را انجام دهید.

۱. ابتدا از روژ نمایشگر فشار و دما (۱) فشار آب مدار گرمایش را بررسی نمایید. تا حتما در محدوده مجاز ۱- ۵.۱ بار قرار گرفته باشد.۲. در صورتی که عقربه فشار این نمایشگر پایین‌تر از ۱ بار قرار گرفته باشد، نشان می‌دهد که میزان آب در مدار گرمایش کمتر از حد مجاز است. بنابراین، لازم است مدار گرمایش را دوباره پر کنید، تا عقربه نمایشگر فشار و دما در محدود مجاز ۱-۵.۱ بار قرار گیرد.۳. در صورت کافی بودن فشار آب مدار گرمایش و رفع نشدن مشکل پس از تنظیم فشار دست انتخاب وضعیت (۲) را از یا (وضعیت زمستانی یا تابستانی) خارج کنید و روی وضعیت (وضعیت قطع موقت / راه‌اندازی مجدد) قرار دهید.۴. اکنون دسته انتخاب وضعیت (۲) را به وضعیت قبلی باز گردانید.۵. در صورت انجام اقدامات فوق و عدم رفع مشکل، حتما با مرکز مشتریان بوتان تماس حاصل فرمایید.در صورتی که عقربه فشار نمایشگر بالاتر از ۵.۱ بار قرار گیرد، نشان می‌دهد که مدار گرمایش نیاز به هواگیری دارد. به همین منظور، لازم است ابتدا دسته انتخاب وضعیت (۲) را روی (وضعیت قطع موقت / راه‌اندازی مجدد) قرار دهید. سپس آن را روی وضعیت زمستانی بگذارید تا سیستم دوباره به طور خودکار هواگیری شود و عقربه نمایشگر فشار و دما (۱) در محدوده مجاز ۱ – ۵.۱ بار قرار گیرد.

عیب یابی پکیج- کدخطای پکیج دیواری-تنظیم شیرگاز

شیر کنترل گاز در انواع پکیج شوفاژ

شیر گاز.نقطه کنترل

شیر گاز.نقطه کنترل

این شیر وظیفه روشن و خاموش کردن و تنظیم شعله گاز را بر عهده دارد. متداول‌ترین شیر گاز مورد استفاده SIT845 ساخت کشور ایتالیا است. این شیر دارای دو شیر قطع و وصل گاز است (شیر برقی) و زمانی گاز از آن عبور می‌کند که هر دو شیر برقی با هم باز باشند و در غیر این صورت زمانی که حتی یکی از آن دو بسته باشند، گاز از شیر عبور نخواهد کرد.وجود فنر مکانیزم شیر گاز در صورت قطع گاز یا برق، سبب قطع خودکار شیرهای برقی می‌شود.با توجه به شکل وقتی که فشار گاز خروجی، از فشار تعیین شده توسط مدولار بیشتر باشد، شیر تنظیم فشار باز می‌شود و در نتیجه فشار زیر دیافراگم اصلی سیستم کنترل دقیق کاهش می‌یابد. شیر اصلی بسته می‌شود و فشار خروج به فشار از پیش تنظیم شده می‌رسد و برعکس اگر فشار گاز خروجی کمتر از فشار تنظیم شده باشد، شیر تنظیم فشار بسته می‌شود و فشار سیستم کنترل دقیق افزایش یافته، باعث باز شدن شیر اصلی می‌شود.بدین نحو شیر گاز ورود گاز با فشار ثابت به مشعل را تضمین می‌کند.

۱ محل اندازه گیری فشار گاز ورودی به شیرگاز
۲ محل اندازه گیری فشار گاز خروجی از شیرگاز(ورودی به مشعل)
۳ خروجی گاز به سمت مشعل(برنر)
۴ لوله تعدیل کننده فشار
۵ محل اتصال سیم مدولاتورشیرگاز
۶ محل تنظیم حداقل فشار گاز
۷ محل تنظیم حداکثرفشار گاز
۸ محل اتصال کابل برق ۲۲۰ولت شیر گاز
۹ ورودی گاز
۱۰ درپوش شیرگاز

عیب یابی پکیج- کدخطای پکیج دیواری-تنظیم شیرگاز

  تنظیم شیر کنترل گاز پکیج های معمول(SIT 845 SIGMA)جهت تنظیم و اندازه گیری پارامترهای فشار پکیج به هیچ عنوان روش چشمی توصیه نمی شود و استفاده او وسایل اندازه گیری برای اندازه گیری فشار مناسب توصیه می گردد.چرا که روش چشمی به هیچ عنوان دقیق نیست و باعث گرفتن فاصله دستگاه از شرایط طراحی و ایده آل می شود.اندازه گیری فشار ورودی کنترل گاز۱٫پس از جداسازی درپوش شیرگاز با توجه به شماره گذاری تصویر پیچ شماره ۱ را کمی باز کرده(یک گام) و لوله مانومتر را در محل اندازه گیری فشار گاز ورودی قرار دهید.برای اندازه گیری فشار،فشارسنج تفاضلی TESTO 510 توصیه می گردد.۲٫پکیج را با حداکثر توان روشن کنید در این حالت (شیرآب گرم را تا انتها باز کنید)فشار ورودی گاز باید متناسب با نوع گاز مصرفی باشد که از طرف سازنده اعلام می گردد.و بستگی به ظرفیت و نوع دستگاه دارد.۳٫در پایان تست فشار،پیچ ۱را بسته و از محکم بودن آن مطمئن شوید.تنظیم حداکثر فشار ورودی به برنرپیچ۲ را کمی باز کرده ( یک گام ) و لوله مانومتر را در نقطه فشارگیری قرار دهید .همانطور که در قسمت قبل ذکر شد ممکن است در برخی از دستگاه ها برای قرار دادن در حالت حداقل توان،عملیات خاصی از طرف سازنده توصیه شده باشد که مراجعه به دفترچه نصب یا راهنمای سازنده توصیه می گردد.

