دیگ شوفاژ – دیگ چگالشی -پمپ آب-تعمیر پمپ آب

images

چگونگی کار شوفاژ و شوفاژخانه

دیگ شوفاژ – دیگ چگالشی -پمپ آب-تعمیر پمپ آب

دیگهای بخار و آبگرم مقدار هنگفتی از بودجه سالانه انرژی یک ساختمان یا کارخانه را مصرف می کنند.
حتی کاهش کوچکی در راندمان یک دیگ بخار و یا آبگرم می تواند باعث افزایش چشمگیری در هزینه های انرژی شود.
به منظور بهبود راندمان تولید گرمای دیگ ، این کارها را انجام دهید:
۱- نسبت هوا به سوخت را بهینه کنید:
دیگ به مقدار درستی از اکسیژن نیاز دارد تا نسبت مناسب هوا به سوخت تضمین شود .هوا وقتی گرم می شود انرژی مصرف می کند . بنابراین ، هوای اضافی باعث اتلاف انرژی می گردد چرا که هوای گرم شده از دودکش خارج می شود.
از سوی دیگر اگر نسبت هوا به اکسیژن ناکافی باشد ، تمام سوخت سوزانده نخواهد شد. سوختی که سوزانده نشده از داخل سیستم حرکت خواهد کرد و از خود دوده برجای می گذارد . علاوه بر این ، هوای خیلی کم ممکن است باعث تشکیل مونوکسید کربن و دوده شود.
با آنالیز گاز دودکش می توان مقدار اکسیژن و دمای گاز دودکش را اندازه گیری کرده و راندمان دیگ را محاسبه نمود .سپس تنظیمات را باید به نحوی انجام دادکه سطح هوای اضافه و دمای ورودی بهینه شوند.
برای بهینه سازی نسبت هوا به سوخت می توان از سیستم کنترل توزیعی رایانه ای استفاده نمود که به طور خودکار مشعل را کنترل می کند تا درصورت نیاز ، سطوح اکسیژن را کاهش دهد.
۲- تصفیه آب را بهینه کنید :
آب تغذیه قبل از پمپاژ به دیگ بخار بایستی تصفیه شود چرا که اکسیژن محلول و سایر ناخالصیهای معدنی دیگر باعث خوردگی یا تشکیل رسوب سخت در دیگ شده که نتیجتاً از عوامل مهم کاهش راندمان در دیگ بخار و آبگرم می باشند.
از طرف دیگر این ناخالصی ها باعث اتلاف انرژی هم می شوند چرا که بلودان های روتین دیگ را ضروری می سازند و هرچه آب ورودی به دیگ تمیزتر باشد ، بلودان های کمتری مورد نیاز خواهد بود.
۳- سطوح انتقال حرارت را تمیز کنید :
دوده جمع شده بر روی سطوح انتقال حرارت همانند یک عایق عمل کرده و راندمان انتقال حرارت را کاهش می دهد.
۴- اتلاف گرما را به حداقل برسانید:
به منظور بازیابی گرمای اتلافی از دودکش ، یک اکونومایزر نصب کنید. گرمای بازیابی شده را سپس می توان به سمت آب تغذیه دیگ جهت پیش گرمایش هدایت نمود. قبل از نصب یک اکونومایزر ، مطمئن شوید که سیستم دیگ بخار تمیز بوده و به نحوی تنظیم شده که بتوان سنجش دقیق دمای گاز دودکش را انجام داد.
گرمای بیشتر را می توان با استفاده از یک اکونومایزر چگالشی از گاز دودکش استخراج نمود. هنگام استفاده ازاکونومایزر چگالشی باید بسیار احتیاط کرد زیرا کاهش دمای گاز دودکش به زیر نقطه شبنم باعث چگالش خواهد شد که چگالیده حاصله به علت وجود سولفور ، هیدروژن و کلر موجود درسوخت محتوی اسیدسولفوریک یا اسید هیدروکلریک خواهد بود
این اسیدها می توانند باعث خوردگی قابل توجه در سطوحی شوند که در تماس با آنها قرار می گیرند
۵- یک گیج دمای دودکش نصب کنید :
یک گیج دمای دودکش ، دمای گاز دودکش خروجی از دیگ بخار را نشان می دهد هرچه دمای گاز دودکش پایین تر باشد ، راندمان سیستم بیشتر است . دمای بالای دودکش نشانگر آن است که دوده یا رسوب در لوله ها تجمع یافته یا اینکه صفحه بافل داخل دیگ خراب شده یا کاملا سوخته است که این اجازه می دهد تا گازها سطوح انتقال حرارت را بای پس کنند.
این شرایط معمولا به تدریج به وجود می آید و اپراتورها از آن مطلع نمی شوند به ازای هرF40 افزایش در دمای دودکش تقریبا یک درصد از راندمان حرارتی دیگ کاسته می شود.
۶- آب چگالیده یا کندانس را بازیابی کنید :
چگالیده ای که از تله های بخار تخلیه می شود را می توان جمع آوری کرده و می توان به عنوان آب تغذیه دیگ مورد استفاده قرارداد . این امر ، هزینه های عملیاتی دیگ بخار را کاهش می دهد و معمولا مقرون به صرفه تر است چرا که آب کندانس بازیابی شده سوخت کمتری را نسبت به آب تازه شهری برای تولید بخار مصرف می کند(دمای آب کندانس بازیابی شدهF 160 تاF 200 است درحالی که دمای آب تازه شهری معمولا از F80 فراتر نمی رود).
با نگهداری درست تله های بخار درسراسر سیستم توزیع می توان مقدار چگالیده برگشتی به دیگ بخار را به حداکثر رسانده و اتلاف انرژی مرتبط با گرمایش آب تغذیه را کاهش داد.

در سیستم حرارت مرکزی که با عنوان شوفاژ مطرح می شود .در محلی به نام موتورخانه دستگاههایی از قبیل دیگ – مشعل- پمپ-و… نصب شده و حرارت  به سیال واسطه که میتواند اب باشد منتقل گردیده سپس  پمپ موجود در موتورخانه ابگرم را توسط لوله کشی به داخل اتاقها هدایت نموده و وارد رادیاتورهای مستقر  در اتاق می کند منتقل کرده و در نتیجه دمای اب کاهش می یابد .و آب توسط لوله برگشت به طرف موتورخانه رفته و برای جذب مجدد گرما به داخل دیگ هدایت می شود و بار دیگر این سیکل و چرخه تکرار می شود .

اصولا در سیستم حرارت مرکزی که از آبگرم استفاده می شود .دمای خروجی اب از دیگ ۱۸۰ درجه فارنهایت و دمای ورودی اب به داخل دیگ که گرمای لازم را به اتاق منتقل کرده است . برابر ۱۶۰ درجه فارنهایت در نظر گرفته می شود .به عبارت دیگر اختلاف دمای ابگرم خروجی از دیگ و آب برگست داده شده از ساختمان برابر ۲۰ درجه فارنهایت است .

نحوه گرم شدن اتاق توسط رادیاتور به صورت جابجایی آزاد یا طبیعی میباشد .هوای بالای رادیاتور معمولا به دلیل گرم شدن سبک شده و به طرف بالا حرکت میکند .و هوای سرد طرف مقابل اتاق جایگزین آن می شود .به همین ترتیب یک چرخش طبیعی در جریان هوای اتاق بوجود آمده و دمای تمامی نقاط اتاق بالا رفته و اتاق گرم می شود .

رادیاتور شوفاژ فاقد هرگونه موتور یا وسیله برقی است .پس نمیتوان توسط رایاتور شوفاژ دمای اتاق را کنترل کرد .میزان رطوبت نسبی اتاق نیز قابل کنترل نمی باشد .اصولا وقتی هوای اتاق گرم می شود .میزان درصد رطوبت نسبی کاهش می یابد .به عبارت دیگر رادیاتور شوفاژ میزان رطوبت نسبی اتاق را کاهش می دهد .و بایستی توسط افزودن بخار به هوای اتاق میزان رطوبت مورد نیاز انسان را تامین نمود .

به طور کلی در زمستان فضاهایی که کنترل دما و در صد رطوبت نسبی در آنها اهمیت زیادی ندارد می توان از رادیاتور شوفاژ استفاده نمود .( هرچند دمای اتاق در سیستم رادیاتوری به راحتی و به کمک کنترل کننده های الکتریکی و مکانیکی قابل کنترل است )

بهترین محل نصب رادیاتور در زیر پنجره یا کنار دیوارهای خارجی است .علت این است که توسط رادیاتور شوفاژ در فصل زمستان دائما گرما به اتاق افزوده می شود .ولی دمای اتاق بالا نمی رود و این دما ثابت می ماند .چون بخش بیشتری از گرمای تولید شده تلف می شود

دمای آب برگشتی :

در هنگام انتخاب و نصب هر نوع دیگ آب گرم در سیستم، دمای آب برگشتی باید در نظر گرفته شود. دمای برگشت آب گرم سیستم تهویه مطبوع کلید کاربرد هر نوع دیگی در سیستم محسوب می شود. دیگ و آب گرم به یکدیگر وابسته اند. البته این نکته بدیهی به نظر می رسد. اما بروز اشکالات در سیستم و خرابی دیگ اغلب در مواردی رخ می دهد که دیگ استفاده شده با سیستم تهویه مطبوع سازگاری ندارد. راندمان دیگ به دمای آب برگشتی و بار دیگ بستگی دارد.

دمای آب برگشتی دیگ های غیر چگالشی باید بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ درجه سانتیگراد باشد تا از تقطیر گازهای تنوره جلوگیری شود. تقطیر باعث خرابی دیگ و کوتاه شدن عمر مفید آن شده و به بروز اشکال در برنامه های نگهداری و تعمیرات منجر می شود. اگر طراحی سیستم به حد کافی بالا بودن درجه حرارت آب برگشتی را تا حدی که از تقطیر جلوگیری کند تضمین ننماید، دیگ های دارای لوله فولادی و یا مسی دچار خرابی می شوند. در صورت پایین بودن دمای آب برگشتی بایستی نسبت به مواردی از قبیل سیستم های پمپاژ آب گرم ، ذوب کردن برف ، و تنظیم دریجه هوای خارج (outdoor air reset) توجه کافی مبذول گردد تا از بالاتر بودن دمای آب برگشتی نسبت به نقطه شبنم گازهای تنوره اطمینان حاصل شود.
دیگ های چگالشی یک انتخاب عالی برای سیستم های پمپاژ منابع آب گرم می باشند زیرا دمای آب برگشتی در این سیستم ها از سیستم های دیگر کمتر است. دمای آب برگشتی در این سیستم ها در حدود ۶۰ درجه سانتیگراد است ، که برای دیگ های چگالشی مطلوب است. راندمان دیگ های چگالشی با پایین آمدن دمای آب برگشتی بهبود می یابد.

 

راهنمای خرید دیگ آبگرم موتورخانه:

برای محاسبه صریح ظرفیت دیگ آبگرم چدنی که به صورت پره ای می باشند، متراژ یا زیر بنای کل ساختمان را در عدد ۱۵۰ کیلو کالری بر ساعت ضرب می کنیم و سپس عدد حاصل را با کاتالوگ های شرکت های تولید کننده دیگ آبگرم چدنی شوفاژتطابق داده و تعداد پره و نوع دیگ شوفاژ را انتخاب می کنیم.

تعداد دیگ شوفاژ بستگی به محل پروژه دارد،معمولا برای ساختمان های مسکونی و اداری کوچک یک دستگاه دیگ آبگرم شوفاژ کافی می باشد ولی برای ساختمان های بزرگ حداقل دو دستگاه دیگ چدنی باید نصب گردند به طوریکه ظرفیت هر دستگاه ۲/۳ ظرفیت کل باشند واگر بنا به شرایط پروژه از سه دستگاه دیگ چدنی استفاده شودباید ظرفیت هر دیگ ۱/۳ ظرفیت کل انتخاب شود.

نکات مهم برای افزایش طول عمر دیگ آبگرم شوفاژ:
۱٫انتخاب مشعل متناسب با ظرفیت دیگ چدنی: اینکار باعث میشود پره آخر دیگ که دقیقا نوک شعله بروی آن متمرکز می شود ذوب نشود و با افزایش طول شعله ،از سر وصدای کار کرد مشعل کم نمود.
۲٫ استفاده از سختی گیر:
همانطور که می دانیم ایجاد رسوب باعث ایجاد لایه ای مانند مقاومت حرارتی بروی سطح دیگ می شود که از تماس مستقیم شعله با بدنه دیگ جلوگیری می کند.این امر باعث کاهش ظرفیت حرارتی دیگ چدنی میشود که معمولا مصرف کنندگان با افزایش ظرفیت حرارتی مشعل گازی سعی در بر طرف کردن این مشکل را دارند که این کارتوجیه مهندسی ندارد چون افزایش ظرفیت حرارتی باعث ذوب شدن پرهای دیگ چدنی میشود.

تعیین ظرفیت دیگ :

BTU/ HR دیگ =BTU /HR گرمایش + BTU / HR آبگرم ×۱٫۲

۱٫۲ = ۲۰ درصد به عنوان میانگین تلفات دیگ

 تخمین ظرفیت دیگ :

به ازای هر ۱۰۰۰ فوت مربع ۱ BHP یا ۳۳۵۲۰ BTU /HR :

با ظرفیت کم برای مصارف تجاری و مسکونی :

۶۷۰۰۰ ــ ۳۴۰۰۰۰۰ BTU / HR معادل ۲ــ۱۰۰ BHP

با ظرفیت متوسط برای مصارف تجاری و صنعتی کوچک :

۲۵۰۰۰۰۰ ــ ۱۰۰۰۰۰۰۰ BTU / HR معادل ۱۰۰ ــ۳۰۰ BHP

با ظرفیت زیاد برای مصارف تجاری و صنعتی بزرگ :

۱۰۰۰۰۰۰۰ ــ ۳۳۵۰۰۰۰۰ BTU / HR معادل ۳۰۰ ـ ۱۰۰۰ BHP

یکی از روش های تخمین ظرفیت دیگ استفاده از رابطه زیر است

Q=A×(H/3)×۵۵۰

A=مساحت ساختمان M2

Q = ظرفیت تقریبی دیگ BTU / HR

H = ارتفاع ساختمان

دیگ آب گرم (Hot Water Boiler) یا بویلر آبگرم، یک مخزن تحت فشار می باشد که در آن سیال عامل تحت فشار، گرم شده و مورد استفاده قرار می گیرد. آب به عنوان سیال عامل بیش تر بویلرها  با ظرفیت حرارتی بالا توان ذخیره انرژی مورد نیاز را دارد.

دیگ های آبگرم در سیستم های گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد و با جاسازی آن در موتورخانه ساختمان می توان گرمایش محیط را تامین کرد.

دیگ های آبداغ نیز از انواع دیگر بویلر ها هستند که در فشار های بالاتر آب بالای ۱۰۰ درجه سانتی گراد تولید می کنند

بازه استفاده از دیگ های آبگرم

دیگ های آبگرم معمولا از ظرفیت ۸۰,۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت تا ۱۶,۰۰۰,۰۰۰ کیلوکالری بر ساعت تولید می شود.

دیگ های آبگرم و آب داغ از فشار ۲ بار تا ۲۰ بار تولید می شود. و معمولا در سیستم های گرمایش مرکزی (موتورخانه) برای تولید آبگرم رادیاتور، فن کویل، یونیت هیتر، گرمایش از کف و … مورد استفاده قرار می گیرد.

مشابه این نوع از دیگ ها در ظرفیت پایین می توان از پکیج های دیواری نام برد و در ظرفیت های بالا نیز سیستم موتورخانه مرکزی با بخار به عنوان روشی دیگر برای گرمایش ساختمان مطرح می شود.

محاسبه ظرفیت دیگ های آبگرم

برای محاسبه ظرفیت دیگ های آبگرم برای یک ساختمان پارامتر های متعددی دخیل هستند از جمله:

 • متراژ ساختمان
 • تعداد طبقات ساختمان (تاثیر بر روی فشار کاری دستگاه)
 • محل کار دستگاه
 • کاربری محل مورد استفاده
 • تعداد افرادی که در محل هستند
 • دمای هوای محیط در طول سال
 • ارتفاع از سطح دریا
 • راندمان شرکت سازنده

برای این محاسبات ، نرم افزار کریر بهترین راه حل می باشد و مهندسین تاسیساتی خبره در این زمینه با این نرم افزار محاسبات بار گرمایشی و سرمایشی ساختمان را محاسبه می کنند.

