کولرگازی-Charge Gas Compressor

 

images

کولرگازی-Charge Gas Compressor

انجام شارژگاز به يك یک سری مراحلی مي گويند كه منجر به تزريق گاز در درون دستگاه سرد كننده مي شود كه بصورت زير انجام مي گيرد ابتدا کولر يخچال آبسردکن سردخانه چيلر پکيچ سرمایی وبطور کلی هر سيستم سرمایشی را بايد از نظر نداشتن نشتي آزمايش نمود (بوسيله فشار و خلا) که بهتراست که از (ازوت و وکيوم) پمپ استفاده گردد همچنين براي چك كردن هرسيستم بايد لوله هاي كندانسور و اواپراتور و لوله موئي یااکسپنشن ولف را توسط مواد شوينده شستشو دهيم كه مواد شوينده عبارتند از توزن يا گاز R11 مي باشد بعد از اطمينان از تميز بودن لوله هاي دستگاه به اطمينان عدم داشتن نشتي از طريق لوله كور(درکولرهای پنجره ای ویخچال ) یا شيرهای شارژینگ که درمحل های خاصی بسته به شرایط زمان گاز گيری دستگاه را وكيوم مي كنيم براي اينكه كار سرماسازي بخوبي انجام شود عمل وكيوم بايد خيلي خوب انجام شود معمولاً بعد از وكيوم كردن دستگاه را مدتي به گيج فشار ضعيف كه به ما مقدار وكيوم را نشان مي دهد وصل مي كنيم تا چنانچه دستگاه نشتي داشته باشد با پائين آمدن گيژ مشخص گردد اگر بعد از اين مدت گيژ حركتي نكرد عمل گاز گيري را شروع مي كنيم براي گازگيري ابتدا لوله گيژ را به كپسول گاز متصل مي كنيم سپس گاز را باز كرده و طرف ديگر لوله را كه به گيژ متصل است شل مي كنيم تا مقداري گاز خارج شود اين عمل باعث مي شود كه هوايي كه درون لوله از قبل بوده است خارج شده و گاز جاي آنرا بگيرد سپس والف گيژ را باز كرده تا گاز وارد دستگاه شود به علت اينكه مقدار ورود گاز در درون يخچال مشخص نمي باشد عمل گازگيري را بايد هنگام روشن بودن كمپرسور و كم كم انجام دهيم تا زماني كه مقدار گاز كامل شود در كولر نيز به همين شكل عمل مي كنيم با اين تفاوت كه براي يخچال از گاز فريون 12 ویا a134استفاده مي شود اما براي كولر گازی فريون 22 استفاده مي كنيم . نقطه قابل ذکر در اینجا دقت شود که به هيچ عنوان غير از گاز های ترکيبی هيچ گازی را مایع تزریق نکنيم غير از دستگاه های بزرگ آنهم درشروع گاز گيری زمان سرد بودن وفقط فقط فقط از خط ليکوئيد درغير این صورت صدمات جبران ناپذیری به کمپرسور های شما وارد مشود؟؟؟؟ مشخصات كامل شدن گاز در یخچال: عمل تكميل شدن گاز در كولر به چند روش انجام مي گيرد كه ما از اين طريق پي به اين مسئله مي بريم معمولاً به دليل اينكه كولر داراي آمپر مصرفي بالا مي باشد مي توان از اين طريق به كامل بودن پي گاز برد كولرها وکمپرسور های بزرگ تروتمام سردخانه ها وچيلرها معمولاً داراي پلاكهايي هستند كه مقدار آمپر زير بار را (در حال شارژ كامل) بروي آنها نوشته اند كه اين مقدار آمپر در دستگاه ها با قدرتهاي متفاوت تغيير مي كند هنگامي كه دستگاه ها فاقد گاز باشند اين آمپر در حد پائيني قرار دارد كه با گازگيري اين مقدار بالا آمده و عمل گازگيري را تا آنجا ادامه مي دهيم كه مقدار آمپر به اندازه اي كه روي پلاك نوشته شده است بر سر يكي ديگر از مشخصاتي كه باعث مي شود كه ما پي به كامل بودن گاز ببريم اين است كه لوله ساكش كمپرسور سرد باشد بعد از اينكه اطمينان از تكميل بودن گاز كرديم لوله کور را توسط جوشكاري و كوركن كور مي نمائيم وو در دستگاه های بزرگترشيرهای شارژینگ رامی بندیم وشلنگ های شارز گاز را باز می کنيم محل آن بوسيله كف صابون از نظر نشتي آزمايش مي كنيم . اطمينان از تكميل بودن گاز درسيستم : به روشهاي مختلفي انجام مي گيرد كه يكي از آن روش چسبيدن دست نمناك به سطح اواپراتور مي باشد كه سطح اواپراتور بايد بصورت يكنواخت سرد شده باشد همچنين بايد cm10 از لوله ساكشن بعد از اواپراتور برفك زده باشد كه موجب سرد شدن لوله ساكشن مي باشد كه خود دليلي بر تكميل بودن گاز است به وسيله گيژ مي توان به تكميل بودن گاز پي برد به اين صورت كه در صورت سالم بودن كمپرسور گيژ چنانچه در تابستان روي عدد PSI10 كه در زمستان روي عدد حدود 8 تا 7 قرار گرفت نشانگر تكميل بودن گاز مي باشد اين روش براي كولرهاي گازي نيز استفاده مي شود در اين صورت كه در آنها گيژ و بسته و قدرت كمپرسور روي 60 تا PSI 70 قرار مي گيرد .نکته مهم اینک ابداع باید مشخصات گاز مورد نيازونقطه جوش آن را باید به دانيم تابتوانيم بوسيله گيج اندازه گيری راشروع کنيم .ضمن اینکه گرفتن آمپردر هر صورت برابر با مشخصات کمپرسور ضروری است در تمام سيستم های سرمایی بایدآمپر گيری انجام شود.اما در يخچالها با پائين بودن آمپر نمي توان تكميل بودن گاز را از طريق آمپر مشخص نمود.