شیرکنترل گازبرای کنترل روشن و خاموش شدن و تنظیم شعله از شیر کنترل گاز استفاده می شود.شیر گازها معمولا از دو نوع برق استفاده می کنند:برق ۲۲۰ یا ۱۱۰ ولت متناوب AC برای تغذیه سلونوئیدهای قطع و وصل گاز و برق۲  تا ۲۰ ولت مستقیم DC برای تنظیم شعله و اتصال به مدولاتور.بیشترین کاربری در پکیج های کشور ما از شیرگاز SIT845 می باشد.این شیرگاز ساخت کشور ایتالیا است و تنظیم آن به صورت دستی می باشد.فشار گاز می بایست ۱۷۸ میلی متر ستون آب و یا ۱۸میلی بار باشد.فشار گاز خروجی از حداقل ۱٫۵ میلی بار تا حداکثر ۱۲ میلی بار تنظیم می شود که مقدار دقیق آن توسط شرکت سازنده برای سرویس کاران آموزش داده می شود تنظیم فشار حداقل یا شعله کوتاه از طریق پیچ پلاستیکی که در وسط مدولار قرار دارد انجام می شود.با چرخش پیچ در مسیر عقربه های ساعت فشار گاز خروجی زیاد و در جهت عکس آن کم می شود.توجه داشته باشید این عمل فقط با پیچ گوشتی دو سو انجام گیرد،زیرا در وسط پیچ حفره هایی قرار دارد که در انتهای میله مدولار مشخص است و در زمان تنظیم با پیچ گوشتی چهار سو،نوک ابزار با سرمیله مدولار برخورد می کند و همین موضوع باعث می شود تنظیم دقیق انجام نشود.برای تنظیم حداکثر فشار خروجی با شعله زیاد،می بایست با چرخاندن مهره ای در اطراف پیچ تنظیم شعله کم می باشد،انجام شود.برای چرخاندن این مهره می بایست از آچار ۱۰ میلی متری استفاده شود.با چرخاندن مهره در مسیر عقربه های ساعت فشار شعله زیاد افزایش می یابد ودر جهت مخالف کم می شوند.در زمان تنظیم شعله فشارسنج مخصوص را به قسمت Output متصل می کنیم.سپس برای تنظیم شعله کم یکی از سیم های تنظیم مدولار را قطع می کنیم و با چرخش پیچ مربوط به شعله کم فشار خروجی را تنظیم می کنیم.برای تنظیم شعله زیاد می بایست از یک ولت متر استفاده نمود ولت متر را در حالت برق DC قرار می دهیم.توجه داشته باشید،رنج تنظیم شده می بایست بیشتر از ۱۲ ولت باشد و ضمنا تست برق مستقیم در زمان مصرف صحیح می باشد.یعنی سیم های مدولار به شیرگاز متصل باشد.شیر آب گرم مصرفی را باز نموده تا مشعل روشن شود.دمای تنظیم شده بر روی صفحه نمایشگررا در آخرین حالت قرار می دهیم تا دستگاه با حداکثر توان کار کنند.سیم های ولت متر را به پشت سیم های مدولار متصل می کنیم ومنتظر می مانیم تا ولتاژ،به۱۴ ولت برسد.اگر ولتاژ به ۱۴ ولت نرسید،آرام آرام شعله را کم می کنیم تا دمای آب گرم مصرفی پایین بیاید و برد کنترل ولتاژ را بالاتر ببرد.پس از رسیدن به ۱۴ ولت با چرخش مهره شعله زیاد با توجه به فشارسنج میلی بار متصل به پیچ Output تنظیم می کنید.حداقل و حداکثر فشار گاز خروجی به نسبت بازدهی و توان حرارتی دستگاه مشخص می شود.پس بهتر است در مورد فشار شعله کم و شعله هر دستگاه با تکنسین همان شرکت م شود یا به دفترچه فنی دستگاه مراجعه کنید.

شیرگازهای زیادی وجود دارند که مشابه شیرگاز IT845 می باشد.تنظیم این نوع شیرگازها به همین صورت مکانیکی تنظیم نمی شوند.تنظیم این شیرگازها از برد کنترل با کم ولتاژ ارسالی انجام می شود.برای تنظیم این نوع شیرگاز می بایست وارد منوی تنظیم شیرگاز شوید.گزینه HP مربوط به شعله زیاد و و گزینه LP مربوط به شعله کم می باشد که با کم و زیاد کردن اعداد مربوط تنظیم شعله انجام می شود.

عیب یابی پکیج- کدخطای پکیج دیواری-تنظیم شیرگاز

روش تست شیر گازتست مدار الکترونیکیابتدا آوومتر را در حالت بیزر قرار داده سپس سوزن های اتصال به سوکت را با با بدنه تست کنید.این عمل برای اطمینان از عدم وجود اتصال بین سیم پیچ ها با بدنه است.توجه داشته باشید یکی از سوزن ها می بایست با بدنه اتصال داشته باشد که به آن ارت می گویند.سه عدد سوزن مانده مربوط به مدارهای برق تغذیه ۲۲۰ ولت می باشد.پس از اتصال بدنه می بایست سوزن ها را با یکدیگر تست کنید.این عمل برای اطمینان از عدم وجود اتصال کوتاه بین سیم پیچ هاست.حال که مطمئن هستیم از نظر ایمنی برای اتصال برق مستقیم به شیرگاز مشکلی وجود ندارد،می توانید برق مستقیم را متصل کنید.

