تهویه مطبوع/کندانسوربخار /نرم‌افزار Condenser-UA-Value

 

تهویه مطبوع/کندانسوربخار /نرم‌افزار Condenser-UA-Value/نقطه کنترل

نحوه کار با نرم‌افزار Condenser-UA-Value

 

Condenser-UA-Value

تهویه مطبوع/کندانسوربخار /نرم‌افزار Condenser-UA-Value/نقطه کنترل

کندانسور بخار سوپرهیت کمپرسور را دریافت نموده و آن را به مایع مبرد تبدیل می‌نماید. این برنامه همان محاسبات مربوط به اواپراتور را این بار برای کندانسورها انجام می‌دهد. با انتخاب این برنامه شکل زیر ظاهر می‌گردد:
مشخصات کندانسور مورد نظر به صورت زیر وارد برنامهمیشود.
– Type: عبارت است از نوع کندانسور که به دو صورت Air Cooled برای کندانسورهای هوایی و Water Cooled برای کندانسورهای آبی وجود دارد.
– Capacity: این گزینه ظرفیت کندانسور را برحسب کیلووات تعریف می‌کند. ظرفیت کندانسور به درجه حرارت تقطیر در کندانسور و درجه حرارت تبخیر در اواپراتور بستگی دارد. در واقع از آن‌جا که کندانسور باید حرارت اضافه شده در اواپراتور و کمپرسور را از مبرد دفع نماید. ظرفیت آن برابر ظرفیت اواپراتور به‌اضافه بار حرارتی است که مبرد از کمپرسور گرفته است. برای به‌دست آوردن ظرفیت کندانسور معمولا ظرفیت اواپراتور را در ۳/۱ ضرب می‌کنند.
– TIN,sec: این درجه حرارت در واقع دمای سیال خنک‌کننده مبرد گاز است. برای کندانسورهای هوایی می‌توان آن را معادل درجه حرارت خشک هوای خارج و برای کندانسورهای آبی می‌توان آن را معادل درجه حرارت آب خروجی از برج خنک‌کننده در نظر گرفت. درجه حرارت آب خروجی از برج خنک‌کننده به دمای مرطوب محیط خارج بستگی داشته و معمولا  بیشتر از آن است.
– TD: این دما در حقیقت عبارت است از اختلاف بین درجه حرارت سیال خنک‌کننده ورودی به کندانسور و درجه حرارت تقطیر (کندانسینگ) و به‌جای آن می‌توان TC یعنی درجه حرارت تقطیر و یا LMTD اختلاف درجه حرارت متوسط لگاریتمی را وارد برنامه نمود. معمولا برای مسایل مختلف TC مشخص است و مقدار آن ۱۰ تا ۱۵ درجه فارنهایت بیشتر از درجه حرارت خشک طرح خارج است.
– : مقدار هوای عبوری از کندانسور در کندانسورهای هوایی یا مقدار آب عبوری از آن در کندانسورهای آبی برحسب مترمکعب بر ثانیه وارد نرم‌افزار می‌شود.
Temperature Profile
پس از وارد نمودن اطلاعات مربوط به کندانسور، نرم‌افزار پروفیل درجه حرارت کندانسور را ترسیم نموده و Tout، درجه حرارت سیال خروجی از کندانسور و LMTD و uA کندانسور را محاسبه می‌نماید.

Powerhouse

تهویه مطبوع/کندانسوربخار /نرم‌افزار Condenser-UA-Value/نقطه کنترل

جهت دانلود مقاله pdf مربوطه از سایت نقطه کنترل لطفا  کلیک نمایید.

منتظر شنیدن دیدگاه شما هستیم

ارسال دیدگاه

ایجاد حساب کاربری
نام و نام خانوادگی (ضروری)
شماره موبایل (ضروری)
تخصص
شهر
بازیابی رمز عبور
رفتن به نوار ابزار