download (2)

کولرگازی-Charge Gas Compressor

سئوالات متداول راجب شارژ گاز کمپرسور.

جمع کردن گاز درون رسیور

در جواب دوست عزیزی که سئوال کرده بودند چگونه می توان در کمپرسورهای DWM  گاز را  جمع آوری

کرد.

در پاسخ باید بگویم جمع کردن گاز به نوع کمپرسور  بستگی ندارد و در تمامی کمپرسورها صدق می کند.

ابتدا شیر رفت بسته شود  بعد روی شیر برگشت گیج بسته شود کمپرسور روشن و هر گاه فشار در حدود ۳

psi رسید کمپرسور خاموش و شیرهای روی منبع رسیور و همچنین شیر مکش روی کمپرسور هم بسته

شود در اینحالت چون اکثر گاز سیستم درون منبع جمع شده برای تعمیرات می توانیم وارد عمل شویم البته اینکار تا زمانیکه گاز با فشار کم در حال خارج شدن است هیچ مشگلی پیش نمی آورد.

در مورد شارژ گاز  روشهای مختلفی وجود دارد.

۱:از طریق توزین دقیق گاز

۲:روش سایت گلاس

۳:سنجش امپر دستگاه

۴:از طریق خواندن فشار گاز داغ فشار و مکش

۵:شارژ تا حد برگشت برفک از لوله مکش

۶:روش تجربی

و بهترین روش بنظر اینجانب روش تجربی است .

چون روشهای بالا بصورت کلی نیاز به لوازم مخصوص و همچنین دانش خاص خود را دارد.

download (1)

کولرگازی-Charge Gas Compressor

 

عیب یابی و تعمیر یخچال فروشگاهی و صنعتی 

توجه : بدیعی است که موارد زیر جهت آشنائی شما با تعمیرات یخچال میباشد و تعمیر یخچال  فقط به دست متخصصین آن انجام میگردد

یخچال اصلا کار نمی‌کند :

ü      پریز برق ندارد  : قطعی برق پریز را برطرف کنید.

ü       دوشاخه و سیمهای رابط خراب است : با دستگاه اهم متر ، زمانی که دوشاخه یخچال به پریز وصل نشده است دوشاخه و کابل را تست کنید و در صورت وجود عیب نسبت به رفع آن یا تعویض آن اقدام نماید.