تست مدار مکانیکی

ابتدا سیم فاز را به پایین ترین سوزن و بالاترین سوزن به صورت موازی متصل کنید.سپس سیم نول را به سوزن دوم از پایین متصل کنید و برق را وصل کنید.در این هنگام اگر با فشاری حداقل ۵ میلی بار و حداکثر ۳۰ میلی بار به قسمت ورودی بدمید،می بایست از قسمت خروجی گاز خارج شود.توجه داشته باشید خروج گاز در این حالت به تنظیم پیچ شعله کم در قسمت مدولار بستگی دارد.در صورت خارج نشدن گاز می توانید با تنظیم مجدد تست کنید.در این حالت با چرخاندن پیچ وسط مدولار در مسیر عقربه های ساعت می بایست مقدار گاز خروجی افزایش یابد.تست مدولارتست قسمت مدولار فقط در زمان کارکرد شیرگاز با کم و زیاد شدن برق مدولار امکان پذیر است.

شیرکنترل گاز در پکیج های چگالشیاین شیر وظیفه اش خاموش و روشن کردن و تنظیم شعله گاز در پکیج های چگالشی را بر عهده دارد.متداول ترین شیرگاز مورد استفاده SIT 848 Sigma ساخت کشور ایتالیا است.این شیر با برق ۲۲۰ ولت کار و ورود گاز به مشعل پکیج های چگالشی قطع یا وصل می کند.از آنجا که پکیج های چگالشی مجهز به فن با دور متغیر(مدولار) است،طراحی نوع پکیج ها به گونه ای است که به دلیل وجود ونتوری در شیر گاز،با تغییر دور موتور فن(سرعت چرخش پره فن) میزان گاز ورودی به مشعل تغییر می کند.یادآور می شود این دو پارامتر با هم رابطه مستقیم دارند.بدین صورت که با افزایش دور فن و جریان هوای بیشتر در فن عمل مکش بیشتری انجام شده گاز بیشتری وارد مشعل خواهد شد و با کاهش دور فن گاز کمتری به مشعل خواهد رسید.در اینجا توجه به این نکته ضروری به نظر می رسد که بر خلاف شیر کنترل گاز پکیج های معمول،تنظیمات شیر کنترل گاز پکیج های چگالشی متناسب با کیفیت پارامترهای محصولات احتراق(به خصوص CO2) تنظیم می گردد و به هیچ عنوان متناسب با فشار گاز در حالت حداقل و حداکثر شعله تنظیم نمی شود و برای تنظیم شیر کنترل گاز باید از دستگاه آنالیز محصولات احتراق استفاده نمود.به طور مثال:۱ -Testo 327) )

عیب یابی پکیج- کدخطای پکیج دیواری-تنظیم شیرگاز

نحوه تنظیم شیر گازهوای احتراق از داخل ونتوری عبور کرده و یک خلا در گلوگاه آن ایجاد می نماید.خلا ایجاد شده باعث ورود گاز از میان مجرای حلقه ای شکل روی گلویی می شود.مکش گاز از خروجی شیر کنترل گاز صورت می گیرد.تغییر جریان هوا تغییراتی در مکش گاز از شیر کنترل گاز ایجاد می کند.حداکثر فشار گازی که در آن شیر گاز قادر به کارکردن است ۶۰mbar است.

اجرای شیر گاز پکیج چگالشی
۱ ونتوری
۲ شیر گاز
۳ بویین های قطع و وصل جریان گاز
۴ محل اندازه گیری فشار گاز ورودی و خروجی
۵ محل تنظیم حداقل فشار
۶ محل تنظیم حداکثر فشار

عیب یابی پکیج- کدخطای پکیج دیواری-تنظیم شیرگاز

   تنظیم شیرگازتنظیمات گازبه وسیله شیرگاز می توان موارد زیر را تنظیم کرد:•

     تنظیم حداکثر توان بر روی شیرگاز•

   تنظیم حداقل توان بر روی شیرگازهمان گونه که ذکرشد تنظیم شیرگاز پکیج چگالشی بر اساس مقدار قرائت شده CO2 در  خروجی دودکش این نوع پکیج می باشد که بر حسب درصد قرائت می شود.۱٫تنظیم حداکثر توانبرد الکترونیکابتدا دستگاه را با توجه به روش مورد نیاز محصول که توسط شرکت سازنده ارایه می شود در حالت حداکثر قرار دهید سپس با استفاده از آلن ۲/۵ پیچ شماره را تغییر داده و مقدار CO2 را در خروجی شیر گاز اندازه بگیرید.با چرخاندن در جهت عقربه های ساعت درصد CO2 کاهش می یابد.(هر یک چهارم دور مقدار CO2 را ۰٫۲ تغییر می دهد.پس از هر بار تغییر ۱ دقیقه صبر کنید تا مقدار CO2 تثبیت شود.این تغییر را تاجایی ادامه دهید که به مقدار مورد نظر در دفترچه نصب سازنده برسد.(به طور مثال ۹-+.۰۲درصد)۲٫تنظیم حداقل توانگر اختلافی بیش از ۰٫۵ درصد ما بین مقدار CO2 تولیدی در حداقل و حداکثر توان وجود داشته باشد،شیر گاز را طبق دستورالعمل زیر تنظیم نمایید.ابتدا دستگاه را با توجه روش مورد نیاز محصول که توسط شرکت سازنده ارایه می شود در حالت حداقل قرار دهید سپس با استفاده از آچار آلن شماره ۴،پیچ شماره ۵را انجام دهید و پس از یک دقیقه تامل مقدار CO2 را قرائت کنید.این تنظیم بسیار حساس بوده و با هریک چهارم دور چرخش ۰٫۴ درصد مقدار CO2 تغییر می کند.این تغییر را تاجایی ادامه دهید که به مقدار مورد نظر در دفترچه نصب سازنده برسد.پس از اتمام تنظیم حداقل توان مجددا دستگاه را در حالت حداکثر توان قرار داده و میزان درصد CO2را مجددا قرائت نمایید.در صورت قرارگیری CO2در محدوده غیر مجاز مجددا دو مرحله تنظیم حداقل و حداکثر را تکرار نمایید تا جایی که هر دو میزان در محدوده مجاز قرار گیرد.

