مبدل اولیه -مبدل ثانویه پکیج-شیر سه راهه پکیج دیواری

مبدل اولیه و ثانویه پکیج شوفاژی-شیر سه راهه

مبدل ثانویه.نقطه کنترل

مبدل ثانویه.نقطه کنترل

شیر برقی.نقطه کنترل

شیر برقی.نقطه کنترل

با فشار شافت موتور شیر برقی مسیر عبور آب شوفاژ را بین مبدل اصلی و مبدل ثانویه باز و بسته می کند

عملکرد داخلی کیت شیر سه راهه

اگر کیت شیر سه راهه در بلوک رفت باشد در زمان درخواست شوفاژ شافت موتور شیر برقی به کیت شیر سه راهه فشار وارد کرده و آن را به پایین می راند و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه مسدود می گردد و در زمان درخواست آبگرم مصرفی شافت موتور شیر برقی بالا رفته و فنر داخلی کیت شیر سه راهه به حالت اول برگشته و مسیر عبور آب شوفاژ از مبدل اصلی به مبدل ثانویه باز می گردد

نحوه تست کیت شیر سه راهه

با بیرون آوردن موتور شیر برقی از جام بودن کیت شیر سه راهه اطمینان حاصل کرده و از نشتی آب به بیرون مطمئن شویم

در صورت معیوب بودن کیت شیر سه راهه

پکیج دیواری در مود شوفاژ یا آبگرم به درستی کار نمی کند

محل نصب کیت شیر سه راهه

در زیر شیر برقی قرار دارد

شیر پر کن

برای تنظیم فشار آب مدار گرمایش و رادیاتور ها از شیر پر کن استفاده می گردد

عملکرد داخلی شیر پرکن

تنها رابط بین آب مصرفی و آب شوفاژ شیر پر کن است که در زمان کمبود فشار آب شوفاژ شیر پرکن را با چرخش باز کرده و زمانی که فاشار آب مدار گرمایش بین ۲ تا ۲٫۲ بار رسید آن را می بندیم

نحوه تست کردن شیر پرکن

با باز کردن خود شیر پرکن از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید

در صورت معیوب بودن شیر پرکن

فشار آب مدار گرمایش بدون باز کردن شیر پرکن کم کم بالا رفته و از شیر اطمینان سه بار آب خارج می گردد

محل نصب شیر پرکن

در بعضی از پکیج  ها در بلوک برگشت بین محل اتصال شلنگ آب سرد و برگشت شوفاژ قرار دارد و در بعضی از پکیج دیواری ها در بلوک رفت زیر پکیج دیواری قرار دارد

شیر اطمینان سه بار

جهت جلوگیری از فشار آب بالای ۳ بار مدار گرمایش از شیر اطمینان سه بار استفاده می گردد

 کارکردداخلی شیر اطمینان سه بار

با رسیدن فشار آب مدار گرمایش به بالای ۳ بار شیر اطمینان سه بار عمل کرده و با خارج کردن آب از مدار گرمایش فشار را به زیر سه بار می رساند

نحوه تست کردن شیر اطمینان سه بار

اگر قبل از رسیدن فشار آب مدار گرمایش به ۳ بار از شیر اطمینان آب چک کند شیر اطمینان سه بار معیوب است

در صورت معیوب بودن شیر اطمینان سه بار

فشار آب مدار گرمایش کم کم افت کرده و پکیج  خطای کمبود فشار آب مدار گرمایش می دهد

محل نصب شیر اطمینان سه بار

عموما در بلوک رفت قرار می گیرد

بای پاس

جهت جلوگیری از کم آبی پمپ و سوختن آن از بای پاس استفاده می گردد

عملکرد 

یک فنر می باشد که بین بلوک رفت شوفاژ و بلوک برگشت قرار دارد و در حالت عادی بسته می باشد اما در صورتی که به علت رسوب یا بسته بودن مسیر رفت شوفاژ تا برگشت آب به پمپ نرسد این فنر باز شده و آب از مسیر رفت به برگشت می رسد تا با مکش پمپ در برگشت در زمان درخواست شوفاژ پمپ به کم آب نباشد

نحوه تست بای پاس

پکیج دیواری را در مود شوفاژ روشن کرده اگر شلنگ رفت شوفاژ شروع به گرم شدن کند فنر بای پاس سالم می باشد

درصورت معیوب بودن بای پاس

پکیج دیواری در مود شوفاژ کار می کند و شعله تشکیل می شود اما دمای شوفاژ سریع بالا رفته ولی رادیاتور ها سرد می باشد