اما برای تخمین بار گرمایی یک ساختمان معمولا متراژ زیربنای ساختمان را در عددی بین ۵۰ تا ۲۰۰ (بر اساس شهر یا کشور محل نصب دستگاه) ضرب می کنند تا ظرفیت دیگ به کیلو کالری بر ساعت بدست آید.

برای مثال:

یک ساختمان با زیربنای ۱۰۰۰ متر مربع در شهر تهران برای گرمایش به دیگ آبگرمی به ظرفیت ۱۵۰,۰۰۰=۱۰۰۰*۱۵۰کیلو کالری بر ساعت نیاز دارد. (بدون احتساب آبگرم مصرفی  )

توجه کنید این محاسبات تنها معیاری از میزان حرارت مورد نیاز در اختیار شما قرار می دهد و حتما بار گرمایشی باید به صورت دقیق محاسبه گردد.!!!!!!!

انواع دیگ های آبگرم

دیگ های آبگرم  در حالت کلی از نظر جنس به دو دسته ی زیر تقسیم می شود:

 • دیگ های آبگرم فولادی
 • دیگ های آبگرم چدنی

این دسته بندی از رایج ترین تقسیم بندی های دیگ های آبگرم می باشد.

دیگ های آبگرم فولادی

دیگ های آبگرم فولادی، بویلر هایی هستند که در آن از فولاد کربنی به عنوان متریال در بویلر استفاده شده است.

این نوع از دیگ های آبگرم به صورت زیر تقسیم بندی می گردد:

بویلر های فایرتیوب آبگرم  (ویکی صفحه بویلر فایرتیوب) 

بویلر های واترتیوب آبگرم

بویلرهای فایر تیوب آبگرم

بویلر های آبگرم فایرتیوب یا لوله آتشین، بویلر هایی هستند که با عبور آتش و دود از درون لوله ها، آب اطراف لوله ها را به درجه حرارت مورد نظر می رساند.

این بویلر ها یکی از انواع بویلر های فایر تیوب هستند که برای تولید آبگرم  مورد استفاده قرار می گیرند. (ویکی صفحه بویلر فایرتیوب)

بویلرهای واتر تیوب آبگرم

بویلر های آبگرم واترتیوب یکی از انواع بویلرهای آبگرم است که جدیدا در دنیا به صورت عمده مورد استفاده قرار می گیرد. این نوع از بویلر ها از انواع بویلر های واترتیوب است که برای تولید آبگرم مورد استفاده قرار می گیرند.

بویلر های واتر تیوب آبگرم  دارای راندمان بالاتری از انواع دیگر بویلر های آبکرم است. در این نوع از بویلر ها آب در درون لوله ها می باشد و بنا بر قوانین استوانه های جداره نازک توان تحمل فشار بالاتری را دارند.

دیگ های آبگرم چدنی

در این نوع از دیگ ها از چدن به عنوان متریال اصلی استفاده شده است.

این دیگ ها نسبت به دیگ های فولادی عمر کوتاه تری دارند ولی حمل نقل آن ها بسیار آسان تر است.

این نوع از دیگ های آبگرم تحمل فشار های بالا را ندارند و معمولا در گرمایش ساختمان هایی با ارتفاع کم

سایت نقطه کنترل  در ادامه مطالب مربوط به موتورخانه و دیگ شوفاژ نظر شما عزیزان را به دانلود مقاله pdf گرد آوری شده جلب مینماید.

لطفا  کلیک نمایید.

دیگ چگالشی چگونه کار می کند؟

در یک دیگ معمولی، با احتراق سوخت گاز های داغ تولید می شود که با گذشتن از مبدل حرارتی بیشتر این انرژی به آب منتقل می شود، که باعث بالا رفتن دمای آب می شود. بخار آب یکی از گاز های داغ تولید شده در فرایند احتراق است ، که نتیجه ترکیب هیدروژن با اکسیژن می باشد. در دیگ های چگالشی (کندانسینگ)، حرارتی را که توسط خروج گازهایی داغ تلف می شود، جذب شده و بخار آب موجود با از دست دادن گرمای نهان تبخیر به آب مایع (یا به اصطلاح به کندانس ) تبدیل می شود و این گرمای نهان نیز به آب داده می شود که این عمل اضافی می تواند بازدهی را تا ۱۰- ۱۲% بالا ببرد . البته بازدهی فرایند های کندانس متفاوت است و بستگی به دمای آب برگشتی به دیگ دارد اما در شرایط برابر همیشه بازدهی دیگ های چگالشی اگر بیشتر از دیگ های غیر چگالشی نباشد دست کم با آنها برابر است. ویژگی کندانس تولید شده کمی اسیدی است(۳-۵ ph)، بنابراین انتخاب مواد برای قسمت های در معرض خوردگی باید مناسب باشد. در دماهای بالا معمولاً از آلیاژ های آلومینیوم و استیل ضد زنگ استفاده می شود ، در قسمت هایی با دمای پایین تر از پلاستیک هایی همچون uPVC و پلی پروپیلن استفاده می شود که باعث تاثیر در قیمت نهایی می شوند. کندانسه تولید شده در مبدل چگالش گر باید به فاضلاب تخلیه شود. در حالت کلی برای نصب، این تنها تفاوتی است که بین دیگ های چگالشی و غیر چگالشی وجود دارد .

۸
معرفی دیگ‌های چگالشی:
دیگ‌های چگالشی (Condensing) با استخراج حداکثری گرمای موجود در محصولات احتراق و رساندن این دما تا حدود ۱۰۰ درجه سانتیگراد
(در دیگ‌ و مشعل این دما ۱۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد می‌باشد)، باعث چگالش (تبدیل بخار آب موجود در محصولات احتراق به مایع) می‌شوند.
در بیشتر نقاط دنیا استفاده از دیگ و مشعل، نه فقط به دلیل کیفیت، بلکه بیشتر به دلیل عدم توجیه اقتصادی ناشی از پایین بودن راندمان سیستم‌های قدیمی،
منسوخ شده است.

دیگ شوفاژ – دیگ چگالشی -پمپ آب-تعمیر پمپ آب

دوست دار محیط زیست:
دیگ‌های کاندنسینگ یا چگالشی با تولید کم مونوکسید کربن ((Co و اکسید‌های نیتروژن ‌(No) که مهم‌ترین پایه آلودگی‌های ناشی از احتراق ناقص موتورخانه‌ها هستند
د، بهترین گزینه جهت حفظ محیط زیست می‌باشند که طبق استاندارهای UNI EN 297 e UNI EN 483 به عنوان پاکیزه‌ترین سیستم‌های حرارتی در کلاسه‌بندی ۵ اروپا
قرار می‌گیرند.
مدولاسیون سریع و بالا:
دیگ‌های کاندنسینگ با سیستم مدولاسیون پیشترفته خود می‌توانند با دقت بالا به تولید انرژی گرمایی مورد نیاز بپردازند. از جمله مزایای این سیستم،
قابلیت کارکرد با ۹ درصد توان اسمی هر دیگ می‌باشد که در دیگ‌های سنّتی این میزان معمولاً حدود ۳۰ درصد است.

گرمایش نامحدود:
با نصب موازی این دستگاه‌ها می‌توان به میزان دلخواه انرژی گرمایی دست یافت و هیچ‌گونه محدودیتی در این زمینه وجود ندارد.

دیگ شوفاژ – دیگ چگالشی -پمپ آب-تعمیر پمپ آب

راندمان ۱۰۷ درصد:
در توضیح یا توجیه عدد ۱۰۷ درصد به طور خلاصه باید گفت این عدد با توجه به بازده تعریف‌شده برای دیگ‌های قدیمی که عدد ۶۰ تا ۸۵ درصد است، صحیح می‌باشد.
مبنای ارزش حرارتی سوخت در تعاریف قدیمی با فرض آب موجود در احتراق به صورت بخار در نظر گرفته شده است (ارزش حرارتی پایین سوخت در نظر گرفته شده،
حدود ۸۰۰۰ کیلو کالری در هر متر مکعب گاز است) ولی در دیگ‌های کاندنسینگ به دلیل وجود چگالش، از یک متر مکعب گاز میزان بیشتری انرژی دریافت می‌شود
و آب موجود در محصولات احتراق چگالید شده (ارزش حرارتی بالای سوخت، ۹۰۰۰ کیلوکالری بر متر مکعب گاز) دریافت می‌شود. به عبارت دیگر،
می‌توان گفت در صورتی که بازده حرارتی دیگ‌های کاندنسینگ را ۹۸ درصد قرار دهیم، باید بازده دیگ‌های سنّتی را حدود ۱۵ درصد کمتر محسوب کنیم.
همچنین، به دلیل دمای پایین محصولات احتراق دودکش‌های موتورخانه‌های چگالشی از پلاستیک بوده، نیازی به قطر بالا نیست.
این امر خود باعث کاهش هزینه‌های اجرای دودکش‌های با سایز بالا می‌باشد.
مدیریت و کنترل آسان:
با نصب آبشاری(موازی) این دیگ‌ها تا ۸ دستگاه و اتصال آن‌ها به کنترلر مرکزی می توان هر ۸ دستگاه را به صورت یک دیگ واحد کنترل کرد. این کار باعث افزایش راندمان عمر و افزایش دامنه مدولاسیون خواهد شد. در ضمن این دستگاه‌ها قابلیت نصب و به انواع کنترلر‌های و ترموستاط های اتاقی را داشته که باعث کنترلر آسان و از راه دوره خواهد شد.

برخی دیگر از مزایا:
ـ کاهش فضای موتورخ
انه حداقل به یک دوم ـ گرمایشی تا ۱۵۰۰ متر فقط با یک دستگاه
ـ کاهش مصرف انرژی تا بیش از ۳۰ درصد ـ افزایش طول عمر تأسیسات ـ نخستین گزینه
در کشور‌های اروپایی (تنها انتخاب مجاز کشور انگلستان) – بسیار مناسب برای گرمایش استخر و
فضا‌های بزرگ ـ بدون صدا و لرزش ـ اجرای بسیار زیبا – کاهش فضای اشغال شده در طبقات جهت
دودکش
مقایسه کلی موتورخانه چگالشی با دو انتخاب رایج دیگر:
مزایا ۱
موتورخانه کاندنسینگ
۲
موتورخانه سنتی
۳
پکیج دیواری
کم بودن هزینه اولیه —— ۲ ۱
هزینه نگهداری و تعمیرات ۲ —— ۱
هزینه های انرژی ۲ —— ۱
استقلال در هزینه‌های انرژی —— —— ۲
کاهش فضای موتورخانه و افزایش به زیربنای تجاری و قابل فروش ۲ —— ۲
تولید صدا و لرزش ۲ —— ۱
طول عمر مفید (با رعایت استانداردها و کیفت لازم در اجرا) ۲ ۱ ۱
حفظ محیط زیست (کاهش تولید CO) ۲ —— ۱
مدولاسیون و تنظیم سریع قدرت (کاهش پرت استارت و اتوماتیک مشعل) ۲ —— ۱
عدم نیاز به اپراتور و نگهداری و قابلیت برنامه ریزی و کنترل هوشمند ۲ —— ——
سرعت تعمیربالا و عدم احتمال از کار افتادن ۲ ۱ ——
قابلیت درنظرگرفتن سرمای محیط خارج به صورت لحظه‌ای و کنترل دمای مورد نیاز سیکل ۲ —— ——
نصب ترموستات محیطی برای هر واحد مسکونی (کاهش سوخت) ۱ —— ۲
کاهش پرت انرژی در تولید و ذخیره آب گرم بهداشتی ۱ —— ۲
تولید آب گرم بهداشتی با حجم بالا (عدم نیاز به ذخیره) ۲ —— ۱
منتخب کشور‌های اروپایی (تنها انتخاب مجاز کشور انگلستان) ۲ —— ۱
مدل کاندس
نداشتن پرت مشعل به صورت مجزا از پرت دیگ ۲ —— ۱
جمع کل امتیازات ۲۸ ۴ ۱۸

شرح عملکرد دیگ های چگالشی :

به طور کلی عملکرد  بویلرهای چگالشی براساس چگالش بخارات آّب و بازیافت گرمای خروجی از دودکش و استفاده حداکثر از حرارت تولیدی بواسطه مکانیزم منحصر به فرد بویلر می باشد  .

چگالش به چه معنا است ؟ چگالش در لغت به معنای تقطیر یا میعان ماده از فاز گاز به مایع می باشد . به عنوان مثال وجود شبنم در جدارها یا محیط خارج از ساختمان نمونه ای از تقطیر یا چگالش رطوبت در هوا می باشد .هرچه هوا گرمتر باشد رطوبت بیشتری در خود جذب می کند و متناسب با فشار و دما می تواند میزان خاصی از رطوبت را جذب کند .زمانی که از دمای هوا کاسته می شود ( مثلا مواقع صبح ) به علت کاهش دما ، هوا دیگر نمیتواند آن مقدار رطوبتی که با درجه حرارت بالا جذب کرده بود را درخود نگه دارد بنابراین رطوبت را از خود دفع می کند تا با توجه به دمای کاسته شده به حالت تعادل برسد .این رطوبت آزاد شده بصورت شبنم در محیط ظاهر می گردد . به دمایی که رطوبت هوا در دمایی خاص به شبنم تبدیل می شود دمای نقطه شبنم گفته می شود .

دیگ های چگالشی نیز با توجه به تقطیر بخارات آب در محفظه احتراق که در ادامه توضیح داده خواهد شد به دیگ های کاندنسینگ یا چگالشی موسوم هستند .

برای ایجاد احتراق کامل نیاز به ترکیب مناسب گاز و هوا می باشد . معادله سوخت بدین صورت تعریف میگردد:

CH۴+ ۲ O۲→ CO۲+ ۲ H۲O + انرژی

همانطور که ملاحظه میگردد در ابتدای معادله  گاز متان  با اکسیژن ترکیب می گردد و عمل احتراق صورت میگیرد.با توجه به طرف دوم معادله واضح است که بعد از عمل احتراق درون محفظه احتراق بویلر بخارات آب تشکیل می گردد

شماتیک کلی سیستم چگالشی

۹۲۵۷۰۲_۷A4KiHs4

 

انتقال حرارت بهینه انرژی نهان بخار آّب ( چگالش ) و دود خروجی به آب برگشتی از رادیاتورها

index

 

در بویلر های غیرچگالشی ( فولادی و چدنی ) سوخت پس از احتراق ، حرارت خود را به سیال درون بویلر داده و بسته به کیفیت بویلر معمولاً حرارت با دمای  C°۲۰۰ از دودکش خارج می گردد .

index.jpggh

 

 

در بویلر های چگالشی به واسطه تکنولوژی بکار رفته  جهت حداکثر استفاده از حرارت حاصل از سوخت ، راندمان  در بالاترین حالت  به  ۱۰۹% نیز می رسد .

بدین صورت که بکارگیری مبدل حرارتی چگالشی ، حرارت خروجی از دودکش در تماس با آب برگشتی بویلر قرار میگیرد و  بخشی از حرارت خود را به سیال داده و در نهایت با دمای C° ۵۰ – ۴۰  از دودکش خارج میگردد

از طرفی بخارات آب درون بویلر که به واسطه عمل احتراق در بویلر بوجود آمده اند دارای انرژی بسیار بالایی هستند  . این بخارات در محفظه خاصی در تماس با آب برگشتی به بویلر قرار میگیرند و بدلیل اینکه دمای سطح لوله ها سردتر از دمای بخارات آّب و گازهای احتراق است ( پایین تر از دمای نقطه شبنم بخارات آب و محصولات احتراق است)  عمل تقطیر انجام می گیرد . در نتیجه حرارت نهان آزاد شده بواسطه عمل تقطیر به آب منتقل میگردد و این دو عامل مهم در افزایش راندمان بویلرهای چگالشی محسوب میشود

index.pnghjkl

از سوی دیگر بازیافت حرارت خروجی از دودکش نیز تأثیر مهمی در افزایش راندمان بویلرهای چگالشی دارد .

index.pngl;[p

عامل مهم دیگرکه در راندمان بویلر تأثیرگذار است ارزش حرارتی سوخت می باشد.

ارزش حرارتی سوخت میزان انرژی است که میتوان به ازای حجم واحد سوخت از آن دریافت کرد . واحد آن  kcal/m³  است .

ارزش حرارتی برای سوخت های مختلف متفاوت است .همچنین خواص ترکیبات سوخت تأثیر زیادی در میزان ارزش حرارتی سوخت دارد و این مقدار در هر کشور عددی متفاوت خواهد بود . به عنوان مثال با اندازه گیری هایی که به طور معمول در نیروگاه های ایران بعمل می آید مشخص شده است که برای سوخت گاز طبیعی این عدد در حال حاضر Kcal/m³ ۹۱۰۰ – ۸۴۰۰   می باشد .