برد الکترونیک در پکیج شوفاژ دیواری

برد الکترونیک در پکیج شوفاژ دیواری.نقطه کنترل

برد الکترونیک در پکیج شوفاژ دیواری.نقطه کنترل

در پکیج‌های قدیمی از برد کنترل استفاده نمی‌شد و فقط با یک یا چند ترموستات یا آتات و چند قطعه مکانیکی کنترل می‌شدند. اما اکنون در پکیج‌ها از انواع و اقسام بردها استفاده می‌شود.برد کنترل وظیفه دارد طبق برنامه‌هایی که در کارخانه سازنده آن ذخیره شده است و نیازهایی که مصرف‌‌کننده به آن اعلام می‌کند، قطعات را کنترل کرده تا نیاز مصرف کننده برطرف شود. در برخی از شرکت‌ها این وظایف را به دو یا سه برد محول می‌کنند تا در صورت خراب شدن، مصرف‌کننده هزینه کمتری را متحمل شود.همیشه یک برد وجود دارد که میکروچیپ یا همان حافظه داخلی بر روی آن نصب شده و به قطعات اصلی دستگاه متصل است. به این برد، برد اصلی کنترل گفته می‌شود. در دستگاه‌هایی که صفحه نمایشگر دیجیتال دارند معمولا از یک برد دیگر استفاده می‌شود که با چند رشته سیم به برد اصلی متصل است. وظیفه این برد نمایش وضعیت‌های مختلف دستگاه است وظیفه دیگر این برد دریافت درخواست‌های مصرف‌کننده و اعلام آن به برد اصلی دستگاه است. برد دیگر که در اکثر مواقع با برد اصلی دستگاه ادغام شده است برد جرقه‌زن گفته می‌شود. تعداد دستگاه‌هایی که برد جرقه‌زن آن‌ها از قسمت برد اصلی جدا شده است بسیار کم هستند. برد جرقه‌زن می‌تواند چسبیده به برد اصلی دستگاه یا بر روی شیر گاز یا در محوطه پایین دستگاه نصب شده باشد.

برد اصلی کنترلبردها وظیفه دارند نسبت به شرایط اعلام شده توسط حسگر، مانند NTCها حسگر شعله حسگر دود و برنامه‌های ذخیره شده به قطعات مجری فرمان مانند پمپ، شیر گاز، جرقه‌زن، فن و شیر سه‌راهه دستور عملکرد صادر کند. در بعضی از بردها می‌توان تغییراتی به نسبت شرایط مصرف کننده ایجاد کرد. به عنوان مثال دمایی که توسط مصرف‌کننده برای یک پکیج متصل به مبدل‌های گرمایی مانند رادیاتورها تعیین می‌شوند با دمای پکیجی که به سیستم گرمایش از کف متصل می‌شود یکسان نیستند و برای این موضوع در زمان نصب پکیج می‌بایست برای تعیین دما توسط مشتری محدودیت ایجاد کرد. مثال بالا یکی از تغییراتی است که ممکن است در زمان نصب توسط سرویس‌کار به آن نیاز داشته باشد که در پکیج‌های مختلف به چند روش انجام می‌شود. این تغییرات در برد می‌تواند شامل: تبدیل نوع سوخت، تغییر اختلاف دمای استارت، حداکثر توان گرمایی، پکیج، حداکثر دمای آب گرم مصرفی و … باشد. در بعضی از برندها برای راحتی کار و صرفه اقتصادی و انبارداری راحت‌تر در همه مدل‌ها از یک برد کنترل پیشرفته استفاده شده است. این برد می‌تواند برای همه مدل‌ها کارایی داشته باشد و فقط با تغییراتی می‌توان این برد را در مدل‌های مختلف که از نظر توان، نوع کار و نوع تهویه متفاوت هستند، به کار برد. این تغییرات به چند روش اعمال می‌شود که ادامه به توضیح آن می‌پردازیم

عیب یابی پکیج- کدخطای پکیج دیواری-تنظیم شیرگاز

.روش اول: این روش با نصب اتصال مابین شاخک‌های ثابتی در برد کنترل انجام می‌شود که به آن جامپر کردن گفته می‌شود.روش دوم: در این بردها تعداد کلیدهای کوچکی در قسمتی از برد کنترل نصب شده که با خاموش یا روشن کردن آن‌ها این تغییرات اعمال می‌شود به این کلیدها، دیپ‌سوئیچ گفته می‌شود.روش سوم: در این روش نیازی به دسترسی به برد کنترل یا باز کردن درب دستگاه و محفظه برد کنترل نیست. در این نوع بردها عملیات‌ها از طریق صفحه نمایشگر و کلیدهای روی درب پکیج انجام می‌شود و نسبت به دیگر بردها آسان‌تر است.