ü       ترموسات خراب است:  آن را تعویض کنید.

ü       رله استارت خراب است:  آنرا تعویض کنید.

ü       رله بار زیاد خراب است : نسبت به تعویض آن اقدام شود.

ü       سیمهای رابط بین ترمینال ترموستات و رله بار معیوب است یا قطع شده است : ضمن تست مدار با آوومتر نسبت به تعویض آن اقدام شود.

ü       موتور خراب است : نسبت به تعویض کمپرسور اقدام شود.

سرما بیش از حد است و عمل اتوماتیک صورت نمی گیرد.

ü       لوله بلوی ترموستات از اواپرتور جدا شده است : لوله بلو را در محل اصلی‌اش قرار دهید.

ü       سیمهای ترموستات به هم اتصال یافته‌اند

ü       ترموسات خراب است:  آن را تعویض نمایید.

ü       ترموسات تنظیم نیست : آن را تنظیم کنیدد.

دستگاه ریپ می‌زند وبعد از چند بار ریپ زدن( رله بار زیاد) عمل می‌کند و کارکرد موتور برای چند دقیقه قطع میشود.

ü       رله استارت خراب است : رله را از دستگاه خارج نموده ، آن را تست کنید. در صورت خراب بودن آن را تعویض نمایید.

ü       رله بار زیاد خراب است:  رله را تعویض نمایید.

ü       موتور الکتریکی خراب است  : پس از تست موتور در صورت حصول اطمینان از خرابی موتور نسبت به تعویض آن اقدام شود.

ü       لوله‌های گاز یا لوله‌های رابط مسدود است : ضمن جدا کردن کمپرسور از مدار و تست کمپرس ، چنانکه کمپرسور سالم تشخیص داده شد ، اشکال از لوله‌های رابط  یا درایر یا لوله مویین است که بایستی نسبت به رفع عیب آنها اقدام کنید.

ü      سرما و عمل اتوماتیک زود به زود انجام می‌گیرد.

ü     محل قرار گیری بلوی ترموستات درست نیست : نسبت به جابجائی آن اقدام کنید.

ü      ترموستات تنظیم نیست: ترموستات را تنظیم کنید.

برودت زیاد است و موتور زیاد کار می کند.

ü       لوله بلو خوب به  اوا پرا تور  مماس نیست : لوله بلو را در محل مناسب خود قرار دهید.

ü       ترموستات را تنظیم کنید

یخچال بعد از چند بار ریپ زدن به کار می افتد.

ü       رله استارت خراب است : پلانین‌های رله را تمیز و یا نسبت به تعویض  رله اقدام شود.

یخچال یکسره ‌کار می‌کند و در اواپراتور سرما ایجاد نمی‌شود.

ü       گاز دستگاه کم شده است:  دستگاه بایستی مجددا شارژ شود.

موتور یک سره کار می کند سرما ایجاد نمی شود و گاز دستگاه مشکلی ندارد و گاهی نصف اواپراتور یخ زده و نصف دیگر خنک نمی‌شود:

ü       لوله‌های یخچال کثیف است : آن را تعویض کنید.

ü      کندانسور یخچال تمیز شود .

یخچال شدیدا برفک می‌زند.

ü       لاستیک دور آن خراب است : لاستیک را درزگیری یا تعویض کنید.

بدنه یخچال برق دارد.

ü       اتصال بدنه از طریق سیمهای رابط صورت گرفته است: اتصالات  سر سیمهای رابط را چک و عیب را برطرف کنید.

ü       اتصال بدنه در قسمت ترموستات و یا در سیستم روشنائی  یخچال است آن را رفع عیب کنید.

یخچال هنگام کار صدای ناهنجار دارد.

ü       محل استقرار یخچال تنظیم نیست : محل استقرار یخچال را تراز نمایید.

موتور دستگاه به هنگام خاموش شدن لرزش شدید دارد.

ü     کندانسور کثیف است : کندانسور را تمیز نمائید .

ü    فن کندانسور معیوب است : فن را تعویض نمائید .