محل نصب بای پاس

در بعضی از پکیج دیواری ها در بلوک رفت و در بعضی دیگر در بلوک برگشت قرار دارد

فلوسوئیچ

وظیفه در پکیج دیواری

تشخیص باز شدن آبگرم مصرفی را به برد اعلام می کند

عملکرد داخلی فلوسوییچ

از یک اهن ربا و یک کلید تشکیل شده که با باز شدن آبگرم مصرفی آهن ربا بالا رفته و باعث وصل شدن مدار کلید می گردد و زمانی که آبگرم بسته شود با پایین آمدن آهن ربا کلید قطع می گردد

نحوه تست کردن فلوسوییچ

در زمان باز بودن آبگرم مصرفی با استفاده از اهم متر از بسته بودن مدار فلوسوییج اطمینان حاصل کرده سپس با بستن آب گرم مصرفی مدار فلوسوییچ باید باز گردد

در صورت معیوب بودن فلوسوییچ

پکیج در مود تابستانه با باز شدن آبگرم مصرفی روشن نمی گردد و هیچ عکس العملی از خود نشان نمی دهد یا اینکه پکیج دیواری در مود تابستانه بدون باز کردن آبگرم مصرفی دائما روشن می ماند

محل نصب فلوسوییچ

در ورودی آب سرد مصرفی به پکیج دیواری و قبل از مبدل قرار دارد

نکته

در بعضی از پکیج ها به جای فلوسوییچ از فلومتر استفاده می گردد.

مبدل ثانویه :

در پکیج های تک مبدل یک مبدل با دو ورود و دو خروج به عنوان مبدل دو منظوره شناخته می شود که در بالای محفظه احتراق پکیج قرار می گیرد. وظیفه این مبدل دو منظوره تامین آب گرم مصرفی و تامین گرمایش محیط می باشد.

در پکیج های دو مبدل مبدل اولیه در بالای محفظه احتراق قرار می گیرد و دارای یک ورودی و یک خروجی می باشد که تامین گرمایش محیط برعهده آن است اما مبدل ثانویه در این نوع پکیج ها در زیر محفظه احتراق قرار می گیرد و بسیار کوچکتر از مبدل های اصلی می باشند. در این مبدل آب مصرفی به کمک آب مدار گرمایشی خارج شده از مبدل اولیه گرم می شود.

توجه شود در هیچکدام از پکیج های دواری بدون مخزن آب مصرفی نمی تواند همزمان با مدار گرمایشی گرم شود. در واقع با بازکردن شیر آب گرم مصرفی مدار گرمایشی تا زمان بستن شیر از کار خواهد افتاد.

در این نوع پکیج دیواری از دو نوع مبدل استفاده می شود ، مبدل اصلی (Gas water heat wxchanger ) و مبدل صفحه ای (Water Heat exchanger) .

در این پکیج دیواری برای تامین گرمایش محیط از مبدل اصلی استفاده می گردد به این صورت که در حالت زمستانی پمپ دستگاه فعال بوده و با گردش آب در مبدل اصلی گرمایش تامین می گردد.
حال زمانی که مصرف کننده درخواست آبگرم مصرفی را دارد پمپ دستگاه مجددا فعال شده و با گردش آب شهر در مبدل صفحه ای ثانویه آبگرم مصرفی را تامین می کند . مبدل ثانویه به این گونه کار می کند که با قرار گیری آب سرد مصرفی در مجاور آبگرمی که توسط مبدل اصلی ایجاد شده آبگرم مصرفی را تحویل می دهد.
در این پکیج دیواری به جهت ثابت بودن دبی عبوری و کنترل بهتر دمای سیال ، گرادیان حرارت تحت کنترل بوده و آبگرم مصرفی به صورت مطبوع بدست می آید و ضمننا در شرایط کارکرد یکسان ، با توجه به اینکه آبگرم مصرفی با شعله مشعل تماس مستقیم ندارد ، تشکیل رسوب بر جدار داخلی مبدل صفحه ای به مراتب دیرتر از پکیج دیواری تک مبدل اتفاق می افتد.

مقایسه مدار گردش آب در سیستمهای 2 مبدله و تک مبدل.نقطه کنترل

مقایسه مدار گردش آب در سیستمهای 2 مبدله و تک مبدل.نقطه کنترل

مزایای پکیج دیواری دو مبدل:
–    تولید آبگرم مصرفی یکنواخت
–    رسوب گیری کمتر
مزایای پکیج دیواری تک مبدل:
–    استهلاک کمتر به دلیل فعال نبودن پمپ در حالت تابستانی
–    تولید آبگرم مصرفی سریعتر

نتیجه گیری:
با توجه به مطالب گفته شده در بالا و صحبت های انجام شده با کارشناسان می توان به این نتیجه رسید که برای مکان هایی که املاح آب آنها بالای  500PPm  باشد بهتر است از پکیج های دیواری دو مبدل استفاده شود ولی برای محیط هایی که املاح آب کمتری دارد خرید پکیج دیواری تک مبدل  به صرفه تر می باشد.
در زیر تصاویری برای درک بهتر این موضوع درج گردیده است.