۱ کیت جرقه‌زن ۵ ورودی شهر ۲۲۰V ۹ فیوز حد ۱۳ گیج و پرشر آب دیجیتال
۲ فن ۶ بوبین شیر گاز ۱۰ ماژولار شیر گاز ۱۴ سوکت دیس‌پلی
۳ پمپ آب ۷ خروجی و ورودی ترانس منبع تغذیه ۱۱ یون حسگر ۱۵  NTCگرمایش و آب گرم مصرفی
۴ شیر سه‌طرفه ۸ پرشر فن ۱۲ فلو حسگر ۱۶ ترموستات اتاقی
۱ سیم جرقه‌زن به الکترود ۵ فیوز شیشه‌ای ۹ شیر گاز بوبین اصل ۱۳ پرشر سوئیچ آب ۱۷ سوکت خالی است.
۲ ارت پمپ آب ۶ شیر برقی ۱۰ خالی ۱۴ خالی ۱۸ NTC مدار گرمایشی
۳ ارت اصلی به بدنه ۷ پمپ آب ۱۱ پرشر سوئیچ فن ۱۵ فلومتر آب گرم ۱۹ NTC آب گرم (مستغرق)
۴ برق شهر ۲۲۰V ۸ فن ۱۲ فیوز حرارتی ۱۶ DISPLAY ۲۰ ماژولار شیر گاز

هیچ‌گونه تعمیر و تغییر در ساختار اصلی برد کنترل را ندارند و در صورت بروز هرگونه اتفاقی پس از تعمیرات برد مسئولیت آن به عهده سرویس‌کار می‌باشد. تنها موردی که امکان تعمیر آن توسط سرویس‌کار مجاز وجود دارد تعویض فیوز شیشه‌ای است.

58 دیدگاه‌ها
 1. Reply
  سینا 2018-04-28 at 13:32

  سلام بسیار مفید بود اما من دنبال ارورهای یه پکیج بودم که متاسفانه همان یکی رو نذاشتین! پکیج مگاترم مدل mega plus24
  ممنون میشم اینم بذارین!

  • Reply
   علیرضا معظمی 2018-06-02 at 11:59

   سلام.لطفا فرم مخصوص مشاوره با کارشناسی را پرنمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.باتشکر.

 2. Reply
  حمید رضا بتویی 2018-05-28 at 13:35

  واقعآ مطالب مفید و آموزنده برای تمام سرویس کاران داده شده .البته اگر همه سرویس کارها استفاده کنند.الان دوره تجربه تمام شده و باید اطلاعات به روز باشد. با تشکر .

  • Reply
   علیرضا معظمی 2018-06-02 at 11:40

   سلام.ممنون از نگاه خوب شما.باآرزوی پیروزی وموفقیت شما.لطفا گروه ما را ه به دیگر دوستان خود معرفی نمایید.

 3. Reply
  جعفر براتی 2018-08-08 at 19:48

  باسلام ممنون میشم در مورد پکیج آیسان و الپروس هم اطلاعاتی هم برارین

  • Reply
   علیرضا معظمی 2018-08-24 at 08:38

   سلام.
   از مطالعه و بازدید شما دوست گرامی ممنونم. در اولین فرصت وکسب اجازه از نمایندگی اقدام میگردد.

 4. Reply
  احمد 2018-10-02 at 06:26

  سلام.
  ممنون از اطلاعات خوبتون. یک سوال داشتم. وقتی شیر آب رو به مقدار خیلی کمی باز می‌کنم آب خروجی اول سرد هست و به مرور داغ میشه. مشکل این هست که نمیشه دمای آب رو برای حالتی که شیر اب خیلی کم باز هست تنظیم کرد. این مشکل مربوط به اشکالی در پکیج هست یا کلا در صورت استفاده از پکیج نمیشه دمای آب رو برای حالتی که شیر آب خیلی کم باز هست تنظیم کرد؟
  شیر آب از مدل اهرمی و پکیج شاپه هست.
  با تشکر

  • Reply
   علیرضا معظمی 2018-10-04 at 07:44

   سلام.
   فاصله مصرف کننده تا دستگاه مهم است .
   دمای تنظیم شده در مدت زمان روشن و خاموش شدن دستگاه مهم است.
   هرچه دما کمتر باشه بهتر است.

 5. Reply
  اورعي 2018-10-15 at 07:22

  ممنون از راهنمایی های عالی تون. می خواستم در مورد کدهای خطای پکیج دمرال هم اطلاعاتی داشته باشم اگر براتون مقدور باشه لطفا راهنمایی بفرمایید. ممنون از محبت تون.

  • Reply
   علیرضا معظمی 2018-10-27 at 20:57

   سلام.
   لطفا فرم ارتباط با کارشناسان را تکمیل نموده تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

 6. Reply
  حر اسلامی 2018-10-16 at 20:07

  سلام شبتون بخیر ، پکیجم ایمرگاس هستش دستگاه در حال کار کردن هستش از لوله مشکی زیر دستگاه که آب هواگیری ازش تخلیه میشه یه سره اب چکه میکنه علتش چیه؟

  • Reply
   علیرضا معظمی 2018-10-27 at 20:45

   سلام.
   بدلیل کارکرد زیاد از آب بندی خارج شده و اورینگ آن بایستی تعویض شود.

 7. Reply
  محمد رضا آذین 2018-10-29 at 11:32

  با سلام
  با باز کردن آب گرم فشار سنج به شدت بالا رفته و صدای تق تق می‌دهد و شعله قطع می‌شود، آریستون مدل ۲۴ff

  • Reply
   نقطه کنترل 2018-11-12 at 10:02

   سلام.
   با توجه به توضیح شما احتمال جرم گرفتگی مبدل وجود دارد و بایستی باز شده واسید شویی گردد.