ü       کمپرسور معیوب است: کمپرسور را تعمیر یا تعویض کنید.

پس از شارژ گاز ابتدا موتور خوب کار می‌کند، سپس صدای موتور تغییر می‌کند.
ü       لوله مویین یا کاپیلاری کثیف است:  لوله مویین را تعویض کنید.

ü       درایر کثیف است : درایر را تعویض کنید.

اواپراتور زود به زود برفک می‌زند و برفک خیلی زیاد است.

ü       یخچال در محل مناسب قرار نگرفته است : محل یخچال را تغییر دهید تا هوای اطراف یخچال زیاد گرم نباشد و آفتاب به یخچال مستقیما نتابد.

ü       لاستیک دور در خراب است : آن را تعویض کنید.

ü      کندانسور کثیف است : آن را تمیز کنید.

ü       در یخچال خوب بسته نمی شود : آن را رفع عیب کنید تا خوب بسته شود.

با این که موتور یخچال زیاد کار می‌کند سرما مناسب نیست و گاز یخچال نرمال نیست.

ü       روی کندانسور گرد و غبار گرفته است آن را بطور کامل تمیز نمایید.

چگونگی تشکیل سرما در یخچال

با اتصال کنتاکتها در ترموستات ، موتور شروع بکار نموده و پیستون کمپرسور را در داخل سیلندر به حرکت در می‌آورد و مرتبا گاز را از طریق لوله برگشت می‌مکد و با فشار وارد لوله رفت می‌نماید. فشار وارده بر گاز آن را وارد رادیاتور (کندانسور) می‌کند، که در پشت یخچال قرار دارد. در آنجا مقداری از حرارت گاز کاسته می‌گردد. برای انتقال بهتر گرمای گاز ، باید فاصله رادیاتور تا دیواره حدود ۲۵ سانتیمتر باشد. سپس گاز سرد کننده با عبور از فیلتر (درایر) کاملا خشک شده و چون لوله خروجی فیلتر و پس از آن سطح مقطع لوله مویین بسیار کم است گاز تحت فشار زیادی قرار گرفته و به حالت مایع می‌شود.

در این حالت دمای آن نیز زیاد می‌شود. با عبور از لوله مویین گاز وارد لوله‌های اواپراتور (جای یخ) می‌شود، و چون سطح مقطع جدید به مراتب بیشتر از سطح مقطع لوله مویین است شروع به فوران نموده و تولید سرما می‌کند. فشار کمپرسور ، گاز را از طریق اواپراتور عبور داده و از خروجی اواپراتور توسط لوله‌ای به لوله برگشت کمپرسور می‌رساند. این عمل مادامی که یخچال سرد شود ادامه می‌یابد تا آن که در اثر سرمای تولید شده ، مدار موتور الکتریکی توسط ترموستات قطع شود. دمای محفظه معمولا بین ۱ الی ۷ درجه سانتیگراد است، و در اواپراتور به حدود ۱۵ درجه زیر صفر می‌رسد.
ذوب برفک در یخچال 
با باز شدن در یخچال مقداری از هوای گرم محیط وارد یخچال شده و بر روی اواپراتور قطرات آب بوجود می‌آورد. این قطرات به مرور زمان توده‌های یخی و به عبارت دیگر برفک ایجاد می‌کنند که به وسیله آنها عمل سرما سازی در یخچال مختل می‌شود. از اینرو لازم است در فواصل زمانی معینی نسبت به ذوب برفکها اقدام شود. برای ذوب برفکها می‌توان یخچال را خاموش کرده و در آن را برای مدتی باز گذاشت. روش دیگر ، استفاده از یک المنت گرم‌کننده است که به دور اواپراتور پیچیده می‌شود. هرگاه لازم باشد ترموستات مدار المنت را وصل نموده و برفک‌ها را از بین می‌برد.