 

ارزش حرارتی سوخت را می توان به صورت ارزش حرارتی ناویژه یا ویژه بیان کرد .

ارزش حرارتی ناویژه یا ارزش حرارتی پایین (Lower calorific value) شامل کل حرارت آزاد شده از سوخت است و شامل مقدار آب به وجود آمده در فرآیند احتراق نیز می گردد .

ارزش حرارتی ویژه یا ارزش حرارتی بالا (Upper calorific value)   شامل گرمای نهان آب به وجود آمده در فرآیند احتراق نمی شود .معمولا اختلاف بین ارزش حرارتی ویژه و ناویژه برای سوخت های جامد و مایع حدود % ۶- ۵ و برای گاز طبیعی حدود%  ۱۰ است

اجزاء اصلی بویلرهای چگالشی :

مبدل حرارتی  : بویلرهای چگالشی دارای مبدل حرارتی از جنس استیل ضد زنگ و  یا آلیاژ آلومینیوم – سیلیکون با مقاومت و اطمینان بالا طراحی گردیده است . کیفیت بالای این مبدل ها باعث محافظت از خوردگی ناشی از میعان شده و طول عمر دستگاه را افزایش می دهد . سطح انتقال حرارت با طراحی خاص مبدل حرارتی و بکار بردن تعداد زیادی فین در مسیر عبور گاز افزایش پیدا کرده است .مسیر عبور گاز و آب عکس یکدیگر می باشد و این عامل سبب انتقال حرارت بهتری می گردد .مسیر خروجی گازهای احتراق در پایین ترین قسمت دیگ می باشد تا با نیروی اجباری فن مشعل ، حداکثر انتقال حرارت به آب صورت گیرد . آب ورودی به بویلر نیز در تماس با حرارت خروجی از اگزاست قرار می گیرد و پیش گرم میشود . نهایتاً حرارت خروجی با دمای  Cͦ ۶۵ –  ۳۰ از دودکش خارج می گردد .  استفاده از فن برای خارج کردن محصولات احتراق الزامی می باشد به دلیل اینکه گازها معمولاً تا دمای زیر c° ۱۰۰  خنک می شوند و دیگر نیروی شناوری برای خروج طبیعی از دودکش را ندارند

index.pnggbh

دیگ شوفاژ – دیگ چگالشی -پمپ آب-تعمیر پمپ آب

مشعل پرمیکس (   (Premix  :

این مشعل ها  بصورت استوانه و با الیاف فلزی جهت افزایش توان تشعشعی ساخته می شوند و  مکانیزم انتقال حرارت به سیال بصورت تشعشعی و جابجایی صورت میگیرد . در این نوع مشعل هاامکان مخلوط شدن گاز و هوا قبل از عمل احتراق فراهم می شود .

شکل ۶) مشعل پرمیکس

index.pngsxd

 

احتراق کامل احتراقی است که در آن همه­ی کربن و هیدروژن موجود در سوخت به Co2 و H2o تبدیل شده و در نتیجه حداکثر حرارت ممکن تولید شود. در حالی که در احتراق ناقص معمولاً تمام سوخت موجود نمی­سوزد و اگر هم تمام آن بسوزد، به محصولات نهایی مثل H2o و  Co2به طور کامل تبدیل نمی­شود، بلکه تعداد زیادی ترکیبات واسطه مانند CO و OH و … در محصولات احتراق ایجاد می­شود. احتراق کامل صرفاً یک حالت ایده­آل بوده و در عمل احتراق به طور ناقص رخ می­دهد. برخی از علل مهم ناقص بودن احتراق عبارتند از:

– کافی نبودن مقدار اکسیژن

– مخلوط نشدن کامل سوخت و اکسیژن و تجزیه محصولات احتراق در دماهای بالا

لذا با افزایش مقدار اکسیژن و بهبود اختلاط سوخت و هوا می­توان در جهت کامل­تر شدن احتراق گام برداشت.

امتیاز احتراق پیش آمیخته این است که امکان کنترل احتراق بسیار بیش­تر است. پیش آمیختگی در شرایط کم سوخت از ایجاد دماهای بالا جلوگیری کرده و در نتیجه احتراق با تولید NO کم انجام می­شود. به علاوه در این شرایط فقط مقدار کمی دوده تشکیل می­شود.

این مشعل ها بواسطه قابلیت مدولاسیون ( تنظیم سوخت متناسب با نیاز حرارتی ) از %۱۷ تا % ۱۰۰ راندمان بالایی دارند و میزان انتشار گازهای آلاینده را تا حد زیادی کاهش داده اند .مزیت دیگر این مشعل ها سطح صدای  بسیار پایین می باشد .

شکل های زیر چگونگی عملکرد مشعل در حالات مختلف و متناسب با نیاز حرارتی را نشان می دهد .

همانطور که در شکل ذیل واضح است مشعل می تواند از حالت شعله آبی تا حالت تشعشع(شعله زرد رنگ) بکار گرفته شود.

کنترلر دیگ های چگالشی :

سیستم کنترلی بویلرهای چگالشی دارای قابلیت های فراوانیست که امکان مدیریت و فرماندهی دستگاه را فراهم می کند. کنترل همزمان چندین مدار از قبیل مدار گرمایشی، مدار استخر، گرمایش از کف، آب گرم مصرفی، سیستم سولار با استفاده از سیستم کنترلی فوق الذکر انجام می پذیرد. قابلیت اتصال به تجهیزاتی از قبیل کامپیوتر، تلفن های هوشمند با سیستم عامل های اندروید یا ios و ویندوز، ترموستات اتاقی،، نمایشگر به همراه ریموت کنترل از راه دور جهت مدیریت و برنامه ریزی بویلر و ایجاد آسایش بیشتر مصرف کننده توسط سیستم کنترلی پیشرفته فراهم شده است.

بویلرهای چگالشی قادر هستند چندین مدار گرمایشی از قبیل سیستم گرمایش ساختمان ( رادیاتور ها یا فن کویل ها و غیره )، آبگرم مصرفی ساختمان ، سیستم گرمایش از کف ، استخر و غیره را با سیستم کنترلی قدرتمند خود کنترل کنند .

مشعل پرمیکس در بویلرهای چگالشی در بازه ۱۷% تا ۱۰۰% زیر بار می رود . بطوریکه متناسب با شرایط آب و هوایی و میزان تقاضای گرمایشی ساختمان و بر اساس فرامین دریافتی از سنسورها و فرمان کنترلر سوخت را مصرف میکند ضمن اینکه صفحه نمایشگر دستگاه شامل گزینه ای بنام Economy می باشد که با انتخاب این حالت سوخت بطور کاملا بهینه مصرف می گردد .

تنظیم سریع شعله و بالا بودن دامنه تغییرات میزان شعله ( مدولاسیون بالا) که به خاطر برد الکترونیک پیشرفته این دستگاه هاست . دیگ های چگالشی با سیستم مدولاسیون پیشرفته خود می توانند با دقت بالا به تولید انرژی گرمایی مورد نیاز بپردازند .از جمله مزایای این سیستم قابلیت کارکرد با کمتر از ۱۰ درصد توان اسمی هر دیگ می باشد که دردیگ های سنتی این میزان معمولاً با روشن و خاموش شدن مشعل صورت می پذیرد که باعث پرت حرارتی و کاهش طول عمر مشعل و نوسانات زیاد در دمای دیگ می شود .این ویژگی در سیستم گرمایش از کف به دلیل نیاز به تزریق حرارت کم و بی وقفه از اهمیت بالایی برخوردار می باشد .این دستگاه ها قابلیت برقرای ارتباط با یکدیگر را داشته و در صورت موازی بودن چند دستگاه و نیاز به تولید میزان کم حرارت ، فقط یکی از دستگاه ها روشن و به تولید حرارتی می پردازد که این امر نوبتی بین دستگاه ها جابه جا می شود. این کار باعث افزایش راندمان عمر و افزایش دامنه مدولاسیون خواهد شد .در ضمن این دستگاه ها قابلیت نصب به انواع کنترلرها و ترموستات های اتاقی را داشته که باعث کنترل آسان از راه دور می شود .

آبشاری کردن دیگ های چگالشی Cascade System) )

سیستم آبشاری که به آن سیستم مدولار نیز گفته می شود، مجموعه ای از چندین دیگ است . به کمک این فناوری توان خروجی از ۴۰% توان ماکزیمم مربوط به کوچکترین دیگ ، تا مقادیر زیاد به طور پیوسته افزایش می یابد . با فرض استفاده از دیگ های سنتی ، در مواقعی که به توان گرمایش اندک نیاز داریم ، کل سیستم روشن می شود و پس از مدت کوتاهی خاموش می گردد که نشان دهنده عدم تعادل در تولید و مصرف حرارت است. ولی در سیستم نصب آبشاری دیگ های چگالشی ، تعداد دیگ هایی که روشن هستند دقیقاً مطابق با نیاز گرمایشی ساختمان است و رفتار آنها به صورت الکترونیک کنترل می شود . لذا از خاموش و روشن شدن متوالی جلوگیری می شود و سیستم به طور یکنواخت به کار خود ادامه می دهد .کنترلر مرکزی زمان خاموش و روشن شدن دیگ ها را تعیین می کند .

تحقیقات نشان داده است که در فصل سرد در ۸۰% مواقع ، فقط به ۵۰% توان دیگ و مشعل نیاز است و در تمام طول سال ، تنها از ۳۰% توان موتورخانه استفاده می شود .این مطلب نشان دهنده استفاده نادرست و کارکرد با بازدهی پایین می باشد .اولویت روشن شدن دیگ ها نیز قابل تعیین است و در نهایت می توان این اولویت را در روزهای متفاوت به طور اتوماتیک تغییر داد تا فشار کاری به صورت یکنواخت در همه دیگ ها تقسیم شود .

به وسیله اتصال کنترلر مرکزی به سنسور دمای محیط تنظیم سیستم گرمایشی به صورت هوشمند و با تغییر دمای محیط ، تغییر می کند .در صورت تغییر دمای بیرون ، دمای آب رفت به سیستم گرمایشی بر اساس تنظیمات صورت گرفته توسط کاربر تغییر می کند و نیازی به تنظیم مجدد دما با تغییر شرایط جوی و تغییر فصل نمی باشد .همچنین امکان تنظیم دمای متفاوت برای سیستم گرمایش در ساعات مختلف و همچنین روزهای مختلف وجود دارد.به عنوان مثال در ساختمان های اداری که در ساعات مشخصی از روز مورد استفاده قرار می گیرند ، می توان با تنظیم دمای بهینه فقط در این ساعات ، صرفه جویی قابل توجهی در مصرف سوخت نمود .درواقع در ساعات غیر اداری ، سیستم گرمایش بر روی مینیمم توان و در حالت آماده به کار تنظیم می باشد .کنترلر مرکزی قادر به هدایت حداکثر ۱۶ دستگاه می باشد . .

این سیستم قابل تنظیم به خاطر مجموعه هیدرولیکی متصل به آن به سادگی قابل نصب می باشد . گرمای خروجی حداکثر ، مصرف سوخت کم در نتیجه تنظیم درجه حرارت و توان قابل دستیابی و سادگی زیاد در نصب ، همچنین مدیریت کاربردی جامع دیگ های چگالشی این امکان را می دهد که بویلرها هم به صورت ترکیبی و یا به صورت تکی جهت حصول به میزان مشخصی از توان خروجی مورد نیاز به سیستم اضافه یا کم شوند

برای اینکه تولید دیگ های چگالشی اقتصادی و قابل مدیریت در نصب باشند، مبدل های داخلی در کوچک ترین سایز های فنی ممکن ساخته می شوند. این امر باعث تولید مبدل هایی با مقاومت بالا در طرف محفظه احتراق شده است و از فن برای به حرکت در آوردن محصولات احتراق در مجراهای باریک استفاده شده است که استفاده از فن بخاطر خارج کردن گازهای خروجی الزامی می باشد چون گاز ها معمولاً تا دماهای زیر ۱۰۰ درجه سانتی گراد خنک می شوند و دیگر نیروی شناوری را برای خروج طبیعی از دودکش ندارد.

تولید کنندگان دیگ های چگالشی ادعا می کنند که به بازده حرارتی ۹۸ درصدی می توان دست یافت که این درمقابل بازده ۷۰ تا ۸۰ درصدی دیگ ها با طراحی متداول می باشد.(البته بازدهی به ارزش حرارتی سوخت نیز بستگی دارد.)مدل های معمولی از دیگ های چگالشی راندمانی حدود ۹۰% دارند که این موضوع بالاترین رتبه های درجه بندی را برای این گونه دیگ ها به همراه دارد.

عملکرد دیگ به راندمان انتقال حرارت به مصرف کننده و خروجی وسایل دفع حرارت نیز وابسته است. طراحی سیستم و اجرا نیز بسیار مهم است. در طراحی باید در نظر داشت که مقدار تولید و پخش حرارت همخوانی داشته باشد و دمای طراحی وسایل پخش حرارت باید در نظر گرفته شود که مجموع این عوامل بازدهی کلی سیستم حرارت مرکزی را مشخص می کند.

در دیگ های چگالشی دمای آب برگشتی از سیستم حرارت مرکزی باید کمتر از ۵۵ درجه سانتی گراد باشد و این امر بخاطر این است که تنها در این دما هاست که چگالش به بهترین نحو انجام می گیرد. دما های بالاتر عدد ذکر شده می توانند عملاً مبدل کندانس را از جریان خارج کنند و تنها به شکل دیگ های معمولی کار کنند. از مطالب بالا بر می آید که تنها با تغییراتی در سیستم کنترلی می توان دیگ های غیر چگالشی را به دیگ های چگالشی تبدیل کرد ولی باید این نکته را در نظر گرفت که کندانس تولید شده به سرعت قسمت هایی که دارای فولاد نرم و یا چدن هستند را دچار خوردگی خواهد کرد و این همان دلیلی است که در مبدل دیگ ها چگالشی از فولاد ضدزنگ و یا آلیاژهای آلومینیوم و سیلیکون استفاده می کنند.

هرچه که دمای برگشتی پایین تر باشد عمل چگالش بیشتر انجام می گیرد. دمای پایین در سیستم هایی که در ذات دما پایین هستند مثل گرمایش از کف یا رادیاتور های چدنی قدیمی بیشتر دیده می شود که این سیستم ها را بهترین گزینه برای داشتن یک سیستم حرارت مرکزی با دیگ های چگالشی می سازد. اما اگر سیستم گرمایش از نوع های ذکر شده نباشد، بیشتر تولید کننده های دیگ های چگالشی خانگی سیستم های کنترلی را طوری طراحی می کنند که تنها در زمان راه اندازی اولیه عمل چگالش را داشته باشیم و مشخص است که بعد از آن افت بازدهی را خواهیم داشت ولی باز هم از بازدهی دیگ های قدیمی کمی بیشتر خواهد بود. اما با یک طراحی مناسب مثلاً با بزرگتر انتخاب کردن رادیاتور و یا اضافه کردن حلقه به سیستم گرمایش از کف می توان دمای آب برگشتی به دیگ را برای هر چه بهتر شدن عمل چگالش پایین آورد و مناسب ساخت.

منحنی های راندمان دلیل مناسب نبودن دیگ های چگالشی برای سیستم هایی که درجه حرارت آب برگشتی آنها بالاتر از ۱۴۰ درجه است را نشان می دهند. دیگ چگالشی در دماهای بالاتر آب برگشتی به راندمان بالای خود نمی رسد و سرمایه گذاری بیشتر نیز در این مورد توجیهی ندارد. اما اگر یک راهبرد کنترل بار مبنا طراحی شود، بطوریکه دیگ های چگالشی قادر به تامین گرمایش مجدد با استفاده از مزیت بالاتر بودن دمای آب برگشتی در ایام تابستان بوده و دیگ های غیر چگالشی نیز در ایام زمستان قادر به تامین دمای بالاتر آب باشند، در این صورت استفاده از دیگ های چگالشی که قیمت اولیه بالاتری دارند ممکن است مقرون به صرفه باشد.