   پکیج دیواری   دو مبدل                                                          پکیج دیواری تک مبدل

مدار آب گرم بهداشتی در پکیج دیواری

به آب گرمی که برای مصارف بهداشتی، نظير حمام، ظرفشویی، دستشویی و بکار مي رود و دور ریخته مي شود، آب گرم بهداشتی یا مصرفی مي گویند و یا  به مسيری که آب سرد طی ميکند و سپس گرم مي شود تا بدست مصرف کننده برسد، مدار آب گرم بهداشتی مي گویند.

مدار آب گرم بهداشتی بستگی به نوع پکيج که تک مبدله یا دو مبدله باشد، تفاوتهایی با یکدیگر دارند که در این مقاله بطور کامل به آنها اشاره خواهد شد:

 • مدار آب گرم مصرفی در پکيج تک مبدله
 • مدار آب گرم مصرفی در پکيج دو مبدله با سيستم شيرسه راه موتوری
 • مدار آب گرم مصرفی در پکيج دو مبدله با سيستم شيرسه راه هيدروليکی

در اینجا به شرح هر سه مورد پرداخته ميشود:

    1-مدار آب گرم مصرفی در پکيج تک مبدله (مبدل دو منظوره)

یکی از دلایل افزایش استفاده از پکيج شوفاژ دیواری مصرف کم گاز این دستگاه بخصوص برای آبگرم بهداشتی مي باشد زیرا فقط در مواردی که نياز به آبگرم باشد، روشن ميشود و پس از آن خاموش ميگردد و در زمان عدم مصرف آب، انرژی تلف نمي شود.

روش کار بدین صورت است که با باز کردن شير آب گرم، آب سرد شهر شروع به حرکت به سمت پکیج مي کند و باعث مي شود که شناور فلوسوئيچ به بالا هدایت شود و کنتاکتهای آن وصل گردد و جریان به برد الکتریکی منتقل مي شود و در نتيجه برد،فرمان روشن شدن مشعل را صادر ميکند و آب سرد در ادامه حرکت خود از داخل مبدل دو منظوره عبور مي کند،

آب بر اثر گرمای غيرمستقيم شعله گرم مي شود و در ادامه مسير، آب گرم شده بدست مصرف کننده مي رسد

گرمای آب مصرفی توسط سنسور NTC ،سنجيده مي شود.

چند نکته:

در مبدلهای دو منظوره برای آب گرم مصرفی، نيازی به پمپ و روشن شدن آن نمي باشد. درپکيجهای جدید برای کارایی بالاتر به جای فوسوئيچ از فلومتر استفاده مي شود.

مبدل دو منظوره، همانطور که از نامش مشخص است، این مبدل هم گرمای  آب گرم مصرفی و هم آب گرم مدار گرمایش زا برای ما تامين مي کند. با نگاه کردن به ورودی و خروجيهای مبدل، مي توانيم نوع مبدل را براحتی تشخيص بدهيم.

مبدل دو منظوره، چهار ورودی و خروجی دارد در حاليکه مبدل اوليه فقط دو ورودی و خروجی دارد.

در بعضی از مبدلهای دو منظوره، ورودی آب سرد شهری و خروجی آبگرم مصرفی در یک طرف مبدل و در مدلهای دیگر خروجی آبگرم در طرف دیگر مبدل طراحی شده اند. مطلب قابل توجه آن است که هر چه سطح تماس مبدل با شعله بيشتر باشد، بازدهی آن نيز بالاتر خواهد بود. از اینرو هرچه تعداد لوله های رفت و برگشت مبدل و همچنين فينهای مبدل زیادتر باشد، بازدهی آن بهتر مي باشد.

      2- مدار آب گرم مصرفی در پکيج دو مبدله با سيستم شيرسه راه موتوری:

وقتی که شير آب گرم، باز ميشود با جریان یافتن آب از مسير فلومتر یا فلوسوئيچ، به شرطی که مقدار جریان اببيشتر از 2/5 ليتر در دقيقه باشد اتصال برقرار ميشود و برد الکترونيکی متوجه مي شود که نياز به گرم کردن آبمصرفی وجود دارد. اگر پکيج ما دارای شير سه راه موتوری باشد، چند حالت ممکن است اتفاق بيافتد:

 • در حالت اول:

شير سه راه موتوری در موقعيت مدار گرمایش قرار دارد و مشعل و پمپ روشن هستند، در نتيجه تنها اتفاقی که مي افتد، شتافت شير موتوری تغيير وضعيت مي دهد و مسير آب مدار گرمایش را به مبدل ثانویه تغيير و مسير جریان آب به رادیاتورها را مسدود مي کند. (مشعل و پمپ همچنان روشن هستند)