طرز کار موتور یخچال 

باید دانست که یخچال‌های خانگی ، فریزر ، یخچال‌های ویترینی و فروشگاهی و سایر وسایل سردکننده تراکمی ، ساختمان مشابه دارند، و سیستم کار آنها یکسان است. یک یخچال نسبت به بعضی از لوازم برقی خانگی ، چون سـماور برقی و بخاری برقی ، از جزئیات بیشتری برخوردار است. از اینرو اجزای تشکیل دهنده یخچال را به دو دسته مکانیکی و الکتریکی تقسیم می‌کنند.

اجزای مکانیکی یخچال

کمپرسور

کار کمپرسور ، ایجاد فشار و مکش جهت به حرکت در آوردن گاز در سیستم است. در داخل کمپرسور یک موتور الکتریکی تک‌ فاز و یک مجموعه مکانیکی شاملسیستم سوپاپ و پیستون و میل‌لنگ قرار دارد. با رسیدن برق به موتور کمپرسور و به چرخش در‌آمدن روتور آن توسط میل‌لنگ ، پیستون به حرکت در آمده و سوپاپ‌های مختلف باز و بسته می شوند. در نتیجه گاز به گردش در می‌آید. کمپرسور تنها از طریق سرلوله به بیرون ارتباط دارد.

صرف‌نظر از لوله کور که جز در موارد تخلیه یا شارژ گاز مورد استفاده قرار نمی‌گیرد، دو لوله دیگر از اهمیت بسزایی برخور دارند. حرکت پیستون داخل سیلندر کمپرسور مرتبا گاز را از لوله برگشت مکیده و با فشار وارد لوله رفت می‌کند. به این ترتیب گاز سرما ساز مدام در حال حرکت است و عمل سرماسازی را انجام می‌دهد.

رادیاتور خنک کننده (کندانسور)

گاز سرد کننده وقتی در داخل کمپرسور تحت فشار قرار گیرد، حرارت آن افزایش می‌یابد. حال اگر به طریقی این گرما سلب نشود و یا تعدیل نگردد، عمل سرما‌سازی مختل می‌شود. از این رو در یخچال ، گاز تحت فشار و گرم شده از کمپرسور وارد لوله‌های مارپیچ مانند که در تماس مستقیم هوا است می‌شوند. (جای این لوله ها در یخچال های خانگی پشت کابینت اصلی یخچال و در یخچالهای فروشگاهی بالا و یا پائین یخچال با یک فن خنک کننده همراه میباشد. ) دمای گاز در اثر ارتباط هوا کاهش یافته و عمل سرماسازی در سیستم به سهولت انجام می‌شود. به منظور حفاظت لوله‌های فلزی کندانسور در برخورد با اشیا و اجسام خارجی ، مفتولی در اطراف کندانسور تعبیه می‌کنند.

فیلتر (درایر)

گاز پس از آنکه در داخل کمپرسور تحت فشار قرار گرفت، به منظور کاستن از حرارتش راهی کندانسور می‌شود. از آنجا که ممکن است در عبور از این مسیر جرم هایی را نیز حمل کند و یا دارای رطوبت باشد، لازم است قبل از سرماسازی کاملا پاک و خشک شود. بنابراین پس از رادیاتور ، از فیلتر عبور می‌کند. فیلتر دارای دو لوله ارتباطی است.

یکی از لوله‌ها سطح مقطع بزرگتری دارد که در واقع ورودی فیلتر است و به خروجی کندانسور وصل می‌شود. در ورودی فیلتر شبکه‌های توری ریزی برای گرفتن جرمهای زائد قرار گرفته است. خروجی فیلتر که سطح مقطع کمتری دارد به لوله مویین متصل می‌شود، تا گاز سرد کننده تحت فشار زیاد قرار گیرد. در این خروجی نیز شبکه‌های توری با سوراخهای بسیار ریز قرار گرفته است. در فضای میانی فیلتر مواد شیمیایی  به نام  سیلیکات یا سیلیکاژل قرار دارد، که خاصیت و کار آن جذب رطوبت گاز عبوری است.