ظرفیت سیستم یکی از ملاحظات مهم در تصمیم گیری برای انتخاب دیگ محسوب می شود. محدوده سایز دیگ های با لوله فولادی از ۴۰۰ تا ۲۱۰۰Mbtuh را در بر می گیرد. در مورد پروژه های بزرگ، استفاده از یک یا دو دیگ با لوله فولادی ممکن است عملی تر باشد تا بکارگیری یک مجموعه مرکب از چندین دیگ با لوله مسی. در صورت استفاده از چندین دیگ لوله مسی، سیستم آب داغ باید برای چیدمان پمپاژ اولیه- ثانویه طراحی شود.
اگر وجود گزینه های انعطاف پذیر تخلیه دود احتراق سیستم مورد نیاز باشد باید از دیگ لوله مسی استاندارد با راندمان بالاتر، یعنی راندمان تقریبا ۸۵% و حتی از دیگ چگالشی با راندمان ۹۸% برای پروژه استفاده شود. در اینجا هم برای اطمینان خاطر از اینکه دیگ در سیستم آب گرم موتورخانه قادر به رسیدن به حداکثر راندمان خود می باشد تحلیل دقیق شرایط سیستم مورد نیاز است. دیگ های چگالشی باید در طراحی سیستم هایی گنجانده شوند که تقطیر در آنها صورت می گیرد، و دیگ های غیر چگالشی نیز باید در سیستم هایی که دمای آب برگشتی آنها زیاد است استفاده شوند.

فضای نصب مورد نیاز دیگ های با لوله مسی کمتر از فضای مورد نیاز دیگ های لوله فولادی است. بنابراین اگر فضای مکانیکی موجود برای نصب دیگ محدود باشد انتخاب دیگ با لوله مسی مطلوبتر خواهد بود. چندین طرح مختلف چیدمان دیگ باید مورد ارزیابی قرار داده شود تا مشخص شود که کدام چیدمان دیگ به حداقل فضای نصب نیاز دارد.

برای تصمیم گیری در مورد انتخاب نوع دیگ، مهارت کارکنان تعمیرات و نگهداری باید مد نظر قرار داده شود. همچنین وجود نمایندگی محلی سازنده دیگ نیز حائز اهمیت می باشد. ساده بودن طراحی سیستم کلید توانایی کارکنان تعمیرات و نگهداری برای فهم و نگهداری صحیح دیگ می باشد. تصفیه شیمیایی آب برای موفقیت عملکرد دیگ ها و سیستم های آب گرم از اهمیت حیاتی برخوردار است. ورود آب جبرانی خام به سیستم بایستی از لحاظ سختی اندازه گیری شود تا از صحیح بودن تصفیه آب اطمینان حاصل شده و اپراتور از طریق سیستم هشدار دهنده از نشتی های اضافی سیستم مطلع گردد. تصفیه نامناسب آب یکی از علت های اصلی خرابی دیگ ها است. دبی جریان آب گرچه برای تمام دیگ ها مهم است اما برای دیگ های لوله مسی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دیگ نباید بدون دبی جریان آب کار کند و بدین منظور باید از ادوات کنترلی لازم استفاده شود.
دیگ های بزرگ با لوله فولادی معمولا به سیستم کنترل خودکار تعدیل کننده مشعل مجهزند. دیگ های کوچک لوله مسی عموما دارای سیستم کنترل ۲ تا ۴ مرحله ای هستند. در مورد سیستم های مرکبی که از چند دیگ لوله مسی تشکیل شده اند ، نوعا باید از کنترل کننده خودکار توالی عملیات استفاده شود تا قابلیت بی بار کردن خودکار مورد نیاز سیستم را تامین کند.

در ابتدا ادعا می شد که دیگ های چگالشی دارای قابلیت اعتماد کمی هستند و نیاز به نصاب حرفه ای و سرویس های مرتب دارند و اگر توسط افراد ناآشنا نصب شود موجب ضعف در عملکرد خواهد شد ولی طبق بررسی هایی که سازمان تحقیقات ساختمان انگلستان به انجام رساند مشخص شد که این گفته نادرست است و نتایج تحقیقات خود را در چند نکته زیر بیان کرد:

 1. امروزه هیچ تفاوتی در قابلیت اعتماد بین دیگ های چگالشی و غیر چگالشی وجود ندارد.
 2. سرویس دوره ای این گونه دیگ ها به همان اندازه نوع غیر چگالشی است.
 3. تنها مورد اضافه شده به سرویس دوره ای تست عملکرد سیستم دفع کندانس می باشد .
 4. نصب اینگونه دیگ ها مشکل خاصی نداردو تنها کافی است برای دفع کندانس تولید شده تمهیدات لازم به انجام برسد.(در بعضی از مدل ها نیاز به پمپ تخلیه کندانس وجود دارد)
 5. تحت هر گونه شرایطی بازدهی بالاتری نسبت به نسل های قبل از خود دارند.

همانطور که گفته شد کندانس خروجی کمی حالت اسیدی دارد و اسیدیته آن شبیه به آب پرتغال می باشد. و برای دفع تنها نیاز به یک تکه شیلنگ پلیمری و یک تله بخار دارد تا از ورود گاز ها به محیط جلوگیری کند اما باید توجه داشت که کندانسه ممکن است باعث خوردگی سیستم های فاضلاب چدنی قدیمی شود که در این حالت نیز تنها با نصب یک خنثی کننده می توان این مشکل را نیز حل کرد. خنثی کننده یک مخزن پلاستیکی است که از دانه های سنگ آهک یا مرمر پر می شود و باعث بالا آوردن pH کندانس می شود و بعد به فاضلاب تخلیه می شود. بخاطر دمای پایین گاز های نهایی خروجی گاز ها که ممکن است تا ۳۸ درجه سانتی گراد(در مقابل ۲۰۰ درجه سانتی گراد در انواع غیر چگالشی) نیز برسد فن همیشه مورد نیاز می باشد که البته در بعضی از مدل های هرمتیک غیر چگالشی فعلی نیز فن یک جزء سازنده می باشد و همچنین بخاطر دمای پایین نیازی به دودکش های سنتی قدیمی یا داکت های گالوانیزه مخصوص نیست و تنها می توان با یک لوله PVC(در کاربرد های خانگی) دود را به خارج هدایت کرد. در حقیقت استفاده از موادی که در مقابل خوردگی مقاومتی ندارند در ساخت دودکش ها ممنوع شده است.

البته به تازگی مدل هایی در انگلستان توسط شرکت گرمایشی اتمز(Atoms) ساخته شده‌اند که حتی نیازی به دودکش نیز ندارند.

تلفات حرارتی از دو طریق انجام میگیرد . یکی تلفات حرارتی ناشی از جداره ها از قبیل سقف- کف و دیوار و پنجره و… دیگری تلفات حرارتی ناشی از نفوذ هوای سرد از درزهای پنجره  می باشد . به عبارت دیگر چه بخواهیم و نخواهیم این تلفات حرارتی صورت می گیرد . ما فقط میتوانیم میزان آن را کاهش دهیم ولی نمیتوانیم آن را به طور کامل حذف نماییم . پس بهتر است رادیاتور را در زیر پنجره نصب کنیم تا مقداری از حرارت رادیاتور صرف تلفات پنجره وجدارها شود .و بخشی که باقی می ماند اتاق را گرم کرده و دمای ان را در حدی مناسب نگه دارد .و بتوانیم در نزدیکی پنجره از اتاق استفاده نماییم . اگر رایاتور در خلاف ضلع پنجره نصب شود . به دلیل سردی محیط اطراف پنجره استفاده از آن محیط خالی از اشکال نمی باشد

قیمت یک دیگ چگالشی نسبت به نوع معمولی آن حدود ۵۰% گرانتر می باشد که بسته به نوع و قیمت سوخت و کشوری که در آن نصب شده می تواند از ۲-۵ سال از طریق صرفه جویی در قیمت سوخت جبران شود.البته این موضوع بستگی به چگونگی نصب، مقدار کارکرد و بازدهی کلی سیستم دارد. عموماً شرکت ها تولید کننده دلایل زیر را برای این افزایش قیمت بیان می کنند:

 1. نیاز به مبدل بزرگتر در بعضی مدل ها و نیاز به دو مدل در برخی دیگر که باید با مواد مقاوم در برابر خوردگی ساخته شوند.
 2. نیاز اجباری به فن برای خروج دود
 3. نیاز به سیستم تخلیه کندانسه که شامل تله‌ بخار و در بعضی مدل ها پمپ
index.jpggh

دیگ شوفاژ – دیگ چگالشی -پمپ آب-تعمیر پمپ آب

پیشنهاد دیگری که در اینجا مطرح است این می باشد . که در حد امکان پنجره ها دارای شیشه دوبل یا دولایه باشند . استفاده از شیشه دوجداره علاوه بر اینکه سبب عایق صدا خواهد بود . همچنین میزان ضریب انتقال حرارت شیشه را به حد نصف می رساند .در نتیجه تلفات حرارتی کاهش می یابد . و سبب صرفه جویی در مقدار پره های رادیاتور می شود .و در فصل زمستان از خیس شدن شیشه در سطح داخل اتاق جلوگیری میکند . چون سطح شیشه در فصل زمستان یک لایه سرد است . در اثر تماس بخلر آب در داخل اتاق با آن در روی شیشه آب جاری می شود . ولی وقتیکه شیشه دوجدار باشد . سطح داخلی آن گرم شده و میعان در سطح شیشه اتاق نخواهد افتاد .

رادیاتورهای شوفاژ از نظر جنس به سه دسته تقسیم می شوند . چدنی -فولادی و الومینیومی خط تولید رادیاتورهای چدنی به دلیل پایین بودن راندمان حرارتی و بالا بودن وزن آنها برچیده شده و تقریبا منسوخ شده می باشد .

رادیاتور آلومینیومی سبک تر زیباتر و ضریب هدایت حرارتی بالاتری نسبت به فولادی دارد .ولی از لحاظ قیمت گرانتر می باشد .معمولا در فضاهایی که رطوبت زیاد دارد . مانند حمامها بایستی حتما از رادیاتور آلومینیومی استفاده کرد .

پره رادیاتورهای فولادی به صورت یک بلوک غیر قابل تفکیک تولید می شوند . یعنی در خارج از کارخانه نمیتوان به آنها پره اضافه کرد و یا کم نمود .ولی در مورد رادیاتورهای آلومینیومی این قابلیت وجود دارد .

مبنای فروش رادیاتورهای آلومینیومی در بازار پره می باشد . یعنی قیمت به لزای هر پره سنجیده می شود .

index

دلیل سرریز آب از منبع انبساط

در صورتی که منبع دوجداره یا منبع کویل دار سوراخ شده باشد آب شهری وارد سیستم بسته شوفاژمیگردد و از منبع انبساط در پشت بام سریز میکند

یه نکته مهم در مونتاژ دیگ شوفاژ کار

بعد از مونتاژ دیگ شوفاژ کار اکثر مجریان تاسیسات اقدام به بستن میل مهار دیگ مینمایند این کار اشتباهاست زیرا تنشهای بوجود

دلیل لرزش وصدای لوله بعد از باز کردن شیر آب

این صدای گوشخراش و لرزش زمانی ایجاد میشود که مغری شیر مخلوط خراب باشه و باسرعت عقب وجلو میرود و به لوله های ساختمان ضربه وارد میکند به منظور رفع آن باید مغزی را تعویض نمود

امده از بین نمیرود بدین منظور ابتدا باید دیگجمع کنها را باز نمود سپس میل مهار

پمپ اب

دیگ شوفاژ – دیگ چگالشی -پمپ آب-تعمیر پمپ آب

 • هواگیری رادیاتورها به چه روشی است ؟

۱- در صورتیکه سیستم شوفاژ شما مدار بسته باشد ( پکیج دیواری ) :
ابتدا دستگاه گرمایش مرکزی ( پکیج دیواری ) را خاموش می کنیم و سپس بعد از گذشت چند دقیقه تک به تک و از طریق پیچ های هواگیری که در انتهای هر رادیاتور می باشد ، عمل هواگیری را انجام می دهیم و در نهایت فشار دستگاه را از طریق شیر پر کن تعبیه شده در قسمت پایین آن بین ۱٫۵ bar تا ۱٫۷ bar تنظیم و دستگاه را روشن می کنیم.
۲- در صورتیکه سیستم شوفاژ شما مدار باز باشد ( موتورخانه مرکزی ) :
ابتدا پمپ سیرکولاسیون مدار شوفاژ ( واقع در موتورخانه ) را خاموش می کنیم و سپس بعد از گذشت چند دقیقه اقدام به هواگیری رادیاتورها از طریق پیچ یا شیر هواگیری که در انتهای هر رادیاتور تعبیه شده است می نماییم . در نهایت پمپ سیرکولاسیون را مجدداً روشن می کنیم .

 • آیا در تابستان شیرهای رفت و برگشت باید بسته باشد ؟

خیر ، فقط شیر رفت بسته شود .

پمپ آب

دیگ شوفاژ – دیگ چگالشی -پمپ آب-تعمیر پمپ آب

جهت انتقال (رفت و برگشت) آب از بویلر و دیگ به رادیاتورها ما نیازمند وجود تجهیزات و اتصالات مانند کلکتورها ، شیر آلات و پمپ های سیرکوله داریم که در موتورخانه حرارت مرکزی نصب گردند

به تصویر زیر توجه فرمایید نقشه فنی یک نمونه از موتورخانه حرارت مرکزی شوفاژ می باشد

 

همانطور که ملاحظه می نمایید جهت تامین آب گرم مصرفی از منبع کوئلی استفاده می شود

 

در یک سیستم گرمایش مرکزی شوفاژ از تجهیزات دیگری که مورد نیاز می باشد منبع انبساط است که در دو نوع بسته و باز وجود دارد

زمانی ما از یک سیستم گرمایشی تحت فشار و بسته استفاده کنیم منبع انبساط بسته بر روی کلکتور خط آبداغ نصب می گردد (مانند شکل) و هرگاه از سیستم باز استفاده گردد در بالاترین نقطه (حدود ۲ متر بالاتر از آخرین رادیاتور) که معمولا روی پشت بام است منبع انبساط قرار می گیرد

وظیفه این منبع همانطور که از اسم آن مشخص است انتقال انبساط حجمی آب می باشد و همچنین وظیفه تغذیه خط سیرکوله را نیز عهده دار است.

images.jpgد

پرسش و پاسخ پیرامون پمپ آب

حالا سوالات من: به عنوان مقدمه بگم که این سوالات مربوط به یک ویلای کوچک به مساحت ۸۰ متر بنا و پانصد متر زمین است در شمال کشور یک ویلای یک طبقه که مرتفع ترین شیر مصرف کننده آب آن دوش حمام بوده و از سطح زمین (با توجه به کرسی ویلا) حدود ۳ متر بالاتر است
۱- من در این ویلا لوله کشی آب شهری دارم که اکثرا کم فشار بود و آب نمی رسید و یا با فشار خیلی کم می رسید. برای حل این مشکل یک پمپ نیم اسبی پنتاکس ایتالیایی با یک کنترل کننده با اسم اگر اشتباه نکنم هیدروماتیک خریدم که آن هم روش مارک پنتاکس است و از آدم مطمئن خریدم که ایتالیایی است. لوله ای که از پشت کنترل آمده را مستقیم به مکش پمپ وصل کردم و بلافاصله روی سر پمپ کنترلر را بستم و خروجی اون رو هم دادم به مصرف کننده ها (البته برای پمپ مسیر بای پس هم طراحی کرده ام) آیا شیر یکطرفه لازم دارم؟ چون قبل از کنتر شهری شیر یک طرفه وجود دارد؟ برای وقتهایی که آب کوچه رو دارم ولی کم فشار است این سیستم رو چطور باید تنظیم کنم؟ آیا وقتی آب شهری خیلی کم فشار است با باز کردن یک شیر در خانه یا حیاط و زدن دکمه ریست پمپ می توان از شبکه آب کشید یا خیر؟
۲- معمولا یه دوماهی در تابستان آب شهری من کلا قطع می شود. برای این منظور در حیاط یک چاه حفر کردم که حدود ۱۰ متر عمق دارد و پنج مترش آب دارد. برای برداشت آب از این چاه یک پمپ جتی پنتاکس اصل ۱ اسب خریده ام ولی هنوز نصب نکردم (آخر هفته می خوام برم برای نصبش) نمی تونستم هم پمپ شناور یا کف کش بذارم چون قطر چاهم خیلی کمه. برای دیواره اش پلیکای ۱۱۰ گذاشتم. حالا که می خواستم پمپ رو نصب کنم برای کنترلش از یک نفر آدم وارد پرسیدم و حتی بهش گفتم که کنترلر بدون آب با یک فشار حداقل کار نمی کنه. من هم از چاه می خوام آب برداشت کنم. می شه با کنترلر کار کنم. اون هم گفت آره می شه. فقط باید لوله ای که توی چاه رفته رو قسمت پایینش یه سوپاپ بذاری که آب بر نگرده پایین. در ورودی پمپ یک سه راه ببند و درش در پوش بذار. وقتی برای بار اول می خوای پمپ رو راه بندازی اول درپوش رو باز کن و در مسیر ورودی پمپ آب پر کن تا ورودی خشک نباشه و بعدش دیگه پمپ درست کارش رو می کنه. آیا این اطلاعاتی که ایشون به من داده اند درسته؟ آیا در این سیستم شیر یکطرفه نمی خواد؟ البته باید بگم کنترلر این پمپ جدید که بهم دادند باز هم پنتاکسه ولی رنگش سفیده و یه کلاهک زرد بالاش داره و یه پریز در پوش دار هم روی کنترلر؟ این کنترلر با اون یکی فرقش چیه؟
ببخشید که یه کم سوالاتم پیچیده و طولانی شد. فقط اگر امکانش هست سریع بهم جواب بدین تا اگر لازم باشه چیزهایی رو عوض کنم بتونم.
با احترام