 • درحالت دوم:

شير سه راه موتوری در موقعيت مدار گرمایش قرار دارد و مشعل و پمپ خاموش هستند، در ابتدا شير سه راه موتوری قبل از روشن شدن پمپ، تغيير موضع مي دهد به علت آنکه فشار آب کمتری بروی شافت آن وارد گردد. در صورتی که حداقل فشار آب مدار گرمایش، 0/4 بار باشد و پرشر کنترل حداقل آب متصل باشد،

آنگاه پمپ روشن مي شود (اگر پمپ مدولار باشد، با حداقل سرعت خود شروع بکار ميکند) سپس فن روشن مي شود و عملکرد درست خروج دود توسط پرشر کنترل دود بررسی ميشود (در مدلهای بدون فن که مجهز به کلاهک تعدیل هستند، ترموستات دود، کار کنترل و ایمنی خروج دود را به عهده دارد) جرقه زن شروع به جرقه زدن مينماید و شير برقی گاز، مسير ورود گاز را به مشعل باز ميکند. هنگامی که تشکيل شعله توسط ميله یونيزاسيون، اعلام گردید. شعله بين حداکثر توان آب گرم بهداشتی و حداقل توان که بروی شير گاز تنظيم شده است به صورت مدولار تا رسيدن دمای آب به مقدار تنظيم شده، روشن ميماند. درضمن برای ایمنی بيشتر، یک ترموستات حد بروی مسير رفت مدار گرمایش نصب ميشود تا در صورت بروز مشکل و افزایش دمای آب 0102 درجه با تلرانس 4 درجه) پکيج خاموش گردد.

در حالتی دیگر، شير سه راه موتوری هنوز در موقعيت آب گرم مصرفی قرار دارد و همچنان در موقع مصرف آبگرم درآن موقعيت ميماند تا زمانی که شير آبگرم مصرفی بسته گردد.

      3-مدار آب گرم مصرفی در پکيج دو مبدله با سيستم شيرسه راه هيدروليکی

با باز شدن شير آب گرم مصرفی، جریان آب باعث ميشود تا فشار پشت صفحه دیافراگمی بيشتر از فنر داخل مسير شود و در نتيجه با حرکت اهرم به سمت جلو، علاوه بر اینکه باعث بستن مسيرگرمایش و باز شدن مسير مبدل ثانویه ميگردد موجب آن ميشود که دو کنتاکت انتهایی متصل گردند و پکيج نياز به آب گرم مصرفی را متوجه گردد. پمپ روشن ميشود و سپس فن کار خود را آغاز مينماید و عملکرد آن توسط پرشر دود، کنترل ميشود. آنگاه الکترود جرقه زن شروع بکار ميکند. شير برقی گاز باز ميشود و در صورتی که ميله یونيزاسيون شعله را تایيد نمود، جرقه زن خاموش و شعله تا رسيدن به دمای تنظيمی روی دستگاه روشن ميماند. (سنسور روی لوله رفت آب گرم مصرفی، دمای آب را مشخص ميکند) شعله بصورت مدولار تنظيم ميشود.

پس از رسيدن آب به دمای تنظيمی، شير برقی گاز بسته ميشود. آنگاه فن خاموش ميشود و پمپ پس از مدت زمانی بين 30 ثانيه تا 30 دقيقه، خاموش ميشود.

ماداميکه شير آب مصرفی بسته ميشود، فشار آب پشت دیافراگم هيدروليکی کمتر از فشار فنر ميگردد و در نتيجه مسير مبدل ثانویه بسته شده و مجددا مسير گرمایش باز و کنتاکتهای آن قطع ميگردند.

 

شیر سه راهه.نقطه کنترل

شیر سه راهه.نقطه کنترل

4 دیدگاه‌ها
 1. Reply
  محمد 2018-10-15 at 19:12

  باسلام ازمطالب بهره بردم اجرشماباپروردگار .امیدوارم درادامه وارائه توضیحات بیشترموفق وازالطاف الهی بهره مندباشید.

  • Reply
   علیرضا معظمی 2018-10-27 at 20:46

   سلام
   ممنون از لطف شما.

 2. Reply
  محمد 2019-11-01 at 06:53

  سلام خیلی ممنون از مطالب کاربردیتان

  • Reply
   علیرضا معظمی 2019-12-01 at 06:29

   سلام. ممنون از نگاه و پیام شما دوست عزیز.لطفا ما را به دیگران معرفی نمایید.

ارسال دیدگاه

ایجاد حساب کاربری
نام و نام خانوادگی (ضروری)
شماره موبایل (ضروری)
تخصص
شهر
بازیابی رمز عبور
رفتن به نوار ابزار