لوله مویین (کاپیلاری تیوب)

لوله مویین ، لوله‌ای با قطر بسیار کم است که به علت باریک بودن به این نام خواننده می‌شود و نقش مهمی در تولید سرما دارد. محل نصب لوله مویین بین خروجی فیلتر و ورودی با اواپراتور (یخ ساز) است. گاز سرد کننده که توسط کمپرسور تحت فشار قرار گرفته با عبور از مسیر کندانسور و فیلتر وارد لوله مویین می‌شود. در لوله مویین فشار محیط درون آن به حد قابل توجهی افزایش می‌یابد. لذا گاز سرد کننده که تحت فشار زیاد به مایع تبدیل شده است، با عبور از لوله مویین وقتی که وارد اپراتور می‌‌‌‌شود، چون ناگهان با حجم زیادی مواجه می‌گردد، تبدیل به گاز شده و ایجاد سرما می‌نماید.

اواپراتور (محفظه یخ ساز)

اواپراتور به قسمتی گفته می‌شود که بوسیله تبخیر یک ماده خنک‌کننده سبب تولید سرما شده و در صورت قرار گرفتن در یک ناحیه باعث سرد شدن آن ناحیه یا محفظه می‌شود. در وسایل سردکننده همان محفظه سردکننده را به نام اواپراتور می‌شناسند. برای انتقال مطلوب و سریع سرما جنس اواپراتور را از آلومینیمانتخاب می‌کنند. لوله ورودی اپراتور بسیار باریک است که در واقع همان نقطه اتصال آن به لوله مویین است، و لوله خروجی آن سطح مقطع بیشتری دارد و به لوله برگشت کمپرسور می‌رسد.

موتور الکتریکی

همان گونه که قبلا در مبحث کمپرسور خواندید موتور الکتریکی با یک مجموعه مکانیکی کمپرسور یخچال را تشکیل می دهند.موتور الکتریکی از نوع آسنکدون بوده و دارای دو قطب و قسمتهای عمده آن عبارتند از :

۱-        سیم پیچ اصلی

۲-        سیم پیچ فرعی

۳-        هسته استاتور

۴-        رتور

برای آنکه در موتور یخچال مقاومت اهمی سیم پیچ راه انداز از راکتاس القایی آن زیادتر شود و گشتاور راه اندازی موتور افزایش یابد قسمتی از سیم پیچ استارت را بصورت بیفیلار اجرا می کنند لذا با اهم گیری بین سرهای مشترک و هر کدام از دو سر دیگر می‌توان استارت یا اصلی بودن سیم پیچ را تشخیص داد. سرهایالکتروموتور روی کمپرسور درون ترمینال بسته می شود که اصولا بصورت مثلثی است.

طرز کار موتور الکتریکی

وقتی از طریق ترموستات فرمان به موتور می رسد.جریان الکتریکی از رله استارت و سیم پیچ اصلی عبور می کند و چون سیم پیچی راه انداز در مدار نیست جریانی حدود ۲ برابر جریان نامی از سیم پیچ اصل عبور نموده و نیروی الکتریکی رله استارت که با مجذور جریان عبوری از آن متناسب است افزایش می یابد و هسته رله را به سمت بالا هدایت می‌کند و سیم پیچی راه انداز توسط تیغه مربوطه که به هسته متحرک رله استارت متصل است، جریان دار شده و موتور شروع به حرکت نماید.

با حرکت الکتروموتور جریان الکتریکی در سیم پیچی اصل نرمال شده و نیروی رله استارت کاهش یافته و هسته آن در اثر نیروی وزن هسته پایین می‌آید و تیغه مربوط به سیم پیچی راه انداز را قطع می‌کند و موتور با سیم پیچی اصلی بکار خود ادامه می‌دهد.حرکت رتور موتور سبب تحت فشار قرار دادن گاز از یک سمت و مکش از سمت دیگر می‌شود تا زمانی که اواپراتور (یخ ساز) خنک شده و ترموستات جریان الکتروموتور را قطع می نماید.

ترموستات

ترموستات یک کلید اتوماتیک تنظیم دما است که داخل یخچال قرار دارد. اجزای اصل ترموسات عبارتند از:

۱ –      بدنه فلزی

۲-       فانوسک

۳-       کنتاکت های اتصال

۴-      لوله بلو که محتوای گاز حساس است.

۵-        لوله مویین

۶-        فنر و اهرم ها

۷-        پیچ تنظیم

۸-        ولوم

۹-        صفحه مدرج :که درجات مختلف روی آن نوشته شده است.