پاسخ:
با سلام
شیر یک طرفه در ورودی پمپ الزامی است و اصلا بحثی روی این قسمت نیستشما می توانید دکمه ریست را بزنید یا برق پمپ را قطع و وصل کنید تا آب به داخل واحد برسد و تا زمانی که شیر باز است آب دارید ولی زمانی که آب را ببندید آب قطع می شود و دوباره استارت نمی کندبرای چاه اصلا پمپ زمینی نگذارید فقط و فقط کف کش
پمپ زمینی مکشی حدود ۵ تا ۷ متر دارد و مدام هم هوا میگیرد و از کار میافتد
اصلا این اشتباه را نکنید
روی چاه را باز کنید و یک لوله ۲۰ بگذارید یا ۲۵
خرج این خیلی کمتر استپمپ بعیده بتونه ۱۰ متر آب بالا بکشه و یک سوال از شما دارم
اگر آب چاه تمام شود چی کار میکنید؟؟
آب که تمام شود اگر دیجیتال نداشته باشید پمپ میسوزد و اگر هم دیجیتال داشته باشید باز هم هوا میگیرد و روز از نو روزی از نو
من برای یک نفر پیشنهاد دادم یک منبع ۲۰ یا ۵۰ لیتری بالای پمپ بگذارید و با شیر فلکه قطع و صل که هر وقت خواست لوله را پر کند از آن استفاده کند و خیلی راحت شد
قبلا باید با کلی مکافات با آفتابه و آب پاش آب میکرد تو لولهاین اتوماتی که میگید ندیدم
در سایت پنتاکس هم چنین چیزی نیست
در سایت ایتال تکنیکا هم چیزی نیست
البته مهم هم نیست که چیه
پیشنهاد من hydrotank سفید پنتاکس با مخزن باد استپیشنهاد من بازم کف کش هست.شرکت داب کف کش هایی داره اندازه یک بادمجان یعنی قطر ۵ سانت و ارتفاع ۱۰ سانت
داب از نظر تنوع محصولات با پنتاکس و لوارا قابل قیاس نیست
با نمایندگی اسپیکو تماس بگیرید و بگید یک کف کش میخواهم که قطری ۱۱ سانت باشد راهنماییتان میکنندپمپ های بشقابی هیچ مکشی ندارند و اگر مجبور به استفاده از پمپ زمینی شدید حتما جتی بخرید که مکش داشته باشد
پمپ های دو پروانه هم مکش ندارنددر مورد استارت هم شاید اتومات هیدرو تانک پنتاکس کمتر شما را به درد سر بیندازد چون منبع باد دارد ولی دیجیتال بدون فشار آب شهری کار نمیکنداگر گه گداری شمال میروید بهتر است بیخیال چاه شوید و هر چند وقت ۲ ۳ هزار لیتر آب بخرید ما خودمان این کار را کردیم
اگر هم می خواهید آب لجن نبندد چند لیتر سرکه داخل آب بریزید
سلام
همسایه های من موافق پمپ نیست. حالا اگه بخوام خودم داخل واحد نسب کنم می تونم ؟ فقط برای استحمام لازم داریم برای باقی موارد فشار آب خوب هست.
پنتاکس نیم اسب کافی هست؟ کلید اتومات باید بزارم یا از مخزن باد استفاده کنم؟ (فقط قصد دارم برای زمان استحمام از پمپ استفاده بشه)

پاسخ:
تا حالا کسی رو ندیدم که پمپ را داخل واحد بگذاردولی اگه آب به واحد میرسد و شما هم فضای مناسبی برای نصب پمپ دارید یک پمپ نیم اسب بشقابی cm50 پنتاکس بخرید با کلید دیجیتال
بعد از حمام هم خاموشش کنید
سلام
ساختمان ما ۵ طبقه است و ۱۰ واحد (۶۵متری)فشار آب تا طبقه سوم خوب است اما برای ۴ و ۵ خیلی کم. یعنی آبگرمکن دیوار به زور روشن میشه.
میخوام راهنمایی بفرمایید: پمپ پنتاکس چند اسبی بخریم و کلید اتومات بزاریم یا منبع و مخزن؟
ممنون

پاسخ:
با توجه به تعداد زیاد واحد ها باید پمپ cb210 پنتاکس که دو پروانه است بخرید
حتما پروانه برنجی باسد
حتما هم از منبع باد و کلید مکانیکی استفاده شودکلید اتومات مکزیکی squar dمخزن باد رفلکس ۱۰۰ لیتریفشار پمپ هم باید بین ۴ و ۶ باشد
یعنی روی ۶ خاموش شود و روی ۴ روشن شود
سلام
با سپاس
دقیق نمیدونم حدس میزنم که علت ترکیدن تیوپ مخزن تناسب نداشتن فشار هوای مخزن با فشار آب داخل تیوپ هست! احساس میکنم اگه به موقع فشار باد هوا تنظیم نشه و فشار هوا کم بشه یا به زبان ساده باد مخزن خالی بشه تیوب داخل مخزن جای بیشتری برای باز شدن داره و بیشتر پر اب میشه تا جایی که تیوب به اندازه مخزن پر از آب میشه و باعث سوراخ شدنش میشه.
آقا محمد از این که کمک حال مردم هستین متشکر.
یه سوال داشتم
طبق سوال و پاسخهای انجام شده در بالا متوجه شدم که از مخزن برای بالا بردن فشار آب در ورودی کلید اتومات هم میشه استفاده کرد. آیا درسته؟
البته در اتومات های دیجیتال جدید که میفرمایید یک مخزن ۴ دهم لیتری دارند دقیقا همین کار رو در داخل کلید اتومات انجام دادن درسته؟
آقا محمد در پایان میشه لطف کنید پاسخ رو هم روی ایملم هم برام بفرستید.
با سپاس

پاسخ:
با سلام
برای طبقات پایین میشه از مخزن باد بعد از کلید اتومات دیجیتال استفاده کرد و برای طبقات بالا مثل طبقه ۳ و ۴ باید منبع قبل از دیجیتال و بعد از پمپ نصب شود
البته از منبع برای پمپ های بشقابی تا یک اسب میشه استفاده کرد که فشارشون ۵٫۵ بار است
اگر پمپ ۱ اسب جتی دارید فشارش ۶٫۵ تا ۷ بار است و به همین خاطر فشار زیادی به منبع می آورد و باید حتما منبع آلمانی بخرید و پیشنهاد میکنم منبع از نوع ۶۰ لیتری باشد نه ۲۴ لیتری
در ضمن باید مخزن را ۳ تا ۳٫۵ بار باد کنید————–
کم باد بودن باعث ترکیدن مخزن باد می شود ولی مخزن های آلمانی بادشان به این راحتی ها خالی نمی شود و اگر بادشان خالی شود هم نمی ترکندپس این یک دلیل قطعی نیست
با سلام و خسته نباشی
مطالب خوبی بود فقط یک سئوال آیا شیر خودکار یک طرفه قبل از پمپ لازم است یا خیر من با لوله کش دچار مشکل شدم لوله کش قبول نمی کند که قبل از پمپ آب شیر خودکار نصب کند
با تشکر

پاسخ:
لوله کش بی تجربه استباید شیر خودکار نصب شود وگرنه پمپ می سوزد و مدام فشار کم و زیاد می شود و زمانی که فشار بالا می رود آب به داخل کنتور بر می گردد

سلام

چند وقت بود که پمپ ما یکسره کار می کرد لوله کش آوردیم گفت منبع باید بزرگ بشه بعد ما یک پمپ ۱۰۰ لیتری خریدیم آپارتمان ما ۵ طبقه هستش. بعد از نصب پمپ یک هفته ای خوب بود بعد از اون دوباره پمپ به مدت زیادی کار میکنه و خیلی کم خاموش می مونه به نظرتون مشکلش چی هستش؟

پاسخ:
آب ورودی اگه فشار نداشته باشه این اتفاق میوفته
باید فشار پمپ را بگید به من تا بتونم کمک کنمشاید هم تنظیم پمپ اشتباه باشهیا اینکه اتومات پلاتین چسبونده و یک سره کار می کنهباید آب شهری و منبع را با هم به پمپ وصل کنید
منزل خود ما ۴ تا لوله کش اومدن و نفهمیدن مشکل یک سره کار کردن پمپ از چیه
خودم حلش کردم
پمپ که نمتونه آب را از مخزن به درستی و کامل بکشه مال همین فشار را به ۵ یا ۶ بار نمیرسون و پمپ یکسره کار میکنه
این یکسره کار کردن مثل زمانی است که آب قطع شده باشد
در هر دو صورت پمپ یک سره کار میکند

باسلام .بنده برای طبقه هفتم. اپارتمان با ارتفاع حدود سی متر پمپ پنتاکس پی ام۸۰ومخزن ایتالیایی اتومات مکانیکی وصل کردم که در حین باز بودن شیرها پمپ خاموش وروشن میشود وموجب نوسان فشار آب میشه .چکار کنم که فشار آب ثابت باشه وتازمان بستن شیر آب پمپ خاموش. نشود.باتشکر ازشما استادعزیز

پاسخ:
با سلام
pm80 یک پمپ فشار بالا و دبی پایین است و اصلا برای منزل مسکونی مناسب نیستشما باید پمپ جتی ۱٫۳ اسب یا پمپ ۱٫۵ تا ۲ اسب دو پروانه بخریدفشار زیاد pm80 باعث می شود مدام پمپ اتومات کنداگر از روز اول این مشکل را داشتید باید اتومات را روی ۴ و ۶ تنظیم کنید
یعنی روی ۴ روشن شود و روی ۶ خاموش شوددر ضمن سوراخ شدن منبع هم بیشترین عامل این موضوع است
باد مخزن را تست کنید اگر باد نداشت اشکال از آن استدر ضمن در ارتفاع زیاد مخزن هم باید ۶۰ لیتر به بالا باشد و ۲۴ لیتری زود به زود سوراخ می شود و هم اینکه پمپ باید مدام استارت و استاپ کند
منبع ۶۰ لیتری تمام اشکالات انتخاب پمپ و فشار و دبی را حل میکند
یک جورایی ما میگیم برای ماست مالی تمام اشکالات پمپ و لوله کشی باید منبع را عوض کرد و ۴ ۵ سال راحت شد
مخزن ۶۰یا ۱۰۰ لیتری که نصب کنید استهلاک پمپ هم ده برابر کمتر میشه
موفق باشید
سلام
لطفا بفرمایید برای یک ساختمان دوطبقه با لوله کشی مجزا اگر بخواهیم برای طبقه دوم یک منبع و پمپ بگذاریم(پمپ بعد از منبع) بهتر است از کلید اتوماتیک استفاده کرد یا مکانیکی؟ (منظور بحث بنده روشن شدن مداوم کلید دیجیتال با هر بار باز شدن حتی کم شیر آب است)
و اینکه مصرف برق پمپ های دارای کلید های دیجیتال خیلی بالاست؟
ممنون میشم جواب بدین.یاعلی

پاسخ:
اگر فقط می خواهید به منبع آب وصل کنید حتما باید ازکلید مکانیکی و مخزن باد استفاده کنیداگر می خواهید از کلید دیجیتال استفاده کنید باید پمپ را همزمان به منبع باد و آب شهری وصل کنید.
من خودم همه جا همین کار را می کنم.
شیر فلکه آب شهری را تا نیمه باز می گذارم و بدین ترتیب فشار آب از آب شهری تامین می شود و هرچه مصرف بالاتر باشد از مخزن آب استفاده می شود.
با این کار هم فشار به کنتور نمی آید و هم از شر کلید مکانیکی و مخزن باد راحت می شویم
همانطور که می دانید اگر پمپ مستقیم به کنتور وصل شود کنتور بیش از حد می چرخد و مصرف به صورت کاذب بالا می رودمصرف برق پمپ عدد چندانی نیست
مصرف برق یک پمپ یک اسب حدود ۳ تا ۴ آمپر یا ۶۰۰ تا ۸۰۰ وات است.اگر می خواهید در استفاده های جزئی از آب پمپ روشن نشود کلید اتومات جدید پنتاکس با نام Hydrotank را بخرید که یک مخزن باد ۰٫۴ لیتری هم دارد و در استفاده های جزئی پمپ روشن نمی شود
سلام.
من یک هفته پیش یک پمپ lowara مدل Pm16/A از یکی از دوستانم که ۵ یا ۶ سال پیش خریداری کرده بود و بدون استفاده مونده گرفتم و یک کنترل کندده فشار دیجیتال مارک Anshi هم بهم دادن و کلی تعریف کردن ازش رو کارتن کنترل کننده نوشته ایتالیا اما رفتم تو سایتش دیدم کلا سایتش چینی
حالا الغرض اینکه من طبقه ۴رم ساختمان ساکن هستم و پمپ رو پایین تو راه پله ها بعد از منبع ۱۰۰۰ لیتری عمودی گذاشتم(تقریبا آب ۱۱۰ سانت بالاتر از خروجی منبع هست) پمپ و منبع رو با توجه به اینکه یه مقدار سر رشته داشتم و آدم فنی هستم خودم نصب کردم
لوله ای که وارد ساختمان شده از کنتور رو وصل کردم به فلوتر منبع و از خروجی منبع به ورودی پمپ و از خروجی کنترل کننده دیجیتال به لوله اصلی که وارد آپارتمان شده الان مشکلی که دارم اینه که آب ابتدایی که شیر رو باز می کنیم تا چند ثانیه به اندازه شیر سماور میاد بعد یه دفعه فشارش نسبتا متعادل میشه و مشکل اینه مثلا برای ماشین ظرفشویی که با فشار کمی آب رو استفاده میکنه هر وقت بخوایم استفاده کنیم باید یه شیر دیگه رو هی باز کنیم تا آب داخل ماشین بشه و الا هی ماشین ارور آب میده وهمینطور کولر ابی بالای پشت بام تا زمانی که شیری باز نباشه به اون هم آب نمیرسه.
با مطالعه مقاله شما متوجه شدم که کنترل کننده دیجیتال به درد من نمی خوره اما تو معایب این کنترل های مکانیکی نوشتید که حدکثر هر ۸ ماه یک بار باید تنظیم بشه و اعصاب خوردی
آیا راهی هست که از همین دیجیتال ها من استفاده کنم؟
اگه منبع و پمپ رو به بالای پشت بام انتقال بدم آیا مشکلم رفع میشه؟ طبقه چهارم طبقه آخر ساختمونمون هست
بالای پشت بام برای هر واحد یک لوله آب فقط آورده اصلا امکانش هست اونجا منبع رو نصب کنم(مثل پایین که گفتم نیست که لوله ورودی خرچی جدا داشته باشه)