 8. Reply
  شاهین 2018-10-29 at 12:38

  با عرض سلام و خسته نباشی .مشکل اینجانب در مورد پکیج دئوترم میباشد که در هنگام جرقه زنی پکیج سیستم جرقه زنی چندین بار عمل کرده و صدای گاز از درون پکیج کم و زیاد یا قطع و وصل می شود.در نتیجه پکیج پس ا حدود ۶ الی ۷ بار جرقه زنی (مشعل) یک بار روشن می شود .و دراکثر موارد باهشدار E1 روبه رو می شود .در ضمن شیر لوله گاز را هم چک کردم که باز بود….لطف بفرمایید بنده را راهنمایی کنید تا ایراد را برطرف کنم خیلی ممنونم

  • Reply
   نقطه کنترل 2018-11-12 at 09:58

   سلام.
   هشدار e1 مربوط به کاهش آب در دستگاه میباشد.مسیر آب ورودی و فیلتر آب را کنترل کنید.

 9. Reply
  هدیه اقتصادی 2018-11-03 at 18:31

  با سلام . پکیج من مگاترم مرکوری ۲۴ میباشد و خطای E0 نشان میدهد . لطفا در صورت امکان راهنمایی فرمایید

  • Reply
   نقطه کنترل 2018-11-12 at 09:47

   سلام.
   سنسور ورودی دستگاه خطا نشان میدهد.یا سیم آن قطع شده و یا بعلت جرم گرفتگی عملکرد مناسبی ندارد.

 10. Reply
  محمد 2018-11-06 at 18:34

  سلام خلاe29 تو پکیج cv424 چجوری رفع کنیم ؟سیم برق رسانی چک کردم سالمه .بنظر شما ایراد از پرشر نیست؟

  • Reply
   نقطه کنترل 2018-11-12 at 09:32

   سلام.
   اشکال در برق رسانی شیر گاز بوده.و شیر گاز عملکرد مناسبی ندارد و بایستی بازدید و تنظیم شود.تا از قطعی مسیر برق به سلونویید ویا گرقتگی مسیر گاز وبوبین اطمینان حاصل گردد.

 11. Reply
  علی اصغر واحد 2018-11-11 at 03:42

  سلام ،پکیج ایساتیس دارم کد خطایE2 میدهد شیر گاز هم باز است ولی هر روز چند بار پکیج خاموش میشود و هر بار با ریست کردن وباز کردن پیچ زیر پکیج البته به سختی روشن میشود ،این مشکل را چگونه رفع کنم ،با تشکر از شما ،واحد از قم

  • Reply
   نقطه کنترل 2018-11-12 at 09:13

   سلام عدم وجود گاز وعدم تشخیص شعله باید برسی شود .که آیا میله یونیزاسیون که وظیفه دیدن شعله را دارد بدرستی فرمان میگیردو کابل آن برستی انتقال میدهد . ویا مفدار فشار گاز مناسبه؟
   فیلتر گاز برسی گردد.
   وشما بدرستی اشاره به پیچ زیر پکیج نکردید!!!که منظورتان چه هست..!!

 12. Reply
  سلام 2018-11-20 at 20:57

  اب مصرفی گرم میشه و لی اب رادیاتور گرم نمیشه علت چیست درمگا پلاس ۲۴

  • Reply
   نقطه کنترل 2018-11-27 at 08:34

   سلام.
   پمپ آب بدرستی کار نمی کند و علتهای مختلفی دارد.لطفا فرم مخصوص مشاوره با کارشناسی را تکمیل نمایید و منتظر تماس کارشناسان ما باشید.
   در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت .با تشکر

 13. Reply
  محمد رضائی 2018-11-28 at 14:48

  سلام خسته نباشىد پکىج بوتان ۲۸۰۰ پرلا دارم زمان بالا بردن دما در سىستم گرماىشى درجه با ر از۱/۵تا ۲/۵ مىرسد چکارکنم ) دىدگاھ تکراری نیست اولىن بارھ(

  • Reply
   نقطه کنترل 2018-11-28 at 19:14

   سلام.
   احتمال اینکه مبدل حرارتی دچار رسوب باشد بعید نیست.
   ولی اگر دما را بالاتر نیرید و فشار هم ار ۲/۵ بالاتر نرود اشکالی نداره چون اگر تا ۳ بار برود احتمال زیاد پریشر سوییچ باز میشود و مقداری از آب دستگاه تخلیه میگردد.
   در صورت نیاز به مشاوره بیشتر فرم تماس با مشاور را پر نمایید تادر اسرع وقت راهنمایی گردید. باتشکر

 14. Reply
  عباس 2018-12-08 at 16:36

  باسلام خدمت شما
  پکیج دیواری اورچ ما شروع به چکه کردن کرده و مدام خطای e1را میزند چندین بار هم رزست کردم و آب هم روی یک و نیم قرار دارد فشارآب هم خوب تست علت چیست با تشکر

  • Reply
   علیرضا معظمی 2018-12-11 at 13:34

   سلام.دقیقا بفرماید از کدام ناحیه چکه میکند.از اتصالات …ویا از شیر فشار شکن ۳ بار؟؟؟؟

 15. Reply
  فرامرزی 2018-12-14 at 09:36

  سلام.خداقوت.بنده ساکن کرج و مالک مغازه در بلوار اصلی باغستان هستم.که سرویسکار و فروشنده ملزومات موتورخانه شوفاژو رادیاتور و پکیج و پمپ آب ساخمانی و قطعات یدکی و جانبی دستگاهها میباشم.
  لطفا راهنماییم بفرمایید که ارزانترین و باکیفیتترین فشارسنج گاز پکیج که تایید شده باشد کدام برند و مدل میباشد.

  • Reply
   علیرضا معظمی 2018-12-28 at 09:35

   سلام.
   ما در بازار چیزی بنام ارزانتر و با کیفیت تر نداریم.
   مگر از ابزار ووسایل استوک معتبر با گواهی کالیبراسیون استفاده کنید.
   مثل برندهای آمریکایی و یا اروپایی.
   فشار سنج گاز هم که معلوم است.!!!!!!!فشار میلی بار و حساس!!