معمولا لوله بلویی ترموستات را به قسمت تحتانی و یا سقف اواپراتور متصل می سازد. با گرم شدن هوای داخل یخچال و یا افزایش درجه حرارت اواپراتور گاز داخل لوله بلو منبسط می‌شود. گاز منبسط شده به فانوسک ترموستات فشار آورده و اهرم مربوط به وصل کنتاکت‌های اتصال را جابجا کرده باعث اتصال کنتاکت به یکدیگر می‌شود و لذا ولتاژ شبکه به موتور اعمال می‌شود و موتور به کار می‌افتد. با به کار افتادن موتور اواپراتور خنک شده گاز داخل بالن یا مخزن لوله بلو و لوله مویین منقبض شده و فشار از روی فانوسک ترموستات برداشته می‌شود با جمع شدن فانوسک اهرم کنتاکتها به عقب بر می‌گردد و اتصال آنها بصورت باز درمی‌آید که باعث توقف کار موتور خواهد شد.

رله راه انداز (رله استارت)

رله استارت بر سه نوع جریانی ولتاژی و حرارتی می باشد که بیشتر رله نوع جریانی و یا حرارتی دو منظوره (استارت و بار منفی) به کار برده می‌شود.

رله بار زیاد (بی متال یا اورلود)

هرگاه در کار موتور مشکل بوجود می‌آید مانند آسیب دیدن سیم پیچ‌های اصلی با کمکی و یا مسدود شدن مسیر گردش گاز و یا وضعیت بودن ولتاژ و … جریان دریافتی موتور افزایش یافته و موتور داغ می کند که ممکن است بسوزد. از اینرو استفاده از رله بار زیاد ضروری است. رله بار زیاد یک فیوز حرارتی است که بر روی کمپرسور نصب می‌شود. کار آن به این شرح است که در اثر گرمای جدار خارجی کمپرسور و یا در اثر عبور جریان الکتریکی موتور از سیم هیتر داخل رله گرم شده و با تحریک صفحه حساس طول آن را افزایش می دهد و سبب جدا شدن کنتاکتهای رله می گردد.

چگونگی تشکیل سرما در یخچال 

با اتصال کنتاکتها در ترموستات ، موتور شروع بکار نموده و پیستون کمپرسور را در داخل سیلندر به حرکت  در می آورد و مرتبا  گاز را از طریق لوله برگشت میمکد و با فشار وارد لوله رفت مینماید . فشار وارده بر گاز آن را وارد کندانسور میکند  در آنجا مقداری از حرارت گاز کاسته میگردد .

سپس گاز سرد کننده با عبور از فیلتر (درایر )  وارد لوله مویین میشود ،  بعلت سطح مقطع کم لوله مویین گاز تحت فشار زیادی قرارد گرفته و به حالت مایع  میشود ، در این حالت دمای آن نیز زیاد میشود . گاز با عبور از لوله مویین وارد لوله های اواپراتور میشود و چون سطح مقطع جدید به مراتب بیشتر از سطح مقطع لوله مویین است شروع به فوران نموده و تولید سرما میکند . فشار کمپرسور گاز را از طریق اواپراتور عبور داده و از خروجی اواپراتور توسط لوله ای به لوله برگشت کمپرسور میرساند . این عمل مادامی که یخچال سرد شود ادامه میابد تا ان که در اثر سرمای تولید شده ، مدار الکتریکی توسط ترموستات قطع شود . دمای کابین یخچال معمولا بین ۳ الی ۷ درجه سانتیگراد است و در کابین فریزر بسته به احتیاج مصرف کننده بین -۱ الی -۲۵ درجه سانتیگراد است .

درادامه نظر شماعزیزان را به تماشای ویدیوی در باره نهوه شارژ گاز جاب مینمایم.

منتظر شنیدن دیدگاه شما هستیم

ارسال دیدگاه

ایجاد حساب کاربری
نام و نام خانوادگی (ضروری)
شماره موبایل (ضروری)
تخصص
شهر
بازیابی رمز عبور
رفتن به نوار ابزار