پاسخ:
سلام
دیجیتال جدید تر و بهتر پنتاکس با مخزن باد که hydrotank نام دارد بهترین گزینه برای شما است.البته اگه اسرار به استفاده از کلید دیجیتال دارید.
قیمتش هم حدود ۱۲۰ هزار تومان استمخزن باد های ایتالیایی هر ۸ ماه سوراخ می شوند و باید تیوپشان عوض شود نه اینکه باد آن را تنظیم کنید.فقط آلمانی ها هستند که هر سال نیاز به تنظیم باید دارند و سوراخ نمی شوند.
البته مارکی مثل Cimm حتی ۴ ماه هم دوام ندارد.یک راه دیگر هم دارید.یک لوله از بالای منبع آب به ورودی پمپ وصل کنید.با این کار به احتمال زیاد مشکل شما حل می شود و دیگه آب در لحظه استارت کم فشار نیست.
به این لوله می گن bypass مخزن آب
در سیستم های دیجتال حتما باید آب شهری و آب مخزن همزمان به دیجیتال متصل شود.با یک لوله چجوری میشه هم آب وارد کرد و هم خارج کرد؟
تنها راه این است که یک لوله جدا بکشید تا بالای پشت بام و سپس پمپ را وصل کنید به همان لوله ای که گفتید.البته معمولا یک لوله از آب مشاعات ساختمان هم تا بالا می آورند.آن اب را داخل مخزن بریزید و سپس آن منبع را به لوله آب خودتان وصل کنید.
می توانید آب مشاعات را استفاده کنید و با نصب یک کنتور فرعی پول آبتان را به مدیر ساختمان بدهیدولی بهترین و راحت ترین کار این است که آب شهری را به ورودی پمپ وصل کنید و اگر نتیجه نداد یک دیجیتال پنتاکس سفید hydrotank بخریدموفق و پیروز باشید
باسلام .
خانه ما یک طبقه است اما فشار اب خیلی کم است ودر گاهی اوقات قطع هم میشود
بنابراین کار رابه شخصی سپردیم او هم برایمان پمپ و مخزن باد گذاشته حالا وقتی شیر اب را باز میکنیم مدتی طول می کشد تا پمپ روشن شود وقتی روشن میشود فشار اب بهتر میشود وپمپ چندین بار خاموش و روشن میشود با ان شخص در میان گذاشتیم گفت مسئله ای نیست وحتی ممکنه اگر فشاراب شهر زیاد باشد پمپ اصلا روشن نشود ایا این درسته؟ با شخص دیگری در میان گذاشتیم گفت اب درون مخزن باد ذخیره میشود وبا باز کردن شیر اب ان اب تخلیه میشود و بعد خالی شدن مخزن باد پمپ شروع بکار میکند ایا این موضوع درست است ایا اب درون مخزن باد در جریان نیست؟
لطف میکنید مرا راهنمایی کنید وجواب دو سوالم را بدهید
باتشکر

پاسخ:
با سلام
کلید مکانیکی و مخزن باید که مثل کلید اتومات دیجیتال نیست که اگه فشار آب زیاد بشه پمپ روشن نشهاگه فشار آب زیاد یا کم بشه فرقی به حال شما نمیکنه و پمپ شما روشن خواهد شد.
حرف نفر دوم درست است.فشار مخزن باد که افت میکند پمپ روشن می شود.اصلا ربطی به فشار آب شهری نداردبرای اینکه مشل شما حل شود اول باید فشار کارکرد پمپ را بالاتر ببرید
برای این کار باید پیچ بزرگتر کلید اتومات را بچرخانید تا سفت تر شود و فنر فشرده تر شودالبته با توجه به اینکه میگید آب زیاد قطع میشود حتما کلید مکانیکی و مخزن باد را بردارید و کلید اتومات پنتاکس نصب کنید
چون در سیستم های مخزن بادی و کلید مکانیکی اگر آب قطع شود پمپ انقدر یک سره کار میکنه تا بسوزه ولی اتومات دیجیتال بعد از هشت ثانیه پمپ را خاموش میکند
باسلام
عرض کنم که بنده یه دونه اوتومات دیجیتال خریدم ز نوع خوبش ولی پیچ تنظیم فشار نداره و پمپ رو فقط برای آب کولر خریدم و در طبقه دوم آپارتمان هستیم و فشار آب ساختمان بد نبود قابل تحمل بود لذا تا وقتی که شیری در داخل منزل باز نشه آب به شناور کولر نمیرسه یعنی تا کولرمون کم آب میشه ما از صدای پمپ آبش میفهمیمم که باید آب رو داخل منزل باز کنیم که پمپ برای اون بکار بیوفته لازم به ذکر هستش که کولر در طبقه پنجم ساختمان روی بام قرار دارد ممنون میشم اگه راهنماییم کنین.

پاسخ:
با عرض سلام خدمت شما دوست عزیزاگ پمپ را فقط برای کولر می خواستید باید از انواع PM استفاده می کردید
مشخصه این سری از پمپ ها دبی کم و فشار زیاد است
به طوری که نمونه نیم اسب آنها بین ۲۵ تا ۷۰ متر آب دهی دارد.ولی حجم آبی که می دهد کم است و همین امر آنها را برای کولر به بهترین گزینه تبدیل می کند
پروانه آنها از نوع برنجی است و در کل دوام خیلی بالایی دارند.مشکل شما اینه که به اتومات های دیجیتال چینی میگید خوب و حتی اسم آن را نمی دانید.
دوم اینکه اتومات ایتالیایی هم می خریدید تا ۵ طبقه اتومات نمی کردراه حل شما استفاده از منبع باد و کلید مکانیکی است و باید اتومات دیجیتال را باز کنیدهیچ اتومات دیجیتالی ۵ طبقه را اتومات نمی کند مگر اینکه فشار آب شهری ۲٫۵ یا بیشتر باشد
با سلام
برای یک خانه ۲ طبقه که فقط می خواد برای طبقه دوم یک منبع ۵۰۰ لیتری با پمپ بگذاره چی رو پیشنهاد می کنید؟

پاسخ:
با سلام
اگه کامل و درست سوال بپرسید من هم می توانم راهنمایی کنماز این به بعد به سوالات مبهم جواب نمی دهممنبع را بالای پشت بام می خواهید بگذارید تا به طبقه ۲ بدهد یا منبع را پایین می گذارید؟؟منبع ۵۰۰ لیتری زمینی خیلی زیاد است و ۲۰۰ لیتر کافی است ولی اگر بالای پشت بام می گذارید هرچه حجم آب بیشتر باشد فشار هم بهتر می شودپمپ ۱ اسب بشقابی پنتاکس یا داب
کلید اتومات دیجیتال پنتاکس
سلام
خیلی ممنون از مقاله بسیار خوب و کاملتان.بنده برای طبقه ۵ ساختمان، پمپ پنتاکس cam100
نصب کردم و کلید اتومات پنتاکس..
مشکلی که دارم اینه که فشار نشانگر اتومات خیلی زود افت میکنه و پمپ زود به زود کار می کنه..وقتی فلکه اصلی داخل واحد را باز میکنم بدون مصرف آب، افت فشار کمتر میشه (حدودا ۳ دقیقه طول میکشه تا پمپ دوباره کار کنه) و تنظیم استارت پمپ روی اتومات، حدودا روی ۱٫۸ بار هست . ولی وقتی فلکه داخل واحد رو کامل میبندم افت فشار خیلی زیاد شده و حدود ۱۰-۱۵ ثانیه پی در پی پمپ روشن میشه و این سیکل ادامه پیدا میکنه.
به نظرتون مشکل رو از کجا حل کنم ؟خیلی ممنون

پاسخ:
با سلام
مشکل از شیر یک طرفه است که ضعیف است یا تقلبی
شیر خودکار را از نوع ۳٫۲ انتخاب کنید چون هر چه بزرگتر باشد قوی تر هم می شود و نشتی کمتری خواهد داشتداخل واحد اگه آب شیرین کن دارید باید شیر مکانیکی آن را با شیر برقی عوض کنید وگرنه نشتی می دهد و مدام آب به داخل فاظلاب می رود
شیر برقی را خود تعمیر کارهای آب شیرین کن می دانند چیستفلاش تانک قرنگی بلای جان آب شهری است چون در صورت نشتی اصلا نشان نمی دهد و مدام آب به داخل چاه میرود و چون تنظیم آن سخت است و بعد از دو ۳ سال هم خراب می شود اکثر خانه هایی که مراجعه می کنیم خراب استبرای تست ، شیر فلکه آب داخل واحد را باز کنید و شیر فلکه آب شیرین کن و شیر فلاش تانک فرنگی را ببندید تا مطمئن شوید نشتی در سیستم وجود ندارد
بعد امتحان کنید ببینید باز هم افت فشار دارید یا نهالبته بعد از ۳ ۴ دقیقه طبیعی است که فشار افت کند ولی ۱۵ ثانیه نهاگر می خواهید افت فشار نداشته باشید باید بعد از کلید اتومات مخزن ۶۰ لیتری نصب کنید یا کلید اتومات گنتاکس سفید که مخزن باد دارد بخرید تا فشار پمپ بعد از خاموش شدن پمپ افت نکند

با سلام , با توجه به افت فشار درلوله خصوصا طبقات بالاتر خواهشمند است راهنمایی فرماییدجهت ساختمان سه طبق دو واحدی با متراژ ۱۸۰ متر مربع و یک پیلوت هم سطح موتور خانه از چه نوع پمپ با چه اسب بخاری و از چه نوع مخزن و اتوماتی استفاده نمایم و تنظیمات به چه نحوی باشد.

پاسخ:
با سلام
متاسفانه فشار آب شهری را کاهش می دهند تا مصرف کم شود ولی قافل از اینکه مصرف کننده مجبور می شود پمپ بگذارد و باز هم مثل قبل آب مصرف می کند و فقط ضرر مالی عظیمی متوجه کشور می شود که هیچ کس هم پاسخگو نیستشما باید حداقل یک مخزن ذخیره آب هزار تا دو هزار لیتری و پمپ دو اسب دو پروانه با مخزن باد ۶۰ تا ۱۰۰ لیتری تهیه کنید
پمپ ۱ اسب جواب گوی شما نیست چون پمپی که می بندید باید حداقل ۵ یا ۶ شیر همزمان را جواب بدهدپمپ cb210/01 پنتاکس با پروانه برنجی و مخزن باد رفلکس با کلید اتومات squar d ساخت مکزیک
کلید های elemnt ترک در رده بعدی قرار دارد که بنده به دلیل اهمیت فراوان اتومات حتما نوع مکزیکی که تحت لیسانس ایتالیا است را پیشنهاد می کنم
من ساکن طبقه چهارم ( طبقه آخر) آپارتمان هستم
ما در پارکینگ ساختمان یک پمپ به همراه ست کنترل داریم
ست کنترل قبلی ظاهرا مشکل پیدا کرد که به توصیه لوله کش آن را تعویض کردیم و یک عدد جدید که فکر میکنم چینی باشه نصب کردیم
تا یکی دو ماه مشکلی نبود
اما الان چند وقته که پمپ فقط برای واحد ما که طبقه آخر هستیم کار نمیکنه
یعنی دربقیه طبقات با باز کردن شیر پمپ روشن میشه غیر از طبقه ما که چهارم هستیم
مصرف آب ما وابسته شده به مصرف آب بقیه طبقات یعنی باید منتظر باشیم تا دیگران آب مصرف کنند تا ما هم آب داشته باشیم مخصوصا برای حمام رفتن
لوله کش ها هم هیچ کدام سر در نمیارند و جوابهای بیربط میدن وقتی هم که بیشتر براشون توضیح میدی ناراحت هم میشن
خلاصه چند وقته که درگیریم و کلی مشکلات داریم
ضمنا پیچ تنظیم رو هم جهت امتحان پیدا نکردم که کجای دستگاه قرار داره
ممنون میشم راهنماییم کنید
با تشکر

پاسخ:
با سلام
آب باید انقدر فشار داشته باشد تا زمانی که شما آب را باز می کنید به اندازه یک شیر سماور جریان پیدا کند تا کلید اتومات عمل کند یا اینکه یکی از ساکنین ظبقات پاییت تر آب را باز کندباز شانس آورده اید که پمپ و لوله مشترک است وگرنه هیچ وقت پمپ استارت نمی کردهمانظور که بارها گفته ام فقط کلید پنتاکس قابلیت تنظیم دارد و پیچ تنظیم نمونه های اسپانیایی و چینی الکی است و هیچ کاری نمی کنداگر پنتاکس است ۶ پیچ آن را باز کنید و پیچ بزرگ وسط را به سمت مثبت بچرخانیداگر مشکل حل نشد می توانید یک مخزن باد ۶۰ لیتری قبل از اتومات نصب کنید تا حدود زیادی مشکل حل می شود چون همیشه آب پرفشار در سیستم ذخیره شده استاگر مخزن باد را بعد از اتومات نصب کنید به مشکل می خورید
برای این کار یک شیر سه راه برنجی بخرید و بالای آن را به مخزن باد وصل کنید و پایین آن هم به پمپ وصل شود و کلیبد اتومات را هم به صورت افقی نصب کنیدمخزن باد ۲۴ لیتری روی کلید دیجیتال جواب نمی دهد و خیلی زود می ترکد
سلام، خسته نباشید
در زمینه پمپ و ست‌ کنترل پمپ، من یک پمپ آب خانگی پنتاکس یک اسب خریدم که یک دیچیتال چینی روی آن نصب شده که متأسفانه وقتی فشار آب کم می‌شه در نتیجه پمپ روشن نمی‌شه و آبی هم نداریم در اینجا شما این کلید اتومات همراه با مخزن باد ۰٫۴ را معرفی کردید که این مشکل را حل کرده از طرفی ساخت کشور ایتالیا هم است خواهش می‌کنم در صورت امکان آدرس فروش آن و نحوه درست نصب کردنش را برام بفرستید یا در همین صفحه نظرات بگذارید. با تشکر از شما

پاسخ:
من نمی دونم نماینده این اتومات کیه ولی می پرسم و در خود سایت می گذارمالبته شما از نمونه های آبی رنگ که قابلیت تنظیم فشار استارت را دارند هم می توانید استفاده کنید و از نظر تنظیم فرقی با نمونه سفید (که مخزن باد داره ) نداردهمانطور که گفتم مخزن فقظ برای این است که در لحظه اول که آب را باز می کنید آب ورپاش نکند و یه جورایی فشار را متعادل می کندبا تنظیم کلید پنتاکس روی مثبت ترین حالت به احتمال زیاد مشکل شما حل می شوداگر با پنتاکس هم حل نشد باید مخزن باد و کلید مکانیکی استفاده کنید
سلام
مخزن هوا در پمپ هایی با مخزن هوای ۲۰ یا ۱۰۰ لیتری رو بر چه اساس باید تنظیم کرد؟
مثلا اگر مخزن ۱۰۰لیتری با ۲موتور ۲اسب برای ۴طبقه ۱۲ واحدی ، داشته باشیم که نصاب فشار پمپ رو در زمان خاموش شدن روی تقریبا ۸بار تنظیم کرده، ما برای تنظیم فشار مخزن هوا چند bar باید هوا باید وارد مخزن کنیم؟ باتوجه به اینکه حداکثر فشار قابل تحمل روی مخزن ۱۰bar تعریف شدهباتشکر

پاسخ:
با سلام
نصاب شما اشتباه بزرگی کرده که فشار را روی ۸ بار گذاشته
با این کار هم پمپ های شما خیلی زود خراب می شوند و هم منبع باد خیلی زود می ترکدحداکثر فشار لازم برای شما ۶ بار است
فشار ۸ بار هم موتور پمپ را از بین می برد و هم پروانه خراب می شود———————–شما باید ۳ دهم بار کمتر از فشار استارت تنظیم کنید.
یعنی ۳ دهم بار کمتر از کمینه فشار آبمثلا اگر پمپ بین ۴ و ۶ بار کار می کند شما باید منبع باد را ۳٫۵ تا ۳٫۷ بار باد کنید.در ضمن حتما باید منبع باد را از روی پمپ باز کنید یا لوله های پمپ را باز کنید تا آب سیستم کامل خارج شود.چون شما باید فشار باد را تنظیم کنید نه فشار آب و هوا را

سلام.ممنون میشم راهنمایی کنید.برای خونه ویلایی با ارتفاع بالاترین خروجی ۸ متر از محل نصب پمپ،پمپ سانتریفیوژی پنتاکس تک پروانه CM 100/00 نصب کردم با اتومات چینی زرد رنگ،پمپ زیرزمین نصب شده.فشار مدار شهری بین۱٫۵-۱ بار هست معمولا،ورودی پمپ شیر یکطرفه نصب نکردم و بین کنتور و پمپ نشتی خیلی کمی وجود داره.میخواستم بدونم چرا وقتی پمپ استارت میزنه و فشار به ۴٫۵ بار میرسه شیر آب رو ک میبندی فشاری ک مانومتر روی اتومات نشون میده افت میکنه و به ۲٫۳-۲٫۴ میرسه سریعا بعد کند میشه تا به ۲ برسه و استارت میکنه در حالی که شیر آبی باز نیست؟؟؟؟!!!!