 16. Reply
  مرتضی 2018-12-14 at 20:12

  با سلام
  من در تاریخ ۹۷/۹/۱۹ پکیج دیواری airfel km1 24ce خریداری کرده ام برای مساحت خانه با متراژ ۱۴۰ مترمربع متاسفانه جوابگو نیست و نمایندگی هم زیر بار نمیره میخاستم ببینم چکارمیتونم بکنم. خواهشن راهنمایی بفرماید.منزل را گرم نمیکنه . مداوم کارمیکنه ولی خونه گرم نمیشه
  لطفا به شماره ۰۹۱۴۳۵۴۰۸۷۷ یا به ایمیل :pakizeh.m@gmail.com
  سریعا جواب بدهید.

  • Reply
   علیرضا معظمی 2018-12-28 at 09:31

   متاسفانه دستگاه جوابگوی گرمایش ساختمان شما نیست.
   از پرده ضخیم تر و درز گیر برای پنجره ها استفاده کنید.
   واینکه بدانید اگر بخواهید با درجه حرارت ماکزیمم از دستگاه کار بکشید.متعلقات آن سریعتر از زمان خودش مستهلک شده وخراب میشود.

 17. Reply
  امید 2018-12-21 at 07:06

  سلام خسته نباشید پکیج ما امیرگاس هست ازاون دیجیتالی هاکه جلوش نمایشگرهست هر از گاهی روشن نمیشه چندین بارجرقه میزنه ولی روشن نمیشه
  البته موقعی که میخواد جرقه بزنه همزمان باجرقه زدن باکف دستم بهش ضربه که میزنم شعله روشن میشه کارمیکنه هرروزدوسه بار این اتفاق میفته
  ممنون میشم اگه راهنمایی کنید
  باتشکرازمحبت ولطفتون

  • Reply
   علیرضا معظمی 2018-12-28 at 09:11

   سلام.
   اول شیر گاز ومیزان فشار مناسب جهت ایجاد شعله را چک نمایید.
   سپس ببینید دودکش و فن بدرستی کار میکند.
   ودر آخر از عملکرد رله برروی برد دستگاه اطمینان حاصل کنید…
   در صور نیاز فرم کارشناسی را پر نمایید تا در اسرع وفت با شما تماس و مشکل شما رفع گردد.با سپاس فراوان

 18. Reply
  جواد نوفلاح 2018-12-31 at 12:03

  با سلام.
  پکیج منزل من از نوع برند گلدیران هست.
  منبع تغذیه اش به گفته کارشناس سوخته.

  میخواستم بدانم که منبع تغذیه این پکیج ها رو از کجا میتوانم تهیه کنم؟

  لازم به ذکر است که منبع تغذیه(ترانس) این مدل بصورت جدا از برد نصب میشود.

  • Reply
   علیرضا معظمی 2019-01-04 at 14:19

   سلام.
   لطفا بورد دستگاه را با احتیاط و گرفتن عکس از روی بورد .از سیمهایش جدا کنید و به یک متخصص تعمیر الکترونیک داده تا یک منبع تغذیه دیگر روی ان نصب نماید.
   در تهران خ طالقانی -خ بهار پیدا خواهیدنمود.

 19. Reply
  سیروس 2019-01-11 at 20:09

  بادرود
  دستگاه پکیج آریستون مدل CLASS 28FF اکنون با خطای ۳۰۲ ارور میده و با اینکه ازپریزخارج کردم و دوباره وصل کردم و همینطور بارومتر رو روی ۱٫۵ آتمسفر تنظیم کردم ولی دوباره کد خطای ۳۰۲ ظاهر شد . چه باید کرد؟ باسپاس

  • Reply
   علیرضا معظمی 2019-01-12 at 05:23

   سلام.
   باتوجه به دفترچه راهنما خطای وذکور مربوط به خطای بورد میباشد.
   ولی تا قبل از اینکه زیر بار هزینه تعویض بورد بروید.شما میتوانید فرم درخواست ارتباط با کارشناس را تکمیل نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته وچند راه ساده دیگر
   جهت برسی دقیق را اعلام نموده تا انشالله مشکل با هزینه کمتر رفع گردد.

 20. Reply
  عباس 2019-01-15 at 15:14

  با سلام وخسته نباشید.پگیچ دیواری ناویان داریم که درجه ان تا ۴ میره وبعد از از شیر خودکار ان اب چکه میکنه .منبع انبساط رو باد هم زدیم مشکل رفع نشد ممنون میشم اگر راهنمایی کنید مشکل از چیه

 21. Reply
  سجاد شریفی کیا 2019-01-27 at 15:52

  سلام خسته نباشید
  ممنونم از سایت خوبتون
  میخواستم بدونم وقتی پکیج به خوبی کار میکنه و شیر رفت شوفاژ گرم باشه ولی شیر برگشت شوفاژ سرد مشکل از کجاست که هیچکدوم از شوفاژ ها گرم نمیشه؟

  • Reply
   علیرضا معظمی 2019-02-02 at 14:38

   سلام.
   لطفا جهت پاسخ سوال فرم مربوط به تماس با کارشناسان را تکمیل نموده تا در اسرع وقت با شما تماس ومشکل دستگاه بر طرف گردد.

 22. Reply
  حامد عسکری 2019-02-19 at 07:49

  سلام و خسته نباشید
  درصورت امکان لطفا کد خطاهای پکیج های دیواری حایر(هایر) هم اضافه کنید
  ممنون

  • Reply
   علیرضا معظمی 2019-03-28 at 15:24

   سلام.
   حتما در پستهای بعدی قرار خواهم داد. با تشکر از بازدید شما.