پاسخ:
با نصب شیر یک طرفه مشکل حل می شود
چون فشار در خروجی زیاد است و بعد از خاموش شدن پمپ ، آب پر فشار به سمت کنتور بر می گردد

با عرض سلام وخسته نباشید . پیچ تنظیم دیجیتال ها کجای پمپ قرار گرفته .داخل صفحه دیجیتاله یا بیرون ان .یا همون پیچ پلاستیکیه که پشت دستگاه است مثل سوپاپ اطمینان میمونه از راهنمای شما سپاسگزارم اگه واضع بگید ممنونت میشم و بابت تمامی توضیحات بی نقصی که داده اید سپاسگزارم

پاسخ:
با سلام
اون پیچهای پلاستیکی که برای سیم برق می باشد
باید ۶ پیچ روی دیجیتال را باز کنید تا به پیچ تنظیم دسترسی پیدا کنیدبه زودی عکس این پیچ را می گذارم این برای خیلی ها سوال است

بنده نزدیک به۲۶سال ازپمپ اب در منزل استفاده می کنم مدتی از مخزن استفاده می کردم که همیشه دچار مشکل می شدم چند سالی است ازست کنترل استفاده می کنم راحتر هستم اخیرا پمپ ۵/۱اسب پنتاکس ایتالیای بستم اتومات تحت فشار مخزن جواب نداد ست کنترل طرح نیماپل بستم چینی می باشد بعضا بعد از بستن شیر اب قطع نمی کند لذا باید دوشاخه را از برق کشید واز دیشب یکسره شده نمیدانم علت چیست لطفا راهنمایی فرمایید ضمنا ست کنترل اصل توصیه شده را ازکجا تهیه نماییم که خاطرجمع باشیم که چینی ویا تقلبی نباشد ساختمان ما با پیلوت چهار طبقه می باشد. بازهم تشکر فراوان دارم از مقاله خوب شما .

پاسخ:
با سلام
واقعا نمی دونم چرا جنس چینی می خریدجنس چینی مثل سرطان است و هزار تا مشکل ایجاد می کنداکثر اتومات های پنتاکس اصلی هستند.
من هنوز نمونه چینی آن را ندیده هم.قیمتش هم حدود ۸۰ تا ۹۰ هزار تومان است

خواهشمند است در رابطه نحو نصب کنترل کننده بر روی پمپ نیز اطلاعاتی را ارائه دهید آیا باید حتما از پمپ ۳۰ الی ۴۰ سانتیمتر بالاتر باشد و یا اینکه عمودی نصب شود و یا افقی مشکلی برای کنترل کننده بوجود نمی آورد ؟

پاسخ:
اصلا نباید ارتفاعش بیشتر باشد
این حرف غلط را از خیلی از دوستان می شنوم
از بس بی سواد هستند لوله کش ها به خرافات رو آوردن
هر جا عقل خارج بشه خرافات وارد می شود.اتومات پنتاکس را هم عمودی می توان نصب کرد هم افقی
بقیه اتومات ها را هم نمی دانم من از جنس چینی متنفرم
واقعا لوله کش های ما با عرض پوزش فراوان بدون فکر کار میکنن و فقط با ازمون و خطا پیش میرن که فقط و فقط هزینه برداره
من واسه همین قضیه خودم چهار پنجتا لوله کش اوردم که هیچکدوم مشکل رو درک نمیکردن. به هر حال امیدوارم نسل جوان لوله کش که یکم مطالعه ام داشته باشه بیاد و دست این حرفه رو بگیره.
من قبل این پنتاکس یه گراندفوس انگلیسی داشتم که فوق العاده بود ۴ سال حتی یکبارم مشکل نداشتم اما بعد تعمییر پروانه اش دیگه مثل اول نبود و مجبورم کرد این پنتاکس ایتالیایی که البته چینی قطعا رو بخرم.
باهاتون موافقم که احتمال قوی از پمپ، شما پیشنهاد میکنی چه پمپی بگیرم که کار کنه برام درست و حسابی؟
پنتاکس دو پروانه(پروانه برنجی) یک و نیم اسب خوبه؟
از کجا بفهمم ایتالیایی واقعا
گراندفوس داشتم عالی بود اما قطعاتش واقعا گرونه و حتی خوده نمایندگی ابتین گفت دیگه مثل سابق نیست.قیمت رشت شم یک و چهارصد
کالپدا هم تعمیرکار پمپ سوال کردم گفت خراب بشه تو رشت کسی نیست درستش کنه و گرونم هست خیلی صرفه اقتصادی نداره قیمت رشت یک و هفتصد.

پاسخ:
پنتاکس برند خوبی است ولی متاسفانه نمونه های چینی آن در بازار زیاد شده است.
تنها راه فهمیدن اصل و تقلبی بودن پمپ این است که به چند فروشنده مراجعه کنید و نمونه های چینی و اصلی را کنار هم مشاهده کنید.
نمونه های چینی جنس پلاکشان و جنس بدنه شان بی کیفیت است و به صورت چشمی قابل تشخیص می باشند.
همچنین می توانید با شرکت دیزل ساز تماس بگیرید و آدرس یکی از نمایندگان دیزل ساز را بخواهید چون شرکت دیزل ساز نماینده انحصاری پمپ پنتاکس است و محصولاتی که این شرکت عرضه می کند همگی اصل ایتالیا هستند.راه دیگه اینه که بیشتر هزینه کنید و پمپ داب ایتالیا را خریداری کنید.
داب چینی در بازار نیست یا حداقل من ندیدمپمپ های گرندفوس مثل سابق هستند ولی نماینده ها میرن و پمپ های مشابه گرندفوس را با نام گرندفوس وارد می کنند.
گرند فوس بهترین پمپ دنیاست و ایران عقب افتاده ترین کشور دنیا
پس توقع نداشته باشید در کشوری که نصف دارو های داروخانه هایش تقلبی است پمپ اصلی وارد شود.داب و پنتاکس هم چون نماینده رسمی در ایران دارند پمپ های اصلی شان وارد می شود وگرنه حتی یک پمپ اصلی وارد بازار ایران نمی شد.سه نوع گرند فوس در بازار وجود دارد
گرندفوس اصلی تولید اروپا (اکثر آلمان و بعضا دانمارک – با اینکه گرندفوس برای دانمارک است ولی اکثر پمپ های طبقاتی و خانگی آن را آلمان تولید می کند)گرند فوس اصلی تولید چین
خود گرند فوس برای کاهش هزینه و بازار کشورهای عقب افتاده مثل ایران پمپ هایش را در چین تولید می کند البته با کیفیت پایین تر
نماینده ها هم این پمپ ها را به خاطر روابط خوب ایران با چین وارد می کنند و به عنوان آلمانی (با بر چسب تولید آلمان) می فروشند.
این پمپ ها هم به نسبت خیلی خوب هستند چون بالاخره تولید تحت لیسانس هستندگرندفوس کاملا تقلبی
یک شرکت گمنام چینی یک پمپ شبیه گرندفوس تولید می کند که فقط نام گرندفوس را یدک می کشد و در ظاهر و باتن با نمونه اصلی متفاوت است.
این نوع از پمپ ها با دقت مصرف کننده قابل تشخیص هستند.
من رو یه ساختمون هش واحد چار طبقه به پمپ اب پنتاکس بک اسب دارم
که یکبار تعمییر و شافتش تعویض شده و همینطور به ست کنترل پناکس که نو خریدم.
قبل از تعمییر پمپ یه ست کنترل پناکس داشتم که ۴ سال بدون دردسر کار کرد اما بعد تعمیر پمپ مدام ریست میکرد و اب قط میشد فکر کردم ایراد از ست کنترل که شاید عمرشو کرده، و یه نو خریدم یک هفته خوب کار کرد اما الان دوباره ریست میکنه و چراغش ابتدا به حالت چشمکزن قرمز میشه و تو این مدت به هیچ وجه روشن نمیشه بعد از چند دقیقه ثابت میشه و بازدنش اب وصل میشه.
فکر کردم از نوسان برق باشه رو مسیرش به ترانس گذاشتم ولی اثر نداشت
راسی قبل پمپ یه شیر یکطرفه برنجی هست که لوله کش گذاشته بود میدونم رو خوده پنتاکس هس اما چون با تمام این شرایط داشتم ۴ سال کار میکردمو اوکی بوده یکم گیج شدم
لطفا اگر اطلاعی دارید راهنمایی کنید ممنونتون میشم.
در ضمن بنده فقط مدیر اپارتمانمو یکم پیگیر هیچ تخصصی ام ندارم

پاسخ:
با سلام
باید شیر بک طرفه را جلوی ورودی پمپ آب نصب کنید و اون شیر یک طرفه کلید اتومات برای خود آن است و یک جورایی ضریب اطمینان را بالاتر می برددوست عزیز مشکل شما به احتمال زیاد از جام کردن و قفل کردن پمپ است که باعث می شود کلید اتومات قرمز شودپمپی که تعمیر می شود این اشکال ها را هم خواهد داشت.
خود من هم یک پمپ داشتم که بعد از ۲ سال که نافی یا شفت آن نشتی داشت دادم برای تعمیر
به مدت ۶ ماه خوب کار کرد ولی بعد از مدتی مدام جام می کرد و بالاخره مجبور شدم یک پمپ جدید بخرممتاسفانه بسیاری تعمیرکاران ایرانی نه دانش کافی دارند و نه وجدان کاری به همین دلیل با استفاده از قطعات تقلبی مصرف کننده را به دردسر می اندازند
باسلام .
میخواستم بدونم آیا عمودی یا افقی نصب کردن اتومات پنتاکس تو عملکردش تاثیری داره یا نه ؟ در ضمن من تک تک مطالب این مقاله رو به صورت عملی تست کردم وبه نظر من این مقاله هیچ نقصی نداره و اون چند نفری که تو بخش نظرات ایراداتی از این مقاله گرفتن به نظر اصلا نمیدونن پمپ واتومات چیه

پاسخ:
کلید پنتاکس را هم افقی و هم عمودی می توان نصب کرد ولی بقیه کلید اتومات ها را نمی دانممن هم با شما موافقم
کسانی که از این مقاله ایراد می گیرند از بی اطلاعی و بی سوادی خودشان است وگرنه این مقاله کاملا و خط به خطش درست است چون من ساعت ها آن را مطالعه و بررسی کرده امالبته یک سری چرت و پرت های محض هم هست که من نظرشون را تایید نمی کنم و پاک می کنم
اینها تازه خوباشه که تایید کردم
بعضی ها اصلا نمی دونن فرق پمپ از لوله چیه میان ایراد می گیرن.
نمونه اش هم http://pomps.mihanblog.com/ می باشد
و دقیق و صادقانه ارائه شدند. دو سوال داشتم:۱_من یک پمپ بهمراه اتومات در پارکینگ برای ساختمان چهار طبقه نصب کرده ام قبل پمپ شیر یکطرفه لازم است نصب کنم یا نه ؟
۲_در مواقعی که فشار آب ورودی ساختمان کم است مثل افطار و بعد از آن بعلت روشن نشدن پمپ مجبور به ریست پمپ می شویم که چند دفعه این مورد اتفاق می افتد تا حدود ساعت ۱۲ شب آیا امکان برطرف کردن این مشکل وجود دارد یا نه اتومات نصب شده بدون تنظیم است ؟
تشکر فراوان

پاسخ:
با عرض سلام
متاسفانه توزیع و مصرف نا متوازن آب در ساعت های مختلف این مشکل را پیش می آورد
کار خاصی نمی شه کرد چون ارتفاعتان زیاد است.
اگر پیچ تنظیم را بالا ببرید در مواقعی که فشار آب کم است پمپ مدام روشن خاموش می شود و در یک ساعت شاید بیش از ۲۰ ۳۰ بار الکی روشن خاموش شود.
یا باید بسازید با این وضعیت تا بعد از ماه رمضان یا اینکه از سیستم کلید مکانیکی و منبع باد استفاده کنید

پاسخ:

با سلام
ضمن تشکر از اطلاعات ارزنده شما، یک هفته پیش پمپ دیجیتالی را برای ساختمان خریداری کردیم و توسط یک لوله کش نصب نمودیم ولی از زمان نصب تا به حال پمپ دائم در حال کار می باشد و خاموش نمی شود و وقتی به لوله کش مراجعه کردیم ایشان جواب قانع کننده ای ندادند راستش فکر کنم دانش کافی در این باره ندارند چون تجربی هستند و مشکل همچنان پا برجاست آیا پمپ مشکل داره یا راه حلی برای آن وجود داره اگر اینگونه ادامه پیدا کنه احتمال سوختن پمپ وچود داره
با سپاس از شما

پاسخ:
هر چه سریعتر یک لوله کش ببرید وگرنه هر هفته باید پمپ بخرید
همین که تا الان نسوخته جای تعجب است
من فکر کنم اصلا برق را به اتومات وصل نکرده و برق را مستقیم به پمپ وصل کرده
طرف خیلی ناشی بودهمارک پمپ و دیجیتال را هم بفرمایید تا بهتر بتوانم راهنمایی کنم
سلام
من سوالی دارم ، نصاب های پمپ میگویند دستگاه دیجیتال باید با توجه به طبقات دریک ارتفاعی از پمپ قرار بگیرد آیا این گفته صحیح است؟ ودر سریع روشن شدن پمپ موثر است؟ خونه من ویلایی است و فاصله دستگاه دیجیتال به اندازه ۱۰ سانت دربالای پمپ نصب شده اما راه افتادن پمپ قدری با تاخیر است هنگام باز کردن شیر آب ودستگاه دیجیتال هم پنتکس میباشد، سپاسگزار خواهم بود اگر دراین خصوص توضیح بدهید.

پاسخ:
نه این اشتباه است
کلید اتومات باید مستقیم به پمپ وصل شود.
اگر بالاتر از آن نصب شود شاید مشکل ساز شود ولی مطمئنا هیچ کمکی نمی کندبا چرخاندن کلید اتومات به سمت مثبت این مشکل حل می شود.
البته خیلی نچرخانید چون پمپ بدون اینکه آب باز باشد روشن خاموش خواهد شددر ضمن من فکر می کنم یک سو تفاهم صورت گرفته
تمام کلید اتومات های دیجیتال یک مکث دارند.اگر در حد یکی دو ثانیه است طبیعی است چون کلید های دیجیتال که منبع باد ندارند و آب را که باز می کنید کم فشار است و به محض روشن شدن پمپ آب پر فشار می شود.در صورتی که در سیتسم های مخزن بادی ، آب پر فشار همیشه در سیستم موجود است و هروقت آب را باز کنید آب با فشار از لوله خارج می شوداگر می خواهید ورپاش آب نداشته باشید اول باید نوع پمپ و هد و دبی پمپ را به من بگیددر ضمن با خرید کلید اتومات جدید پنتاکس که داخلش منبع باد هم دارد این مشکل به کل حل می شود و قیمتش هم حدود ۱۴۰ تا ۱۶۰ هزار تومان است.
در این کلید اتومات ، منبع باد ۰٫۴ لیتری تا زمان روشن شدن پمپ ، فشار آب را در لوله ثابت نگه می دارد.همچنین می توانید یک منبع باد بعد از کلید اتومات نصب کنید
باسلام و خسته نباشید .
من یک پمپ اسپرونی یک اسب و ست کنترل پنتاکس برای یک ساختمان واقع در طبقه پنجم نصب کردم که یک مشکل بزرگ دارد زمانی که شیر آب را باز میکنیم بعد از حدود ده ثانیه پمپ روشن میشود بعضی از همکاران توصیه کردن که ست کنترل را سی سانت بالاتر از پمپ ببندم که اینکار رو با ۶عدد روپیچ تو پیچ انجام دادم ولی تغییری حاصل نشد تا اونجایی که میدونم علت از فشار آب ورودی کنتور هم نمیتونه باشه چون واحد روبرویی بایک پمپ واتومات چینی مشکلی نداره و هر دو پمپ از یک لوله اصلی آب میگیرند دیگه کلافه شدم لطفا منو راهنمایی کنید با تشکر و احترام.

پاسخ:
(اونایی که این پیشنهاد مسخره راداده اند لوله کش بی سواد هستند)شما باید پیچ داخل کلید اتومات را به سمت مثبت بچرخانید تا مشکل حل شود.کلید های چینی چون تنظیم ندارند به محض باز کردن آب پمپ را روشن می کنند.
کلید های ایتالیایی مثل پنتاکس و لوارا و بریو و italtecnika چون پیچ تنظیم دارند. مزایای پیچ تنظیم هم در مقاله آمده استاگر این پیچ را به سمت + بچرخانید ، تا آب را باز کنید پمپ روشن می شوداگر مشکل حل نشد که بعید است اینگونه شود کلید اتومات دیجیتال اسپاینایی بخرید که آبی رنگ است.
این کلید هم به محض باز کردن آب روشن می شود و عمر خیلی طولانی هم دارد (برای آب بنایی یک از آنها بسته ام و بیش از ۳ است که داره کار می کنه شاید روزی ۶ ساعت مدام روشن بوده)
اینجانب یک پمپ ایتالیایی به نام اسپرو و یک کلید اتومات پنتاکس ( شانس اوردم این یکی را ندانسته همانی شد که شما توصیه کرده اید ) خریدم . پمپ به خوبی کار میکند ولی در استفاده از اتومات مشکلی دارم لطفا راهنمایی بفرمایند :
هنگامی که شیر به اندازه کمی باز باشد مثلا باریکه ای از اب ، پمپ روشن نمیشود باید حتما شیر را زیادتر کنیم برای رفع این عیب کلید تنظیم پنتاکس را که به طرف علامت مثبت میچرخانم پمپ با باریکه کمی از اب هم روشن میشود اما نمیدانم چرا هر چند ثانیه یکبار پمپ خاموش و سپس سریعا روشن میشود ، وقتی کلید تنظیم را به سمت منفی میچرخانم عیب رفع میشود ولی با اب کم اتومات عمل نمیکند .
۱_ به نظر شما اتومات خراب است یا نه
۲ – درصورتیکه سالم است راه حل پیشنهادی شما چیست و چرا چنین مشکلی پیش امده است .
۳ – ایا با خرید اتوماتهای متفرقه که کلید تنظیم ندارند این مشکل حل میشود . با سپاس منتظر پاسختان هستم .

پاسخ:
سلام
۱: اتومات سالم است۲: اشکال اینجاست که فشار را بیشتر از فشار آب شهری تنظیم کرده اید.
همانطور که میدانید دیجیتال ها منبع باد ندارند به همین خاطر زمانی که پمپ خاموش می شود فشار کم کم افت می کند تا به فشار آب شهری برسد
حالا اگر فشار استارتی که تنظیم کرده اید بالاتر از فشار آب شهری باشد پمپ مدام روشن می شود.
کسانی که در طبقه ۳ یا بالاتر قرار دارند با این مورد بیشترین مشکل را دارند چون کسانی که در طبقه ۱ یا ۲ قرار دارند قبل از روشن شدن پمپ هم فشار قابل قبولی دارند ولی کسانی که ارتفاع بالاتری قرار دارند قبل از روشن شدن پمپ فشار خیلی کمی دارند.
برای اینکه فشار نسبتا ثابتی داشته باشید یا باید کلید مکانیکی با مخزن باد تهیه کنید یا برای کلید اتومات منبع باد بگذارید۳: اتومات های متفرقه را اصلا پیشنهاد نمی کنم ولی یک مدل اسپانیایی آبی رنگ در بازار هست که خیلی حساس است و حتی اگر کمی آب را باز کنید روشن می شود – پیچ تنظیم هم دارد ولی آن کلید هیچ کاری انجام نمی دهد و کلید تنظیمش الکترونیکی و خیلی نرم است نه مثل پنتاکس که کلید تنظیم مکانیکی دارددر قسمت عیب یابی هم این مشکل را توضیح داده ام برای اطلاعات بیشتر به این قسمت مراجعه کنید
با سلام و عرض خسته نباشید ما دیروز تو خونمون پمپ وصل کردیم میخواستیم اونو توی پارکینگ نصب کنیم اما لوله کش میگف زیرپله بهتر است برای نصب
علتش هم این بود که پمپ اگر از کنتور برق که توی حیاط است دورتر باشد فشارش کمتراست میخاستم ببینم حرف او درست است یا فقط بخاطر اینکه کار خود را آسان کند آن را گفته با تشکر اگر جوابم را بدهید ممنونم

پاسخ:
نخیر هیچ فرقی نمیکنه که پمپ کنار کنتور باشه یا دور تر از اون چون فشار آب در طول مسیر افقی فرقی نمی کنهدقت کنید اگر پمپ در زیر زمین یا پایین تر از کنتور نصب شود کمی افت فشار خواهید داشت ولی اگر تراز آب با کنتور فرقی نکند هیچ مشکلی نیست۲ تا ۳ متر زیر کنتور فشار خروجی آب فرق آنچنانی نخواهد داشت
نهایتا ۳ دهم بار فشار افت می کند که اصلا به حساب نمی آیدفاصله زیاد پمپ از کنتور یک حسن مهم و بزرگ هم دارد
زمانی که پمپ روشن می شود یک لحظه فشار زیادی به کنتور می آورد و باعث می شود کنتور کمی بیشتر از آبی که مصرف می کنید بچرخد و هر چه فاصله از کنتور بیشتر باشد این مشکل کمتر پیش می آیددلیلش هم این است که اگر پمپ را مثلا ۱۵ متر از کنتور دورتر نصب کنید حدود ۳۰ ۴۰ لیتر آب در مسیر لوله ذخیره خواهید داشت
مثل اینکه یک منبع آب در کنار پمپ قرار دهیداز این کامل تر نمی شد توضیح داد

شما هیچ توجهی به قابل تنظیم نبودن این سیستم نکردین.بسیاری از مشتریان بنده از این شاکی هستند که در دستشویی هنگام باز کردن شیر اول اب کم هست و بعد ظرف چند ثانیه اینقدر فشار زیاد میشود که اب با برگشت از زمین دستشویی آنهارا نجس و باعث ناراحتی مصرف کننده میشود.
بهرحال قصد بی احترامی ندارم.هرکس مختار هست تجربیات خود را بنویسد.اما این نکته رو در نظر بگیرید که لوله کش ها ربطی به تنظیم و نصب پمپ ندارند.ما متخصص پمپ آب هستیم و لوله کش نیستیم.

نکته دیگر این است که دیجیتال های چینی و حتی اسپانیایی ها قابلیت تنظیم زمان استارت را ندارند.یعنی شیر چه کم باز باشد چه زیاد و چه فشار آب شهری مناسب باشد چه نباشد ، پمپ روشن می شود

در صورتی که در برند پنتاکس این کار قابل تنظیم است که مثلا تا فشار به ۱ بار نرسید پمپ روشن نشود.
مدل های اسپانیایی را هر قدر تنظیم کردم هیچ فرقی نکردند.یعنی حتی اگر به اندازه شیر سماور هم شیر را باز کنید پمپ روشن می شود.
نکته مهم اینکه نمونه های اسپانیایی عمر خیلی خوبی دارند و در یک مورد که برای آب بنایی از آن استفاده کردم حدود ۳ سال است که داره کار می کنه و هنوز هم مشکلی پیدا نکرده.در صورتی که زمانی که سیستم منبع بادی بود هم فشار و دبی پایین بود و هم اینکه هر ۵ ۶ ماه تیوپ می تریکید و پمپ انقدر روشن خاموش می شد که می سوخت.(شما بهتر از من می دانید که اگر تیوپ سوراخ شود و چند روز کسی به پمپ سر نزند از بس روشن خاموش می شود می سوزد.)در این سه سال یک بار پمپ از محل نافی آب می داد که پمپ را با هزینه ۴۰ هزار تومان تعمیر کردیم.ولی مهم این است که کلید اتومات هنوز خراب نشده است.همچنین روزی ۶ ۷ ساعت پمپ کار کرده است

تمام منبع های باد کمتر از یک سال می ترکند جز منبع گرندفوس و رفلکس آلمان
دلیلش هم ساده است چون اولا آلمانی ها تیوپ ندارند و به جای آن از دیافراگم بهره می برند دوما گرندفوس اولین و بزرگترین و از همه مهمتر با کیفیت ترین تولید کننده پمپ آب و لوازم آن می باشد

کلید اتومات دیجیتال DAB با حداکثر ۲۰ آمپر از پنتاکس بهتر است (پنتاکس نهایتا ۱۲ آمپر را می تواند برق دهی کند) ولی مشکلش در عدم قابلیت تنظیم فشار استارت است.
یک چیزی هم بگم یاد بگیرید.کلید های داب یک پیچ تنظیم دارند که با آن می توانید تعیین کنید که چند ثانیه پس از بستن آب ، پمپ خاموش شود ولی فشار استارت را نمی توانید تنظیم کنید.یعنی اگر شیر را به مقدار خیلی کم هم باز کنید پمپ روشن می شود.

در مورد پاشیدن آب دستشویی کاملا با شما موافق هستم چون اکثرا فیلتر توری یا همان صافی آن را در می آورند.برای رفع این مشکل باید از شلنگ های صافی دار استفاده کرد !! ااا چه راحت مشکل حل شد.
images

سایزینگ لوله های آبرسانی ساختمان

۱- ابتدا می بایستی میزان مصرف آب هر مصرف کننده رو مشخص کنی (بر اساس GPM)
۲- خیلی خودت رو سر محاسبه نرخ افت فشار خسته نکن معمولآ برای ساختمانهای مسکونی و اداری و تجاری یا به مفهوم کلی برای کاربری ساختمانی نه صنعتی بهترین افت ۲٫۵ تا ۳ psi در هر ۱۰۰ فوت می باشد
۳- در ساختمانهای کوچک مثلأ یک یا دوطبقه می توان از این مقدار بیشتر در نظر گرفت .
۴- توجه داشته باش بخصوص اگر با لوله های فولادی کار میکنی بدلیل کیفیت بد آب توی ایران بهتره که ریسک نکنی و تا میتونی دست بالا طراحی کن چون بعد از مدت کوتاهی عملأ لوله ها یک سایز میان پایین (بدلیل گرفتگی ناشی از رسوب)
۵- حتمآ برای کل لوله کشی یک افت ثابت رو در نظر بگیر چرا که درغیر این صورت احتمال ایجاد سرو صدا ناشی از پدیده ضربه قوچ زیاد میشه .
۶- حالا خیلی راحت با داشتن دبی و نرخ افت فشار برو و از توی جدول سایز لوله هات رو مشخص کن .
۷- سعی کن سایز لوله های آب سرد و گرم رو یکی بگیری (درسته که مصرف آب گرم کمتره ولی به همون نسبت رسوب گذاریش بیشتره) . فقط توی سایزهای بالاتر از ۲ اینچ که معمولأ توی رایزر و موتور خانه اتفاق می افته می تونی اینو رعایت نکنی .
۸- در مورد لوله آب ورودی به ساختمان بایستی مجموع مصرف آب سرد و گرم رو لحاظ کنی . دقت کن معمولأ سایز لوله بدست آمده از قطر انشعاب خیلی بیشتره که اصلأ جای نگرانی نیست
۹- حال با داشتن طول لوله کشی ساختمان از محل کنتور تا دورترین مصرف کننده (و بالاترین ) و نرخ افت فشار می توان افت فشار کل را محاسبه کرد و با داشتن فشار ورودی به ساختمان کنترل نمود که آیا فشار شبکه جوابگوی مصرف کننده های بالائی خواهد بود یا خیر . و در صورتیکه فشار آب جوابگو نباشد می بایستی ازسیستم پمپاژ استفاده نمود
۱۰- در صورتیکه نیاز به پمپاژ داشتی دبی بوستر پمپهات برابر دبی کل مصرفی خواهد بود و هد سیستم پمپاژ برابر
H=P1+P2+P3-NPSH
P1 ارتفاع آخرین مصرف کننده تا پمپ
P2 افت فشار سیستم که برابر طول مسیر کل لوله از پمپ تا آخرین مصرف کننده ضربدر نرخ افت فشار
P3 فشار مورد نیاز آخرین مصرف کننده (استاندارد ۸ psi رو اعلام کرده که بهتره یک بار در نظر بگیری که میشه تقریبأ ۱۵ psi)
NPSH در صورتی که مکش مثبت داری یعنی فشار پشت پمپت هست باید اونو از مجموع اعداد بالا کم کنی .
۱۱- در هر صورت سعی کن سرعت آب در لوله ها از ۵ فوت در ثانیه تجاوز نکنه (استاندارد تا ۱۰ فوت رو مجاز دونسته)
۱۲- در خاتمه یاد آوری میگردد که ممکن است دبی انشعاب جوابگوی دبی در حالت پیک لحظه ای نباشد که این مهم نیز می بایستی کنترل گردد . راه حل آن مانند بند ۱۰ می باشد.

جهت سایزینگ لوله های آب سیستم سرمایش و گرمایش به ترتیب زیر عمل میگردد

images.jpgZX

۱- پس از جانمائی تجهیزات توزیع انرژی (مثل فن کوئل ها ، هواسازها ، رادیاتورها و …) و ترسیم مسیر لوله های رفت و برگشت بر اسا س سیستم انتخاب شده (در ارسال قبلی توضیح داده شد) نوبت به سایزینگ لوله ها می رسد .
۲- جهت تعیین دبی لوله ها می بایستی از بار حرارتی و یا برودتی تجهیزات منتهی به آن به شرح زیر استفاده نمود :
با استفاده از فرمول زیر میزان دبی بر اسا س بار حرارتی یا برودتی بدست خواهد آمد:

GPM=Q / (8.33 x 60 x ∆T)

در فرمول فوق
GPM ………دبی بر حسب گالن در دقیقه
Q ……….. بار حرارتی و یا برودتی منتهی به لوله
۸٫۳۳ ……… وزن مخصوص آب بر حسب پوند بر گالن
۶۰ ……….. تبدیل ساعت به دقیقه
∆T ……….. اختلاف دمای آب رفت و برگشت

اختلاف دمای آب رفت و برگشت برای سیستم گرمایش معمولأ ۲۰ درجه فارنهایت و برای سیستم سرمایش معمولأ ۱۰ درجه فارنهایت می باشد البته این به آن معنی نیست که اختلاف دمای دیگری نمی توان در نظر گرفت ( پیشنهاد می شود برای مهندسین تازه کار و یا آنهائی که آشنائی زیادی با سیستم های تاسیساتی ندارند از همان اعداد ۱۰ و ۲۰ استفاده شود چون اعدادی به غیر اعداد فوق در حالتهای بسیار ویژه اتفاق می افتد)

۳- نرخ بهینه افت فشار در سیستم های لوله کشی بسته بر اساس تجربه و آزمایشات صورت گرفته ۲٫۵ فوت در ۱۰۰ فوت و یا ۳۰۰ میلی اینچ در ۱۰۰ فوت می باشد .
۴- با در دست داشتن دبی هر مقطع از سیستم لوله کشی و نرخ افت فشار فوق الذکر و مراجعه به نمودار سایزینگ لوله های فولادی (جنس لوله های سیستم سرمایش و گرمایش غالبأ فولادی است که در صورت استفاده از لوله غیر فولادی می بایستی به نمودار همان جنس مراجعه کرد) می توان براحتی سایز لوله ها را محاسبه نمود .

index

2 دیدگاه‌ها
 1. Reply
  محمد 2017-11-05 at 19:03

  باسلام برای اینکه دمای برگشت آب گرم ما کمتر از ۵۵ درجه شود تا عمل چگالش در دیگ های چگالشی انجام گیرد چه راه هایی هست

  • Reply
   علیرضا معظمی 2017-11-07 at 09:56

   سلام.لطفا توجه فرمایید در دیگ های معمولی، دمای دود خروجی از بویلر بین ۱۲۰ تا ۲۰۰ درجه سانتیگراد است و بدلیل اثرات خوردگی، دمای دود را نمی توان پایینتر از ۱۲۰ درجه (نقطه شبنم دود) رساند که موجب اتلاف بخش مهمی از انرژی می گردد. این مشکل در دیگ های چگالشی با استفاده از مواد مقاوم به خوردگی نظیر فولاد ضد زنگ در مسیر خروج دود و با طراحی سطوح گرمایی و مبدل های حرارتی این انرژی را به آب منتقل و دمای دود را تا کمتر از ۶۰ درجه کاهش می دهد. تولید قطرات ناشی از چگالش دود در این دیگها مشکلی برای آنها بوجود نیاورده و توسط یک لوله خروجی کندانس به بیرون تخلیه می گردد.
   از طرف دیگر سیستم کنترل این دیگ ها بسیار پیشرفته و هوشمند می باشد. این سیستم دارای سنسور دمای هوای خارج ساختمان می باشد و با توجه به دمای هوای بیرون، نیاز حرارتی ساختمان را تشخیص داده و دمای آبگرم را تنظیم می کند تا شرایط داخل ساختمان در محدوده آسایش تأمین گردد و از تولید بیش از حد انرژی حرارتی جلوگیری گردد.امیدوارم توضیحات بنده مفید قرار گرفته باشد.

ارسال دیدگاه

ایجاد حساب کاربری
نام و نام خانوادگی (ضروری)
شماره موبایل (ضروری)
تخصص
شهر
بازیابی رمز عبور
رفتن به نوار ابزار