 23. Reply
  علی 2019-02-23 at 14:53

  با سلام
  من پکیج کامفورد بوش دارم ابگرم مصرفی در حد ملایم هست مبدل ثانویه شستشو شده و تمیزه بعضی وقتها جرقه زن شروع بکار میکنه اما پکیج روشن نمیشه بعضی اوقات شیر ابگرم مصرفی رو که باز میکنیم آبش در حد جوش اما به مرور ملایم میشود
  خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید جهت رفع عیب

  • Reply
   علیرضا معظمی 2019-03-28 at 15:19

   سلام.جهت تماس با شما و برقراری ارتباط جهت رفع اشکال لطفا فرم مربوط به درخواست کارشناسی را تکمیل نماید.باتشکر.

 24. Reply
  حامد امین زاده 2019-02-27 at 04:58

  با سلام خسته نباشید
  کد خطای F4 در پکیج اخگر مربوط به چیست شعله مربوط به شوفاژها کار میکند و قطع و وصل می شود ولی شعله آب گرم مصرفی با باز و بسته کردن شیر اصلا فعال نمی شود خواستم علت رو جویا بشم وممنون از سایت خوبتون

  • Reply
   علیرضا معظمی 2019-03-28 at 15:16

   سلام.
   میبایستی چند مرحله چک شود.
   اولین ان فلو سوییچ اب ورودی میباشد که گیر نباشد. وبا باز شدن اب جریان اب را احساس کند و با ارسال سیگنال به برد مراحل کار انجام شود.
   چنانچه تمایل داشتید لطفا جهت رفع اشکال نهایی فرم مخصوص تماس با متخصصین را تکمیل نمایید تا در اسرع وقت با شما تماس گرفته شود.

 25. Reply
  رضا صادقی 2019-03-07 at 12:08

  با سلام٫
  پکیج ایساتیس دارم٫ هر از گاهی صفحه نمایش به هم میریزه و نور صفحه هم کم و زیاد میشه و هیچ کدوم از دکمه ها هم کار نمیکنه٫ برق ورودی رو که قطع و وصل میکنم درست میشه. آیا برد قابل تعمیر هست؟

  • Reply
   علیرضا معظمی 2019-03-28 at 15:04

   سلام.لطفا جهت رفع اشکال و ارجاع به تعمیرگاه وتست قطعات فرم مربوط به درخواست کارشناسی را تکمیل نماید.باتشکر.

 26. Reply
  بزرکار 2019-08-05 at 15:29

  سلام و عرض خسته نباشید
  پکیج ویستا مدل مون دارم
  روشن که میشود واب به دمای مطلوب میرسد، اما بعد چند روز باز خاموش میشود و هیچ علامتی روی نمایشگر نشان داده نمیشود. ممنون میشم راهنمایی کنید

  • Reply
   علیرضا معظمی 2019-08-11 at 14:37

   سلام.
   به چند مورد میشود مراجعه نمود.لطفا با کارشناسان مطرح نمایید تا سریعا برسی و مشکل بر طرف گردد.فرم مربوطه بر روی سایت قرار گرفته .باتشکر

 27. Reply
  رضا 2019-09-05 at 21:51

  سلام
  با تشکر از سایت خیلی خوبتون و وقتی که جهت پاسخگویی به سوالات اختصاص میدهید

  یک سوال داشتم، علت کد خطای F0 در پکیج اخگر مدل ARA 24 چیه؟ چند دقیقه که پکیج کار میکنه با این کد خطا خاموش میشه.

  خیلی متشکرم

  • Reply
   علیرضا معظمی 2019-12-21 at 11:53

   سلام.لطفا فشار نشان دهنده آب را ببینید وآنرا ارسال کنید .نباید کمتر از یک بار باشد.

 28. Reply
  قاسمنامی 2019-11-04 at 17:08

  پکیج مدل ویستا دارم فشار آب خیلی افت میفته که ارور E8میشه و هم دمای آب میره بالا ارور E9ک آب و دستگاها با این دوتا ارور یخ میکنه راه حل چیه؟ مشکل چیه؟

  • Reply
   علیرضا معظمی 2019-12-01 at 06:24

   سلام.بحتمالا در مجموعه اتصالات رادیاتورویا شالا رفتلنکهای اتصال نشتی ریزی وجود داره که باعث افت فشار میگرده.وشما پس از آبگیری و روشن کردن مجدد دستگاه کمی بیشتر از
   حد آنرا پر میکنید و در موقع داغ شدن فشار بالا رفته و خاموش میشود.

 29. Reply
  محمد درویشی 2020-01-10 at 19:50

  باسلام پکیج جهاون افروز خطای e4میده بعد از 6ثانیه هم گرمایش وهم مصرفی خاموش میشه لطفا راهنمایی فرمایید باتشکر

  • Reply
   علیرضا معظمی 2020-02-13 at 15:43

   سلام.
   دودکش را کنترل نمایید.
   سپس از کار کردن پمپ آب اطمینان حاصل کنید.
   از لوله های رابط به فن و پریشر سوییچ هوا وعدم گرفتگی آن اطمینان حاصل نمایید.
   با کارشناسان ما تماس برقرار نمایید.

 30. Reply
  علیرضا معظمی 2020-03-13 at 15:03

  سلام.اشکال خاصی نداره.ار جرم ویا دوده حاصل از شعله میباشد که در اثر گرم وسرد شدن تق تق میکند.

ارسال دیدگاه

ایجاد حساب کاربری
نام و نام خانوادگی (ضروری)
شماره موبایل (ضروری)
تخصص
شهر
بازیابی رمز عبور
رفتن به نوار ابزار